Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact of Madrasahs in Mardin and Diyarbakir on the Arabic Language

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 289 - 302, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.937896

Öz

The beginning of Non-Arabs such as Sibawayh (d.796) of Persian origin, Ibn Jana (d.1002) of Greek origin, Jurjanî (d.1413) and Fîruzâbâdi (d.1414) determined the rules of the Arabic language and contributed to the establishment of these rules. A group of non-Arabs who contributed to the spread of Arabic were Kurdish scholars who tought in madrasahs in the Eastern and Southeastern Anatolia Region of Turkey. In this study, we will discuss some of the efforts of madrasahs and scholars in Diyarbakır and Mardin for Arabic to be settled in the hearts and minds of students who demand knowledge. In addition, we will touch on the history of these madrasas, their teaching methods, and the difficulties they face.

Kaynakça

 • el-Hamevî, Y. (1977). Mu’cemü’l-Büldân. Beyrut: Dârü Sâdir.
 • es-Siirdi, H. (2020). el-Kafiyetül Kübra, İnceleme ve Tahkik: Aslam Jankır. Ankara: Sonçağ Akademi.
 • Gemi, A. (2015). Ta’limü’l-lugati’l-Arabiyye Fî Türkiya-Nizamü’l-ketâtîb, Dubai: Kitâbü’l-mü’temer li’l-meclisi’d-düvelî li’l-lugati’l-Arabiyye.
 • Kırkız, M. ve Jankır, A. (2017). المدارس القديمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt: 4 , Sayı 1, 43-60.
 • Ruhanî, B. M. (2003). Târihu Meşahir-i Kürd, Tahran.
 • Ziriklî, H. (2002). el-Aʿlâm, Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn.

أثر المدارس الأهلية الغير رسمية بمدينتي (ديار بكر وماردين) في اللغة العربية

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 289 - 302, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.937896

Öz

ساهم غير العرب في ترسيخ قواعد العربية بداية من سيبويه الفارسي (ت 796م) وابن جني الرومي (ت1002م) والجرجاني (ت1413م) والفيروزبادي(ت1414م). ومن غير العرب الذين ساهموا في نشر العربية علماء الأكراد في المدارس الأهلية غير الرسمية في جنوب وجنوب شرق تركيا. يتناول بحثنا هذا جهود بعض هذه المدارس وعلمائها في نشر العربية في عقول طلاب العلم وقلوبهم من غير العرب بمدينتي ديار بكر وماردين، مستعرضا تاريخ هذه المدارس ومناهجها ونظامها التعليمي وأعلامها، والصعوبات التي تواجهها.

Kaynakça

 • el-Hamevî, Y. (1977). Mu’cemü’l-Büldân. Beyrut: Dârü Sâdir.
 • es-Siirdi, H. (2020). el-Kafiyetül Kübra, İnceleme ve Tahkik: Aslam Jankır. Ankara: Sonçağ Akademi.
 • Gemi, A. (2015). Ta’limü’l-lugati’l-Arabiyye Fî Türkiya-Nizamü’l-ketâtîb, Dubai: Kitâbü’l-mü’temer li’l-meclisi’d-düvelî li’l-lugati’l-Arabiyye.
 • Kırkız, M. ve Jankır, A. (2017). المدارس القديمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt: 4 , Sayı 1, 43-60.
 • Ruhanî, B. M. (2003). Târihu Meşahir-i Kürd, Tahran.
 • Ziriklî, H. (2002). el-Aʿlâm, Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn.

Diyarbakır ve Mardin’deki Medreselerin Arapça’ya Olan Etkisi

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 289 - 302, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.937896

Öz

Başlangıçta Fars kökenli Sibeveyhi (ö.796), Rum kökenli İbn Cinnî (ö.1002), Cürcanî (ö.1413) ve Fîruzâbâdi (ö.1414) gibi Arap olmayanlar, Arap dili kurallarını belirlemiş ve bu kuralların kökleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Arapça’nın yayılmasında katkısı olan Arap olmayanlardan bir grup ise Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki medreselerde eğitim veren Kürt alimlerdir. Bu çalışmamızda Diyarbakır ve Mardin’deki medreselerin ve alimlerin Arapça’nın ilim talep eden öğrencilerin gönüllerinde ve akıllarında yerleşmesi için gösterdikleri çabalardan bir kısmını ele alacağız. Bununla birlikte bu medreselerin tarihine, eğitim-öğretim metoduna, meşhur olanlarına ve önündeki zorluklara değineceğiz.

Kaynakça

 • el-Hamevî, Y. (1977). Mu’cemü’l-Büldân. Beyrut: Dârü Sâdir.
 • es-Siirdi, H. (2020). el-Kafiyetül Kübra, İnceleme ve Tahkik: Aslam Jankır. Ankara: Sonçağ Akademi.
 • Gemi, A. (2015). Ta’limü’l-lugati’l-Arabiyye Fî Türkiya-Nizamü’l-ketâtîb, Dubai: Kitâbü’l-mü’temer li’l-meclisi’d-düvelî li’l-lugati’l-Arabiyye.
 • Kırkız, M. ve Jankır, A. (2017). المدارس القديمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt: 4 , Sayı 1, 43-60.
 • Ruhanî, B. M. (2003). Târihu Meşahir-i Kürd, Tahran.
 • Ziriklî, H. (2002). el-Aʿlâm, Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular Dilbilim, Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmoud Abdelnabi Mohamed Shoush 0000-0001-7730-9864

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Gönderilme Tarihi 16 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Shoush, M. A. M. (2021). أثر المدارس الأهلية الغير رسمية بمدينتي (ديار بكر وماردين) في اللغة العربية. The Journal of Mesopotamian Studies, 6(2), 289-302. https://doi.org/10.35859/jms.2021.937896

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.