Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör

Dr. Arş. Gör. Şehmus KURT Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-1083-8133 Türkiye
Filoloji, Dilbilimi

Editör Yardımcısı

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Dilbilimi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Felsefe
Doç. Dr. Yunus CENGİZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi, Felsefe
Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI Türkiye
Kürt Dili ve Edebiyatı
Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6315-6075 Türkiye
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Ayhan TEK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9862-6938 Türkiye
Filoloji, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Zafer DUYGU Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dilbilimi, Siyaset Bilimi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Kutlu AKALIN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları, Kentsel Arkeoloji, Şehircilik Tarihi, Bizans Tarihi
Filoloji, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi, Felsefe, Sosyoloji
Yrd. Doç. Dr. Necat KESKİN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Arkeoloji, Dilbilimi
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZDİL MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2754-4919 Türkiye
Güzel Sanatlar, Belgesel Film - Politik Sinema, Film Eleştirisi, Film Yapım-Yönetimi, Film Eleştirisi
Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Mezhepleri, Kelam, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Zülküf ERGÜN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji
Öğretim Görevlisi İbrahim BİNGÖL MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ, KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI Türkiye
Filoloji, Dilbilimi