Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de Kırmancca (Zazaca) Üzerine Yazılan Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (2013-2020)

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı Özel, 33 - 48, 31.12.2020
https://doi.org/10.35859/jms.2020.808681

Öz

Bibliyometrik araştırma; belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş belge, tez ve yayınların tür, dil, yıl, konu, metot gibi özellikler bakımından incelenerek birbirleriyle olan ilişkilerinin sayısal olarak analiz edilmesidir. Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında 2013-2020 (2020 için süre 21 Eylül olup yaklaşık 8 yıl) yılları arasında Kırmancca (Zazaca) konulu yayımlanan 49 adet yüksek lisans tezi bibliyometrik özellikleri açısından analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye’de Kırmancca (Zazaca) üzerine yazılan 49 tezin detaylı analizini yaparak bibliyometrik bir profil oluşturmaktır. Çalışmada, istatistiksel işlemlerin analizi için ssps 25.0 (statistical package for the social scinces) programından yararlanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, en fazla tezin 2015 ve 2017 yıllarında yayımlandığı belirlenmiştir. Bu çalışma Kırmancca (Zazaca) ile ilgili çalışmalar yapacak araştırmacılara hem ön bilgi vermesi hem de bibliyometrik bir çalışma olması açısından önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Al, U. & Coştur, R. (2007). Türk psikoloji dergisinin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Alakom (1991). Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Tarihi Geçmişi (1787-1987), Deng Yayınları, Ankara.
 • Aykaç, Y. & Güzel, Ş. & Çakar S. (2019). “Bîbliyografyaya tezên masterê yên beşên ziman û edebiyata kurdî û ziman û çanda kurdî (2011-2018), e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), c. 11/2, 1a007-1043.
 • Aykaç, Y. (2017). “Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê yên li Turkiyeyê (2011- 2016)”, JMS, c. 2/1, 119-132.
 • Beşel, F., & Yardımcıoğlu, F. (2017). “Maliye Dergisinin Bibliyometrik Analizi: 2007-2016 Dönemi”, Maliye Dergisi, 133-151.
 • Broadus, R. N. (1987). “Toward a deffiniation of “bibliometrics”. Scientometrics, 12(5-6), 373- 379.
 • Bruinessen, M. V. (2009). Kürdolojinin Bahçesinde, Vate, İstanbul.
 • Ertekin, M. Z. & A Güzel, Ş. (2019). “Xebatên kurdolojîyê li zanîngeha Bîngolê (2014- 2018)”, Mukaddime, 10(1), 161-193.
 • Geyik, R. & Şanlı, E. & Acun, R. & Vd. (2019), “Xebatên Akademîk yên Kurdolojîyê Li Turkiyeyê (2009-2019)”, Uluslararası Kurdiname Dergisi/International Journal of Kurdiname, 1, 17-48
 • Kan, A. (2019). “Gotarên kurdî: Yên di kovarên Akadenîk ên li Tirkîyeyê de (2009-2019)”, Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 54-69
 • Lawani, S. M. (1981). Bibliometrics: its theoretical foundations, methods and applications. Libri, 31(1), 294-315.
 • Nikitin, B. (1976). Kürtler: Sosyolojik ve Tarihi İnceleme, Özgürlük Yolu Yayınları, İstanbul.

Analîzê Tezanê Masterî yê Tirkîya ke Kirmanckî (Zazakî) ser o Nusîyayê (2013-2020)

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı Özel, 33 - 48, 31.12.2020
https://doi.org/10.35859/jms.2020.808681

Öz

Cigêrayîşo bîblîyometrîk belge, tez û weşanê ke yew war yan termînêkê dîyarkerdeyî yan zî mintîqayêka dîyarkerdeye de hetê kesan yan zî dezgehan ra amade bîyê, hetê taybetîyanê înan yê sey bêj, ziwan, serre, metod, ûsn. ra tehlîlkerdişê înan û bi hewayê hûmarkî analîzkerdişê yewbînan reyde têkilîyanê înan o. Na xebate de 49 tezê masterî ke databasê Merkezê Tezan yê Neteweyî yê Dezgehê Perwerdeyê Berzî (YÖKTEZ) de mabênê serranê 2013 û 2020î de (seba 2020î mudet hetanî 21ê êlule yo; teqrîben 8 serrî) weşanîyayê û mabênê eynî demî de kirmanckî ser o nusîyayê, hetê taybetîyanê înan yê bîblîyometrîkan ra ameyî analîzkerdene. Amancê xebate no yo: 49 tezê ke Tirkîya de nusîyayê û babeta înan kirmanckî ya, bidetay bêrin analîzkerdene û bi no hewa yew profîlo bîblîyometrîk pêardene yo. Xebate de, semedê analîzkerdişê kirarîyanê statîstîkan programê ssps 25.0î (statistical package for the social scinces) ra ame îstîfadekerdene. Peynîya analîzanê ke ameyî kerdene de, tespît bî ke tewr zêde tezî serranê 2015 û 2017î de ameyê weşanayene. Seba ke na xebate hem zanayîşanê prelîmînalan dana cigêrayoxanê ke ê do kirmanckî ser o xebatan bikerê, hem zî xebatêka bîblîyometrîk a, ehemîyetê aye esto.

Kaynakça

 • Al, U. & Coştur, R. (2007). Türk psikoloji dergisinin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Alakom (1991). Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Tarihi Geçmişi (1787-1987), Deng Yayınları, Ankara.
 • Aykaç, Y. & Güzel, Ş. & Çakar S. (2019). “Bîbliyografyaya tezên masterê yên beşên ziman û edebiyata kurdî û ziman û çanda kurdî (2011-2018), e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), c. 11/2, 1a007-1043.
 • Aykaç, Y. (2017). “Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê yên li Turkiyeyê (2011- 2016)”, JMS, c. 2/1, 119-132.
 • Beşel, F., & Yardımcıoğlu, F. (2017). “Maliye Dergisinin Bibliyometrik Analizi: 2007-2016 Dönemi”, Maliye Dergisi, 133-151.
 • Broadus, R. N. (1987). “Toward a deffiniation of “bibliometrics”. Scientometrics, 12(5-6), 373- 379.
 • Bruinessen, M. V. (2009). Kürdolojinin Bahçesinde, Vate, İstanbul.
 • Ertekin, M. Z. & A Güzel, Ş. (2019). “Xebatên kurdolojîyê li zanîngeha Bîngolê (2014- 2018)”, Mukaddime, 10(1), 161-193.
 • Geyik, R. & Şanlı, E. & Acun, R. & Vd. (2019), “Xebatên Akademîk yên Kurdolojîyê Li Turkiyeyê (2009-2019)”, Uluslararası Kurdiname Dergisi/International Journal of Kurdiname, 1, 17-48
 • Kan, A. (2019). “Gotarên kurdî: Yên di kovarên Akadenîk ên li Tirkîyeyê de (2009-2019)”, Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 54-69
 • Lawani, S. M. (1981). Bibliometrics: its theoretical foundations, methods and applications. Libri, 31(1), 294-315.
 • Nikitin, B. (1976). Kürtler: Sosyolojik ve Tarihi İnceleme, Özgürlük Yolu Yayınları, İstanbul.

Bibliometrik Analysıs of Master Thesis Writen on Kirmancki (Zazaki) in Turkey

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı Özel, 33 - 48, 31.12.2020
https://doi.org/10.35859/jms.2020.808681

Öz

Bibliometric research is the investigation of documents, theses and publications, produced by individuals or institutions in a specific field, period and region in terms of the characteristics such as genre, language, year, subject, method and is the quantitative analysis of their relationship to each other. In this study, 49 master theses written on the subject of Kirmancki (Zazaki) in Turkey published by the Council of Higher Education National Thesis Center (YÖKTEZ) database between 2013- 2020 (about 8 years) are analyzed in detail in terms of their biblometric features. The aim of the study is to create a biblometric profile through the analysis of these 49 theses written in Kirmancki (Zazaki) in Turkey. In the study, SPSS 25.0 (statistical package for the social scinces) program was used for the analysis of statistical processes. As a result of the analyses, it was identified that most of the theses were published in the years between 2015 and 2017. This study is important for the researchers who will conduct studies about Kirmancki (Zazaki) in terms of both providing preliminary information and guiding them to these fields of study.

Kaynakça

 • Al, U. & Coştur, R. (2007). Türk psikoloji dergisinin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Alakom (1991). Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Tarihi Geçmişi (1787-1987), Deng Yayınları, Ankara.
 • Aykaç, Y. & Güzel, Ş. & Çakar S. (2019). “Bîbliyografyaya tezên masterê yên beşên ziman û edebiyata kurdî û ziman û çanda kurdî (2011-2018), e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), c. 11/2, 1a007-1043.
 • Aykaç, Y. (2017). “Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê yên li Turkiyeyê (2011- 2016)”, JMS, c. 2/1, 119-132.
 • Beşel, F., & Yardımcıoğlu, F. (2017). “Maliye Dergisinin Bibliyometrik Analizi: 2007-2016 Dönemi”, Maliye Dergisi, 133-151.
 • Broadus, R. N. (1987). “Toward a deffiniation of “bibliometrics”. Scientometrics, 12(5-6), 373- 379.
 • Bruinessen, M. V. (2009). Kürdolojinin Bahçesinde, Vate, İstanbul.
 • Ertekin, M. Z. & A Güzel, Ş. (2019). “Xebatên kurdolojîyê li zanîngeha Bîngolê (2014- 2018)”, Mukaddime, 10(1), 161-193.
 • Geyik, R. & Şanlı, E. & Acun, R. & Vd. (2019), “Xebatên Akademîk yên Kurdolojîyê Li Turkiyeyê (2009-2019)”, Uluslararası Kurdiname Dergisi/International Journal of Kurdiname, 1, 17-48
 • Kan, A. (2019). “Gotarên kurdî: Yên di kovarên Akadenîk ên li Tirkîyeyê de (2009-2019)”, Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 54-69
 • Lawani, S. M. (1981). Bibliometrics: its theoretical foundations, methods and applications. Libri, 31(1), 294-315.
 • Nikitin, B. (1976). Kürtler: Sosyolojik ve Tarihi İnceleme, Özgürlük Yolu Yayınları, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mutlu CAN> (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7249-2487
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı Özel

Kaynak Göster

APA Can, M. (2020). Türkiye’de Kırmancca (Zazaca) Üzerine Yazılan Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (2013-2020) . The Journal of Mesopotamian Studies , Özel Sayı - Zazaca ve Zazalar; Edebiyat, Kültür ve Dil , 33-48 . DOI: 10.35859/jms.2020.808681


Eylül 2022'de yayınlacak olan 7 (2) sayısı için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.

 Ji bo jimara 7 (2)an hûn dikarin gotarên xwe heya 31ê Tîrmeha 2022yan bişînin. 

You can submit your papers until 31 July 2022 for 7 (2) issue.