Cilt: 6 - Sayı: 2, 30.09.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Dr. Şehmus KURT Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-1083-8133
Filoloji, Dilbilimi
Dr. Resul GEYİK MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 0000-0003-3516-098X
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Dilbilimi
Doç. Dr. Ahmet GEMİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4124-5525
Filoloji, Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı