İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Turkey
iozcosar@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Editör

Doç. Dr. Yunus CENGİZ

Turkey
yunuscengiz1@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi,Felsefe
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

Doç. Dr. Abdurrahman ADAK

Turkey
abdurrahmanadak@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU

Turkey
nesimdoru@hotmail.com
Konular: Felsefe
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Yunus CENGİZ

Turkey
yunuscengiz1@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi,Felsefe
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN

Turkey
zahirertekin@hotmail.com
Konular: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ

Turkey
nesimsonmez@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6315-6075
Konular: Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ayhan TEK

Turkey
ayhangeveri@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9862-6938
Konular: Filoloji,Dünya Dilleri ve Edebiyatları,Karşılaştırmalı Edebiyat,Klasik Türk Edebiyatı,Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı,Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Zafer DUYGU

Turkey
zaferduygu.zd@gmail.com
Konular: Dinler Tarihi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Rafik SULAİMAN

Germany
drsulaiman7@gmail.com
Konular: Dilbilimi,Siyaset Bilimi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN

Turkey
mustafaaslan@artuklu.edu.tr
Konular: Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Shahab VALİ

Turkey
vali.shahab@gmail.com
Konular: Filoloji,İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi,Felsefe,Sosyoloji

Yrd. Doç. Dr. Necat KESKİN

Turkey
necatkeskin@gmail.com
Konular: Filoloji,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Arkeoloji,Dilbilimi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZDİL

Turkey
yilmazozdil@gmail.com
Konular: Filoloji,Güzel Sanatlar,Dilbilimi,İletişim Çalışmaları,Sanat Tarihi

Dr. Zülküf ERGÜN

Turkey
zxweshevi@gmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ