Amaç ve Kapsam

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü yayını olan The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) amacı, Enstitümüz anabilim dallarından olan Kürt Dili ve Kültürüle ilgili edebiyat, dil, tarih, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve eğitim alanlarında Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde yapılan akademik çalışmalara yer vermektir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar, çeviri makaleler ve kitap kritiği hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör hakem değerlendirmesi sürecine tabidir.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi, Kürt Çalışmaları alanında özgün araştırma makalesi, derleme makale, çeviri çeviri makale ve kitap kritiği türlerindeki bilimsel çalışmaları yayımlayan çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir.
Derginin temel amacı adı geçen türlerdeki bilimsel çalışmaları akademik ve bilimsel bir üslup ile ele almaktır. Dergi aynı zamanda Türkiye’de ve dünyadaki üniversiteler bünyesinde yer alan fakülte ve enstitülerdeki Kürt Dili ve Kültürü ile Kürt Dili ve Edebiyatı anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hem bilimsel çalışmalarını yayımlayacakları hem de alanın uzmanları tarafından yayımlanan akademik çalışmaları takip edecekleri bir mecra olmayı hedeflemektedir.

Bu açıdan Kürt Dili ve Kültürü ile Kürt Dili ve Edebiyatı programlarının kapsamındaki Kürt dili, edebiyatı ve kültürü interaktif bir yaklaşım ile akademik ve objektif çalışmaların ortaya çıkması derginin temel hedefi olarak ön plana çıkmaktadır. Kürt çalışmalarına uluslararası düzeyde katkı sunmanın önemine inanan The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi, bu amacına ulaşmak için editör kurulunda dünyanın farklı üniversitelerinden alanın uzmanı akademisyenlerle çalışmaktadır.

Ayrıca çok diyalektli ve iki alfabeli olan Kürtçe’nin bu özelliği göz önüne alınarak, dergide Kürtçe’nin bütün diyalektlerine yer verilmesi ve Latin alfabesinin yanı sıra Arap alfabesinin de kullanılması derginin amaç ve kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bütün makalelerde Kürtçe, Türkçe ve İngilizce Öz’e yer verilmesi ve İngilizce yazılmayan bütün dillerdeki makalelerde İngilizce genişletilmiş özete (extended abstract) yer verilmesi gerekmektedir.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisine gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Yayın Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Konu Kategorisi:
Filoloji
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Sosyal Bilimler

Bilim Alanı:
Kürt Dili Edebiyatı
Kürt Kültürü
Anahtar Kelimeler:
Kürt Lehçeleri
Kürtçe Dilbilim
Kürt Tarihi
Kürt Dili Tarihi
Kürtçe Eğitimi
Klasik Kürt Edebiyatı
Modern Kürt Edebiyatı
Kürt Halk Edebiyatı
Kürt Folkloru
Kürt Sosyolojisi
Kürt Antropolojisi
Kürt İnançları

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
• Birincil Dil: Kürtçe
• İkincil Dil: Türkçe
• Üçüncül Dil: İngilizce

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
• Makale Başlığı: Kürtçe, Türkçe ve İngilizce
• Yazar Adı: Kürtçe ve Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Yazar Adresi: Kürtçe ve Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Anahtar Kelimeler: Kürtçe, Türkçe & İngilizce
• Kaynakça: Kürtçe veya Türkçe (Latin Alfabesinde)
Tam Metin: Kürtçe (Latin veya Arap Alfabesinde) veya Türkçe veya İngilizce

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin hedef okuyucu kitlesi; Kürtçe dil ve edebiyatın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencilerdir. Dergimiz sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisii yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin tüm giderleri Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler, çeviri makale kategorisinde işleme alınabilir.

Yayımlanma Ayları
Mart Eylül

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.