Cilt: 6 Sayı: 2, 30.09.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Dr. Şehmus KURT Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-1083-8133
Dil Çalışmaları, Dilbilim, Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Dr. Resul GEYİK MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 0000-0003-3516-098X
Dilbilim, Eğitim
Dil Çalışmaları, Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Dergimizin Eylül 2023'te yayınlanacak c.8 (2) sayısı için 15 Ağustos 2023 tarihine kadar makalelerinizi gönderebilirsiniz.