Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör

Doç. Dr. Ahmet KIRKAN Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-3885-5218 Türkiye
Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilimi, Sesbilimi

Editör Yardımcısı

Dr. Şehmus KURT Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-1083-8133 Türkiye
Filoloji, Dilbilimi
Dr. Resul GEYİK MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 0000-0003-3516-098X Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Dilbilimi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-9124-1605 Türkiye
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Zafer DUYGU Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI Türkiye
Filoloji
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Ahmet KIRKAN Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-3885-5218 Türkiye
Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilimi, Sesbilimi
Kutlu AKALIN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları, Kentsel Arkeoloji, Şehircilik Tarihi, Bizans Tarihi
Doç. Dr. Bakhtiar SAJJADİ Kurdistan University İran
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Ahmet GEMİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4124-5525 Türkiye
Filoloji, Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı
Kürt Dili ve Edebiyatı
Filoloji, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi, Felsefe, Sosyoloji
Yrd. Doç. Dr. Necat KESKİN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Arkeoloji, Dilbilimi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdülhalim AYDIN
(Fırat Üni.)


Prof. Dr. Farouk ISMAEL
(Unv. Hamburg Almanya)


Prof. Dr. Eleanor COGHILL
(Uppsala Üni. İsveç)


Prof. Dr. Carina JAHANI
(Uppsala Üni. İsveç)


Prof. Dr. Gülşat AYGEN
(Illinois Üni. ABD)

Prof. Dr. Arda ARIKAN
(Akdeniz Üniv.)

Prof. Dr. Mesut ERGİN
(Dicle Üni.)


Prof. Dr. M. Faruk TOPRAK
(Ankara Üni.)


Prof. Dr. Abdulwahab K. MOUSA
(Nawroz Üni. Irak)

Doç. Dr. Hazem Said MONTASIR
(El-Ezher Üni. Mısır)


Doç. Dr. Hayrullah ACAR
(Mardin Artuklu Üni.)

Doç. Dr. Jean François PEROUSE
(St. Anad. Arş. Enst.)

Prof. Dr. M. Nesim DORU
(Ankara Sosyal Bilimler Üni.)


Prof. Dr. M. Sait TOPRAK
(Mardin Artuklu Üni.)


Prof. Dr. Vahap ÖZPOLAT
(Dicle Üni.)


Dr. Amr TAHER
(Sorbonne Uni.)

Dr. Barzoo ELIASI

(Oxford Üni. İngiltere)


Dr. Kaveh DASTOOREH
(Koye Üni. Irak)

Dr. Khaled KHAYATI
(London Üni. İngiltere)

Dr. Yavuz AYKAN
(Boğaziçi Üni.)


Dr. Michael CHYET
(Washington Library ABD)