Cilt: 6 Sayı: 2, 30.09.2021

Yıl: 2021
Dr. Şehmus KURT Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-1083-8133
Dil Çalışmaları, Dilbilim, Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Dr. Resul GEYİK MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 0000-0003-3516-098X
Dilbilim, Eğitim
Dil Çalışmaları, Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.