Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Perîşanname (Mela Perîşanê Dînewerî), Shahab Vali - Erol Şaybak, Avesta 2023, 207 page, ISBN: 9786258383492

Yıl 2024, Sayı: 16, 101 - 103, 30.03.2024

Öz

Yek ji van metnan jî Perîşannameya Mela Perîşanê Dînewerî ye ku bi kurdîya goranî, di sedsala 14ê de hatîye nivîsîn û menzûmeyeke dînî ya di qalibê mesnewiyê de ye (ev pênaseya nivîskarên berhemê ye ku bi egerên berfireh rave kirine). Di vê nivîsa xwe de em ê li ser xebata Shahab Vali û Erol Şaybak a bi navê Perîşanname, Mela Perîşanê Dînewerî bisekinin ku sala 2023yê ji terefê Weşanxaneya Avestayê ve hat çapkirin.

Kaynakça

  • Perîşanname (Mela Perîşanê Dînewerî), Shahab Vali - Erol Şaybak, Avesta 2023, 207 rûpel, ISBN: 9786258383492

Perîşanname (Mela Perîşanê Dînewerî), Shahab Vali - Erol Şaybak, Avesta 2023, 207 rûpel, ISBN: 9786258383492

Yıl 2024, Sayı: 16, 101 - 103, 30.03.2024

Öz

Yek ji van metnan jî Perîşannameya Mela Perîşanê Dînewerî ye ku bi kurdîya goranî, di sedsala 14ê de hatîye nivîsîn û menzûmeyeke dînî ya di qalibê mesnewiyê de ye (ev pênaseya nivîskarên berhemê ye ku bi egerên berfireh rave kirine). Di vê nivîsa xwe de em ê li ser xebata Shahab Vali û Erol Şaybak a bi navê Perîşanname, Mela Perîşanê Dînewerî bisekinin ku sala 2023yê ji terefê Weşanxaneya Avestayê ve hat çapkirin.

Kaynakça

  • Perîşanname (Mela Perîşanê Dînewerî), Shahab Vali - Erol Şaybak, Avesta 2023, 207 rûpel, ISBN: 9786258383492

Perîşanname (Mela Perîşanê Dînewerî), Shahab Vali - Erol Şaybak, Avesta 2023, 207 sayfa, ISBN: 9786258383492

Yıl 2024, Sayı: 16, 101 - 103, 30.03.2024

Öz

Yek ji van metnan jî Perîşannameya Mela Perîşanê Dînewerî ye ku bi kurdîya goranî, di sedsala 14ê de hatîye nivîsîn û menzûmeyeke dînî ya di qalibê mesnewiyê de ye (ev pênaseya nivîskarên berhemê ye ku bi egerên berfireh rave kirine). Di vê nivîsa xwe de em ê li ser xebata Shahab Vali û Erol Şaybak a bi navê Perîşanname, Mela Perîşanê Dînewerî bisekinin ku sala 2023yê ji terefê Weşanxaneya Avestayê ve hat çapkirin.

Kaynakça

  • Perîşanname (Mela Perîşanê Dînewerî), Shahab Vali - Erol Şaybak, Avesta 2023, 207 rûpel, ISBN: 9786258383492
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Kürtçe
Konular Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Cumhur Ölmez 0000-0003-2489-7855

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 17 Mart 2024
Kabul Tarihi 26 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Ölmez, C. (2024). Perîşanname (Mela Perîşanê Dînewerî), Shahab Vali - Erol Şaybak, Avesta 2023, 207 rûpel, ISBN: 9786258383492. The Journal of Mesopotamian Studies(16), 101-103.

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.