Cilt: 6 - Sayı: 1

851     |     1.077

Sayı Editör Kurulu

Şehmus KURT
Unvan: Dr. Arş. Gör.
Konular: Filoloji, Dilbilimi
ORCID: 0000-0003-1083-8133
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi