Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Adaptasyona Asta Pêş A1ê ya CEFRê Bo Şîyana Xwendınê ya Kurdîya Kurmancî

Yıl 2024, Sayı: 16, 48 - 66, 30.03.2024
https://doi.org/10.35859/jms.2024.1435822

Öz

Cîhana ku em tê da ne ragihandinê misoger dike. Ji bo ragihandinê ziman amûrê herî giring e; loma jî mirov, her çi bi deng û her çi jî bi îşaretan be radigihe. Pêdivîya ragihandinê sîstematîzekirina ziman jî bi xwe ra anîye. Zimanên ku negihîştin vê standardê yan qels ketin an jî mirin. Ji bo vê metirsîya windabûnê jî her millet (netewe) kete nav karûbarê sîstematîzekirin û hînkirina zimanê xwe. Xebatên ku tên kirin jî nîşan didin ku kurdî jî ji wan zimanan e ku dixwaze xwe bigihîne vê standardê. Konseya Ewropayê jî ji bo welatên ku endamê wê ne, xwast standardeka hînkirinê çê bike. Û xebateka bi navê Ji Bo Zimanên Ewropî Metna Çarçove ya Hevpar/Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) saz kir. Me jî hewl da ku ji bo kurdîya kurmancî jî em wekî pêşnîyazekê yan nimûneyekê ji şîyana xwendinê, Asta Pêş A1ê bi rêya çalakî/rahênan adapteyî kurdîya kurmancî bikin. Ji bo ku em adaptekirinê pêk bînin ewil me destkeftîyên di CEFRê da destnîşan kirin, paşê jî ji wan destkeftîyan me pênc heb çalakî/rahênan saz kirin. Herweha di sazkirinê da ewil destkeftîyên şîyana xwendinê yên Asta Pêş A1ê hatin dîyarkirin û paşê jî li gor wan destkeftîyan bi rêya çalakî û rahênanan Asta Pêş A1ê hate adaptekirin.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2003). Dil Şu Büyülü Düzen. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Arıcı, A. F., & Taşkın, Y. (2019). Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileriyle İlişkisi. Internatıonal Journal of Fıeld , 185-194. Avrupa Konseyi. (2001). Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme. (M. E. Bakanlığı, Wer.). Cambridge University Press.
 • Avrupa Konseyi. (2020). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme Ve Değerlendirme. (M. E. Bakanlığı, Wer.). Strasbourg: Avrupa Konseyi.
 • Aytan, T., Göksel, A. & Günaydın, Y. (2021). 2020 Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni’inde (CEFR) Dinleme Becerisi: Ölçekler ve Kazanımlar. Journal of History School, 51, 1192-1220.
 • Çelik, N., & Başutku, S. (2020). 2018 (CEFR) Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Yeni Açıklamalar Metninde Okuma Becerisine Yönelik İncelemeler. TÖMER, 91-118.
 • Demirdöven, G. H. (2021, 10 20). 20- 2020 Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) metninde bulunan dilbilgisel yeterliklerin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö10), 339-351. DOI: 10.29000/rumelide.1011952. , ra. 339-351.
 • Deniz, K., & Uysal, B. (2010). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı. Türklük Bilimi Araştırma Dergisi(27), 239-261.
 • Geyik, R. (2016). Hı̂nkirina Kurdı̂ Wekı̂ Zimanê Yekem (Ewil). Teza Lisansa Bilind. Wan: ZYY. Enstı̂tuya Zı̇manên Zı̇ndı̂ Şaxa Makezanista Zı̇man û Çanda Kurdı̂
 • Kartal, M. û Yeşil, Y. (2021). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda A1-A2 Düzeyinde Kelime Hazinesi Geliştirmeye Yönelik Bulmaca Örneği. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century, 10, 607-624.
 • Mirici, İ. H. (2015). Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Avrupa Politikaları ve Uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42-51.
 • Polat, T. (2001). Avrupalılık Bağlamında Kültür Boyutuyla Yabancı Dil. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, ra. 29-39.
 • Seyhan, L. (2018).Yabancılara Türkçe Öğretı̇mı̇ İçı̇n Avrupa Ortak Önerı̇ler Çerçevesı̇ndekı̇ Bağlamlardan Hareketle Türkçenı̇n Temel Söz Varlığının Belı̇rlenmesı̇. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Konya: NEÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Türk Amerikan Derneği. “ Avrupa Dil Standardı”. 10/02/2024. http://www.bemkaegitim.com.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınaları.
 • Yılmaz, C. (2019), Avrupa Ortak Önerı̇ler Çerçevesı̇ Bağlamında Okuma Kazanımlarının (B1 Düzeyı̇) Ders Kı̇taplarındakı̇ Görünümü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: HÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yonat, M. (2021). Taybetîyên Însanan Yên Bêemsal. A. Kirkan, & M. Yonat, Zimannasîya Kurdî ( ra. 8-21). Van: Wêşanên Peywend.
 • Yücel, M. S. (2006). Avrupa Ortak Başvuru Metnı̇ - Avrupa Dı̇l Portföyü Eleştı̇rel Bı̇r Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 110-122.

Adaptation of the Pre-A1 Level of Reading Skill in CEFR to Kurmanji Kurdish

Yıl 2024, Sayı: 16, 48 - 66, 30.03.2024
https://doi.org/10.35859/jms.2024.1435822

Öz

The world we live in makes communication inevitable. Language is the most important tool of communication; That's why people communicate, whether through pronunciation or sign. The need for communication brought about the systematization of language. Languages that did not meet this standard either weakened or died out. In the face of this danger of extinction, every nation has attempted to systematize and teach its own language. Studies conducted in Kurdish also show that Kurdish is one of the languages that want to reach this standard. The Council of Europe also wanted to establish a teaching standard for its member countries. And they created a study called the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). As a recommendation or example of reading skills, we tried to adapt the Pre A1 Level through events/activities for Kurmanji Kurdish. First, we stated the reading skill outcomes in the CEFR, and then we did five activities based on these outcomes. At the same time, during the adaptation process, the achievements of the Pre A1 level were first determined and then the event/activities were created according to these achievements. In this way, the Pre A1 level of reading skill was adapted.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2003). Dil Şu Büyülü Düzen. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Arıcı, A. F., & Taşkın, Y. (2019). Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileriyle İlişkisi. Internatıonal Journal of Fıeld , 185-194. Avrupa Konseyi. (2001). Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme. (M. E. Bakanlığı, Wer.). Cambridge University Press.
 • Avrupa Konseyi. (2020). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme Ve Değerlendirme. (M. E. Bakanlığı, Wer.). Strasbourg: Avrupa Konseyi.
 • Aytan, T., Göksel, A. & Günaydın, Y. (2021). 2020 Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni’inde (CEFR) Dinleme Becerisi: Ölçekler ve Kazanımlar. Journal of History School, 51, 1192-1220.
 • Çelik, N., & Başutku, S. (2020). 2018 (CEFR) Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Yeni Açıklamalar Metninde Okuma Becerisine Yönelik İncelemeler. TÖMER, 91-118.
 • Demirdöven, G. H. (2021, 10 20). 20- 2020 Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) metninde bulunan dilbilgisel yeterliklerin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö10), 339-351. DOI: 10.29000/rumelide.1011952. , ra. 339-351.
 • Deniz, K., & Uysal, B. (2010). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı. Türklük Bilimi Araştırma Dergisi(27), 239-261.
 • Geyik, R. (2016). Hı̂nkirina Kurdı̂ Wekı̂ Zimanê Yekem (Ewil). Teza Lisansa Bilind. Wan: ZYY. Enstı̂tuya Zı̇manên Zı̇ndı̂ Şaxa Makezanista Zı̇man û Çanda Kurdı̂
 • Kartal, M. û Yeşil, Y. (2021). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda A1-A2 Düzeyinde Kelime Hazinesi Geliştirmeye Yönelik Bulmaca Örneği. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century, 10, 607-624.
 • Mirici, İ. H. (2015). Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Avrupa Politikaları ve Uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42-51.
 • Polat, T. (2001). Avrupalılık Bağlamında Kültür Boyutuyla Yabancı Dil. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, ra. 29-39.
 • Seyhan, L. (2018).Yabancılara Türkçe Öğretı̇mı̇ İçı̇n Avrupa Ortak Önerı̇ler Çerçevesı̇ndekı̇ Bağlamlardan Hareketle Türkçenı̇n Temel Söz Varlığının Belı̇rlenmesı̇. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Konya: NEÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Türk Amerikan Derneği. “ Avrupa Dil Standardı”. 10/02/2024. http://www.bemkaegitim.com.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınaları.
 • Yılmaz, C. (2019), Avrupa Ortak Önerı̇ler Çerçevesı̇ Bağlamında Okuma Kazanımlarının (B1 Düzeyı̇) Ders Kı̇taplarındakı̇ Görünümü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: HÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yonat, M. (2021). Taybetîyên Însanan Yên Bêemsal. A. Kirkan, & M. Yonat, Zimannasîya Kurdî ( ra. 8-21). Van: Wêşanên Peywend.
 • Yücel, M. S. (2006). Avrupa Ortak Başvuru Metnı̇ - Avrupa Dı̇l Portföyü Eleştı̇rel Bı̇r Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 110-122.

CEFR’da Bulunan Okuma Becerisinin A1 Öncesi Seviyesinin Kurmanci Kürtçesine Uyarlanması

Yıl 2024, Sayı: 16, 48 - 66, 30.03.2024
https://doi.org/10.35859/jms.2024.1435822

Öz

Yaşadığımız dünya iletişimi kaçınılmaz kılmaktadır. Dil iletişimin en önemli aracıdır; bu yüzden ister sesletim yoluyla ister işaret yoluyla olsun, insanlar iletişirler. İletişim ihtiyacı dilin sistemleşmesini de beraberinde getirmiştir. Bu standarda uymayan diller ya zayıflamış ya da ölmüştür. Bu yok olma tehlikesi karşısında her millet kendi dilini sistemleştirme ve öğretme çabası içine girmiştir. Kürtçede yapılan çalışmalar da gösteriyor ki Kürtçe de bu standarda ulaşmak isteyen dillerden biridir. Avrupa Konseyi de üye ülkeleri için bir öğretim standardı oluşturma isteğiyle. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni/ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) adında bir çalışma oluşturmuştur. Biz de okuma becerisini bir tavsiye veya örnek olarak A1 Öncesi Düzeyini Kurmanci Kürtçesine yönelik etkinlikler/aktiviteler yoluyla uyarlamaya çalıştık. Önce CEFR’da bulunan okuma becerisi kazanımlarını belirttik sonrasında bu kazanımlara göre beş tane etkinlik yaptık. Aynı zamanda adaptasyon sürecinde, öncelikle A1 Öncesi seviyenin kazanımları belirlendi daha sonra da bu kazanımlara göre etkinlik/aktiviteler oluşturuldu. Bu sayede okuma becerisinin A1 Öncesi seviyesi uyarlandı.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2003). Dil Şu Büyülü Düzen. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Arıcı, A. F., & Taşkın, Y. (2019). Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileriyle İlişkisi. Internatıonal Journal of Fıeld , 185-194. Avrupa Konseyi. (2001). Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme. (M. E. Bakanlığı, Wer.). Cambridge University Press.
 • Avrupa Konseyi. (2020). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme Ve Değerlendirme. (M. E. Bakanlığı, Wer.). Strasbourg: Avrupa Konseyi.
 • Aytan, T., Göksel, A. & Günaydın, Y. (2021). 2020 Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni’inde (CEFR) Dinleme Becerisi: Ölçekler ve Kazanımlar. Journal of History School, 51, 1192-1220.
 • Çelik, N., & Başutku, S. (2020). 2018 (CEFR) Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Yeni Açıklamalar Metninde Okuma Becerisine Yönelik İncelemeler. TÖMER, 91-118.
 • Demirdöven, G. H. (2021, 10 20). 20- 2020 Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) metninde bulunan dilbilgisel yeterliklerin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö10), 339-351. DOI: 10.29000/rumelide.1011952. , ra. 339-351.
 • Deniz, K., & Uysal, B. (2010). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı. Türklük Bilimi Araştırma Dergisi(27), 239-261.
 • Geyik, R. (2016). Hı̂nkirina Kurdı̂ Wekı̂ Zimanê Yekem (Ewil). Teza Lisansa Bilind. Wan: ZYY. Enstı̂tuya Zı̇manên Zı̇ndı̂ Şaxa Makezanista Zı̇man û Çanda Kurdı̂
 • Kartal, M. û Yeşil, Y. (2021). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda A1-A2 Düzeyinde Kelime Hazinesi Geliştirmeye Yönelik Bulmaca Örneği. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum / Education And Society In The 21st Century, 10, 607-624.
 • Mirici, İ. H. (2015). Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Avrupa Politikaları ve Uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42-51.
 • Polat, T. (2001). Avrupalılık Bağlamında Kültür Boyutuyla Yabancı Dil. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, ra. 29-39.
 • Seyhan, L. (2018).Yabancılara Türkçe Öğretı̇mı̇ İçı̇n Avrupa Ortak Önerı̇ler Çerçevesı̇ndekı̇ Bağlamlardan Hareketle Türkçenı̇n Temel Söz Varlığının Belı̇rlenmesı̇. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Konya: NEÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Türk Amerikan Derneği. “ Avrupa Dil Standardı”. 10/02/2024. http://www.bemkaegitim.com.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınaları.
 • Yılmaz, C. (2019), Avrupa Ortak Önerı̇ler Çerçevesı̇ Bağlamında Okuma Kazanımlarının (B1 Düzeyı̇) Ders Kı̇taplarındakı̇ Görünümü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: HÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yonat, M. (2021). Taybetîyên Însanan Yên Bêemsal. A. Kirkan, & M. Yonat, Zimannasîya Kurdî ( ra. 8-21). Van: Wêşanên Peywend.
 • Yücel, M. S. (2006). Avrupa Ortak Başvuru Metnı̇ - Avrupa Dı̇l Portföyü Eleştı̇rel Bı̇r Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 110-122.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Kürtçe
Konular Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Onay 0000-0002-9613-3056

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2024
Kabul Tarihi 27 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Onay, A. (2024). Adaptasyona Asta Pêş A1ê ya CEFRê Bo Şîyana Xwendınê ya Kurdîya Kurmancî. The Journal of Mesopotamian Studies(16), 48-66. https://doi.org/10.35859/jms.2024.1435822

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.