Özel Sayı - Zazaca ve Zazalar; Edebiyat, Kültür ve Dil
Special Issue - Zazakî and Zazas; Literature, Culture and Language
Hûmara Taybete Zazakî û Zazayî: Edebîyat, Kultur û Ziwan

Cilt: 5 - Sayı: Özel

Özel Sayı

649     |     2.413

Sayı Editör Kurulu

Ahmet KIRKAN
Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Konular: Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Sesbilimi, Dilbilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat
ORCID: 0000-0003-3885-5218
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi