Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ideology and Partisansip in Kurdish Novels of Soviet Period

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 229 - 244, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.872810

Öz

After the Revolution of October 17, in the Union of Soviet Socialist Republics, the new government began cultural activities and the First Soviet Writers Congress was held in 1934. In this congress, socialist realism was regarded as the official art view of the state. Soviet authors unavoidably produced works within this framework. Socialist realism emerged with a few principles and one of them is "ideology and partisanship". Soviet Kurdish writers were also affected by this ideology. In this study, after giving a few important notes about socialist realism, we will focus on the ideology and partisanship of Soviet Kurdish novels written in this current. For this study, in line with the historical pattern, we will deal with seven Kurdish (Kurmanji) novels written in the Soviet Union. We will analyze how ideology and partisanship are involved in these novels.

Kaynakça

  • Ahmedzade, H.(2004). Ulus ve Roman. Stenbol: weş. Pêrî. Aydoğan, Î.S. (2014). Guman 2 Wêjeya Kurdî û Romana Kurdî. Stenbol: weş. Rûpel. Çoban, B. (2018). Lehengên Erênî û Şoreşger di Romanên Kurdî yên Sovyeta Berê da. Wêje û Rexne j. 9-10. 105-124. Oktay, A. (2008). Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları Sosyalîst Realîzm Üzerine Eleştirel Bir Çalışma. İstanbul: weş. İthakî.

Sovyet Kürt Romanlarında İdeoloji ve Partizanlık

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 229 - 244, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.872810

Öz

1917 Ekim Devrimi’nden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde yeni hükümet kültürel çalışmalarına başlar ve 1934’de Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi toplanır. Bu kongrede Sosyalist Realizm devletin resmî sanat görüşü olarak kabul edilir. Sovyet yazarları ister istemez bu görüşün ilkelerine göre eserler ortaya koyar. Sosyalist Realizm birkaç ilke ile açıklanabilir ki bunlardan biri de “ideoloji ve partizanlık”tır. Bu ilkelerden yola çıkan sosyalist realistler güdümlü eserler yazarlar ve sanat ürünlerini bir doktrin ya da ideolojinin hizmetine sunarlar. Sanat ve sosyal hayata dair tespitlerini sosyalizme uygun olarak belirlerler; açık bir şekilde taraf tutarlar, diğer fikirleri reddederler. Sovyetler Birliği her milletin kendi dilinde eserler vermesine ve Komünist Parti’nin ideolojisine uygun bir şekilde kültür ve sanatını yaşatmalarına olanak tanımıştır. Sovyet Kürt yazarları da bu resmî ideolojiden etkilenerek eserler yazmışlardır. Bu çalışma, Sosyalist Realizm hakkında birkaç temel noktayı açıkladıktan sonra, bu akımın gölgesinde yazılan Sovyet Kürtçe (Kurmanci) romanlarında "ideoloji ve partizanlık" ilkelerine odaklanır. Bu çalışmada tarihsel örüntüye uygun olarak Sovyetler Birliği'nde yazılmış yedi Kürt romanı ele alınmıştır. Bu analizler, Sovyet kürt romanının realist-sosyalist akımın etkisinde ortaya çıkmasını ve bu eserlerde Sovyetler Birliği dönemi ideolojik etkisine hangi ilkelerle yer verdiğini sunacaktır.

Kaynakça

  • Ahmedzade, H.(2004). Ulus ve Roman. Stenbol: weş. Pêrî. Aydoğan, Î.S. (2014). Guman 2 Wêjeya Kurdî û Romana Kurdî. Stenbol: weş. Rûpel. Çoban, B. (2018). Lehengên Erênî û Şoreşger di Romanên Kurdî yên Sovyeta Berê da. Wêje û Rexne j. 9-10. 105-124. Oktay, A. (2008). Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları Sosyalîst Realîzm Üzerine Eleştirel Bir Çalışma. İstanbul: weş. İthakî.

Îdeolojî û Partîzanî di Romanên Kurdî yên Sovyeta Berê da

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 229 - 244, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.872810

Öz

Piştî Şoreşa Cotmehê ya 1917an, li Yekitiya Komarên Sosyalîst ên Sovyetê (YKSS) hikûmeta nû dest bi xebatên çandî dike û di 1934 an da Yekemîn Kongreya Yekitiya Nivîskaran dicive. Di vê kongreyê da realîzma sosyalîst bi awayekî fermî dibe nêrîna hûnerî ya dewletê. Nivîskarên Sovyetê bivênevê bi rêgeza vê nêrînê berhemên xwe diafirînin. Realîzma sosyalîst bi çend rêgezan rû dide û yek ji wan jî îdeolojî û partîzanî ye. Realîstên sosyalîst ên ku bi vê rêgezê derdikevin qada hunerê berhemên bitez dinivîsin û hunera xwe dikin bin emrê doktrînekê an jî îdeolojîyekê. Tespîtên xwe ji aliyê sosyalîzmê ve destnîşan dikin û bi awayekî zelal aliyekî îdealîze dikin û aliyekî jî reş dikin. Yekitiya Sovyetê rê li ber hemû miletan vedike ku ew bi zimanê xwe berheman biafirînin, çand û hunera xwe bi girêdayî şert û mercên Partiya Komunîst vejînin. Kurdên Sovyetê jî ji van derfetên Sovyetan sûd werdigirin û dest bi afirandina berheman dikin. Ev gotar di mînaka heft berheman da taybetmendiyên xeta giştî ya realîzma sosyalist vedikole û rengvedana wê ya îdeolojî û partîzanî ya li ser van berheman dide ber çavan di çarçoveya rêgeza vê teoriyê da. Ev dahûrîn rewşa romana kurdî ya Sovyetê dide ber çavan bê ka ew çiqas bi karîgeriya îdeolojiya Realîzma Sosyalîst hatine nivîsîn.

Kaynakça

  • Ahmedzade, H.(2004). Ulus ve Roman. Stenbol: weş. Pêrî. Aydoğan, Î.S. (2014). Guman 2 Wêjeya Kurdî û Romana Kurdî. Stenbol: weş. Rûpel. Çoban, B. (2018). Lehengên Erênî û Şoreşger di Romanên Kurdî yên Sovyeta Berê da. Wêje û Rexne j. 9-10. 105-124. Oktay, A. (2008). Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları Sosyalîst Realîzm Üzerine Eleştirel Bir Çalışma. İstanbul: weş. İthakî.

Ayrıntılar

Birincil Dil Kürtçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Betül ÇOBAN
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-2715-9885
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Gönderilme Tarihi 1 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çoban, B. (2021). Îdeolojî û Partîzanî di Romanên Kurdî yên Sovyeta Berê da . The Journal of Mesopotamian Studies , 6 (2) , 229-244 . DOI: 10.35859/jms.2021.872810


by-nc.png


The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.