Etik İlkeler ve Yayın Politikası

JMS ETİK İLKELER

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) belirttiği Etik İlkelere uymayı taahhüt eder. JMS ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimser.


Dergimize yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmaların aşağıda verilen Etik İlkeler göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir.
1- Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği


 Yazar başkalarının özgün fikirleri, metotları, verileri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterilemez (İntihal).


 Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş veriler kullanılamaz (Sahtecilik).


 Araştırma kayıtları veya elde edilen veriler tahrif edilemez, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi gösterilemez, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif edilemez veya şekillendirilemez (Çarpıtma).


 Önceden yayımlanmış çalışmalar yayımlanmak üzere dergimize gönderilemez (Mükerrer yayım).


 Bir araştırmanın sonuçları, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırılıp birden fazla sayıda yayımlanamaz (Dilimleme).


 Aktif katkısı olmayan kişiler yazarlar arasına dâhil edilemez veya katkısı olan kişiler yazarlar arsından çıkarılamaz, yazar sıralaması gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirilemez, çalışmaya aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuz kullanarak kimsenin ismi yazarlar arasına dâhil edilemez (Haksız yazarlık)


2- Diğer Etik İlkeler


 Destek alınarak yürütülen çalışmalarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtilmelidir.


 Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.


 İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşılamaz.


 Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynaklar, mekânlar, imkânlar ve cihazlar amaç dışı kullanılamaz.


 Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızası alınmadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini alınmadan elde edilen verileri yayımlanamaz.


 Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar verilmemeli, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak alınmalı, ayrıca mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunulmamalıdır.


 Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgililer bilgilendirilmeli ve uyarma yükümlülüğüne uyulmalıdır.


 Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgiler, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanılmalı, bu bilgilerin gizliliğine riayet edilmeli ve korunmasını sağlanmalıdır.

Dergimizin Eylül 2023'te yayınlanacak c.8 (2) sayısı için 15 Ağustos 2023 tarihine kadar makalelerinizi gönderebilirsiniz.