Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 7 - 26, 30.04.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1251790

Öz

Kaynakça

 • Akgün, S. (2020, Nisan 20). Geleneğin Geleceğe Aktarımında Evlilik Öncesi Âdetler: Bursa Şehri Kına Gecesi Tavuk Alma Örneği . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(48), 155-171.
 • Ataman Yengin, D. (2012, Mart 3). Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2(1), 13-21.
 • Babacan, E. (2014, Kasım 19). Efemera nedir? Efemera koleksiyoneri kimdir? Haziran 2021 tarihinde Dünyabizim: https://www.dunyabizim.com/mercek-alti/efemera-nedir-efemera-koleksiyoneri-kimdir-h18676.html adresinden alındı
 • Bahadıroğlu, D. (2018, Ocak 4). Göstergebilim Nedir? Mart 2022 tarihinde Makaleler: https://www.makaleler.com/gostergebilim-nedir adresinden alındı
 • Cangiz, İ. Y. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kavramına ilişkin Metaforları ve Görsel İmajları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Çakı, C. (2018, Aralık 10). Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Amaçlı Kullanılan Posterlerin Korku Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi: Büyük Britanya Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, 1(15), 111-136.
 • Çakı, C. (2018, Ağustos 31). İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. İran Çalışmları Dergisi, 2(1), 11-39.
 • Çakı, C. (2018, Temmuz 11). Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Selçuk İletişim, 11(2), 252-272.
 • Çakır, E. (2020). Kültürel Belleğin Görsel Metinleri:Efemera Olarak Sigara Paketleri. I. Uluslarası Efemera Çalışmaları Sempozyumu (s. 288-315). Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.
 • Erdoğan, N., & Şehitoğlu, M. (2019, Haziran 30). 1927 Genel Nüfus Sayımı Verileri Işığında Hakkâri . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 30-42.
 • Ünal, M. F. (2016, Aralık). Göstergebilim Serüveni. Mütefekkir Dergisi, 3(6), 379-398.
 • Ünal, N., & Utkun Aktener, E. (2018, Haziran 15). Denizli Yöresel Giysilerinin Çağdaşlaştırma ve Model Analizi Çalışmaları. The Journal of Social Science, 2(3), 126-135.
 • Kaplan, Y. (2014). Tarihte Hakkari, Şemdinan, Bahdinan ve Nehri. Uluslararası Seyyid Tâhâ-î Hakkâri Sempozyumu Bildirileri Kitabı. 1, s. 107-130. Hakkari: Hakkari Üniversitesi . Kaplan, Y. (2015). Hakkari Tarihi. Hakkari İl Yıllığı (Cilt 1). içinde Hakkari: Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Kasap, A. (2022, Ocak 13). İletişim Aracından Bilgi Kaynağına Kartpostallar. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-59.
 • Kasapoğlu Akyol, P. (2017). Kültürel Miras Aktarıcısı Posta Pullarını Ulusal Kimlik Bağlamında Okumak. III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu (s. 60-78). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
 • Kaya, A. (2015). Efemera Koleksiyonlarının Derlenmesi, Tanımlanması, Erişimi Ve Korunması: İstanbul Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Koz, K. A. (2020, Ocak 17). Türk Basınında Liderlerin Karikatürize Edilişi: 1987 Genel Seçimleri Örneği. Humanities Sciences, 15(1), 1-22.
 • Özkahraman, E. (2019, Eylül 18). Eski Hakkari Kartpostallarimdan. Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748182708948653&set=pb.100012707911805.-2207520000.&type=3 adresinden alındı
 • Öztürk, İ. (2021, Haziran 21). Hakkâri’de Tespit Edilen Şel Şepik Örneklerinin Teknik ve Desen Özelliklerinin. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 14(27), 512-531.
 • Öztunç, H. B. (2020, Ocak). Osmanlı Devleti'nde Kartpostal Kullanımı ve Yasaklı Kartpostallar. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(67), 541-561.
 • Polat, Ü. (2012, Mayıs 08). Savaş, Propaganda ve Kartpostallar. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 1(2), 243-268. Sönmez, Ö. (2012, Temmuz 2). Soyutlamacı Resmin Okunmasına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım. Art-e Sanat Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Somer, Ş., & Keskin, İ. (2012). Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera ve Türleri. Bilgi Dünyası, 13(2), 437-456.
 • Sungur, S. (2011, Eylül). Kaybolan Bir Kutlama Ritüeli ve Bir İletişim Aracı Olarak Kartpostal. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 829-856.
 • Şahin, E. (2020). İkdam Gazetesi’ndeki Efemera Örnekleri Bağlamında Osmanlı’daki Gündelik Yaşamda Modernitenin İzleri. Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, Bildiriler (s. 357-374). İstanbul: Koç Üniversitesi VEKAM .
 • Yalçın Çelik, S. D. (2019, Aralık 31). Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın (2019) Yüzler Ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız. STAD Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 4(4), 7-9.
 • Yalçın, H. (2010). Hakkari Folkloru. Hakkari: Hakkari Valiliği.
 • Yalçın, H. (2015). Hakkari Folkloru. Hakkari: Hakkari Valiliği.

Examination of the Urban Culturel Heritage With Efemera

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 7 - 26, 30.04.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1251790

Öz

Postcards, which are an element of ephemera used by societies to satisfy their communication needs, are a festive ritual that has almost disappeared today, although in the past it was one of the common tourist items, along with photography. Postcards, which were accepted as a visual communication art, were processed with imagery such as social life, occupation and clothing, in addition to the urban landscape. The postcards, which serve as the source of information in the study, were subjected to in-depth analysis using document analysis, a qualitative research technique. The main subject of the study is the postcards of Hakkari province and its districts. Care was taken to classify the analysed postcards according to their urban and local pictorial content. Moreover, the postcards were analysed with a semiotic method. The aim of the study is to evaluate the folkloric, economic, cultural and social situation of the city through ephemera, using data on the cultural heritage of the city, which is reflected directly or indirectly. In addition, with this study, it is aimed to contribute to the transfer of cultural heritage, which is worth preserving, to new generations by producing works related to postcards.

Kaynakça

 • Akgün, S. (2020, Nisan 20). Geleneğin Geleceğe Aktarımında Evlilik Öncesi Âdetler: Bursa Şehri Kına Gecesi Tavuk Alma Örneği . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(48), 155-171.
 • Ataman Yengin, D. (2012, Mart 3). Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2(1), 13-21.
 • Babacan, E. (2014, Kasım 19). Efemera nedir? Efemera koleksiyoneri kimdir? Haziran 2021 tarihinde Dünyabizim: https://www.dunyabizim.com/mercek-alti/efemera-nedir-efemera-koleksiyoneri-kimdir-h18676.html adresinden alındı
 • Bahadıroğlu, D. (2018, Ocak 4). Göstergebilim Nedir? Mart 2022 tarihinde Makaleler: https://www.makaleler.com/gostergebilim-nedir adresinden alındı
 • Cangiz, İ. Y. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kavramına ilişkin Metaforları ve Görsel İmajları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Çakı, C. (2018, Aralık 10). Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Amaçlı Kullanılan Posterlerin Korku Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi: Büyük Britanya Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, 1(15), 111-136.
 • Çakı, C. (2018, Ağustos 31). İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. İran Çalışmları Dergisi, 2(1), 11-39.
 • Çakı, C. (2018, Temmuz 11). Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Selçuk İletişim, 11(2), 252-272.
 • Çakır, E. (2020). Kültürel Belleğin Görsel Metinleri:Efemera Olarak Sigara Paketleri. I. Uluslarası Efemera Çalışmaları Sempozyumu (s. 288-315). Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.
 • Erdoğan, N., & Şehitoğlu, M. (2019, Haziran 30). 1927 Genel Nüfus Sayımı Verileri Işığında Hakkâri . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 30-42.
 • Ünal, M. F. (2016, Aralık). Göstergebilim Serüveni. Mütefekkir Dergisi, 3(6), 379-398.
 • Ünal, N., & Utkun Aktener, E. (2018, Haziran 15). Denizli Yöresel Giysilerinin Çağdaşlaştırma ve Model Analizi Çalışmaları. The Journal of Social Science, 2(3), 126-135.
 • Kaplan, Y. (2014). Tarihte Hakkari, Şemdinan, Bahdinan ve Nehri. Uluslararası Seyyid Tâhâ-î Hakkâri Sempozyumu Bildirileri Kitabı. 1, s. 107-130. Hakkari: Hakkari Üniversitesi . Kaplan, Y. (2015). Hakkari Tarihi. Hakkari İl Yıllığı (Cilt 1). içinde Hakkari: Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Kasap, A. (2022, Ocak 13). İletişim Aracından Bilgi Kaynağına Kartpostallar. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-59.
 • Kasapoğlu Akyol, P. (2017). Kültürel Miras Aktarıcısı Posta Pullarını Ulusal Kimlik Bağlamında Okumak. III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu (s. 60-78). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
 • Kaya, A. (2015). Efemera Koleksiyonlarının Derlenmesi, Tanımlanması, Erişimi Ve Korunması: İstanbul Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Koz, K. A. (2020, Ocak 17). Türk Basınında Liderlerin Karikatürize Edilişi: 1987 Genel Seçimleri Örneği. Humanities Sciences, 15(1), 1-22.
 • Özkahraman, E. (2019, Eylül 18). Eski Hakkari Kartpostallarimdan. Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748182708948653&set=pb.100012707911805.-2207520000.&type=3 adresinden alındı
 • Öztürk, İ. (2021, Haziran 21). Hakkâri’de Tespit Edilen Şel Şepik Örneklerinin Teknik ve Desen Özelliklerinin. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 14(27), 512-531.
 • Öztunç, H. B. (2020, Ocak). Osmanlı Devleti'nde Kartpostal Kullanımı ve Yasaklı Kartpostallar. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(67), 541-561.
 • Polat, Ü. (2012, Mayıs 08). Savaş, Propaganda ve Kartpostallar. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 1(2), 243-268. Sönmez, Ö. (2012, Temmuz 2). Soyutlamacı Resmin Okunmasına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım. Art-e Sanat Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Somer, Ş., & Keskin, İ. (2012). Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera ve Türleri. Bilgi Dünyası, 13(2), 437-456.
 • Sungur, S. (2011, Eylül). Kaybolan Bir Kutlama Ritüeli ve Bir İletişim Aracı Olarak Kartpostal. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 829-856.
 • Şahin, E. (2020). İkdam Gazetesi’ndeki Efemera Örnekleri Bağlamında Osmanlı’daki Gündelik Yaşamda Modernitenin İzleri. Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, Bildiriler (s. 357-374). İstanbul: Koç Üniversitesi VEKAM .
 • Yalçın Çelik, S. D. (2019, Aralık 31). Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın (2019) Yüzler Ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız. STAD Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 4(4), 7-9.
 • Yalçın, H. (2010). Hakkari Folkloru. Hakkari: Hakkari Valiliği.
 • Yalçın, H. (2015). Hakkari Folkloru. Hakkari: Hakkari Valiliği.

Di Peywenda Efemera û Mîrata Çanda Bajarî de Kartpostalên Hekarîyê

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 7 - 26, 30.04.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1251790

Öz

Kartpostalên ku civakan ji bo pêdivîyên ragihandinê bi kar anîne hêmaneke efemera ne û berî li kêleka fotografan hêmaneke tûrîsîk bûn lê îro hema bêje li ber windabûne ne. Di kartpostalên ku wekî hunereke dîtbar a ragihandinê têne qebûlkirin de, ligel dîmenên bajarî, hêmayên wekî jiyana civakî, meslek, cilûberg hatine nîşandan. Di vê xebatêm de li ser kartpostalên ku wekî çavkanîya zanyarîyan derdikevin pêşberî me, bi vekolîna belgeyan ku yek ji teknîkên lêkolîna teswîrî ye, analîzek hatîye pêkanînm. Me hewl daye ku kartpostalên mijarê li gor naverokên xwe yên bajarî û herêmî ve bêne senifandin û vekolîn. Armanca vekolînê ew e ku mîrata çandî ya bajarî ya ku bi rêya efemerayê folklora bajarî û rewşa bajarî ya aborî, çandî û civakî ve rasterast an jî nerasterast tê nîşandan bi daneyên hatine bidestxistin ve bêne nirxandin. Herwisa bi vê xebatê ve hewl hatiye dayîn ku mîrata çandî ya ku bi rêya kartpostalan ve tête hilberandin ji bo nifşên nû bê derbaskirin.

Kaynakça

 • Akgün, S. (2020, Nisan 20). Geleneğin Geleceğe Aktarımında Evlilik Öncesi Âdetler: Bursa Şehri Kına Gecesi Tavuk Alma Örneği . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(48), 155-171.
 • Ataman Yengin, D. (2012, Mart 3). Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2(1), 13-21.
 • Babacan, E. (2014, Kasım 19). Efemera nedir? Efemera koleksiyoneri kimdir? Haziran 2021 tarihinde Dünyabizim: https://www.dunyabizim.com/mercek-alti/efemera-nedir-efemera-koleksiyoneri-kimdir-h18676.html adresinden alındı
 • Bahadıroğlu, D. (2018, Ocak 4). Göstergebilim Nedir? Mart 2022 tarihinde Makaleler: https://www.makaleler.com/gostergebilim-nedir adresinden alındı
 • Cangiz, İ. Y. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kavramına ilişkin Metaforları ve Görsel İmajları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Çakı, C. (2018, Aralık 10). Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Amaçlı Kullanılan Posterlerin Korku Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi: Büyük Britanya Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, 1(15), 111-136.
 • Çakı, C. (2018, Ağustos 31). İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. İran Çalışmları Dergisi, 2(1), 11-39.
 • Çakı, C. (2018, Temmuz 11). Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Selçuk İletişim, 11(2), 252-272.
 • Çakır, E. (2020). Kültürel Belleğin Görsel Metinleri:Efemera Olarak Sigara Paketleri. I. Uluslarası Efemera Çalışmaları Sempozyumu (s. 288-315). Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.
 • Erdoğan, N., & Şehitoğlu, M. (2019, Haziran 30). 1927 Genel Nüfus Sayımı Verileri Işığında Hakkâri . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 30-42.
 • Ünal, M. F. (2016, Aralık). Göstergebilim Serüveni. Mütefekkir Dergisi, 3(6), 379-398.
 • Ünal, N., & Utkun Aktener, E. (2018, Haziran 15). Denizli Yöresel Giysilerinin Çağdaşlaştırma ve Model Analizi Çalışmaları. The Journal of Social Science, 2(3), 126-135.
 • Kaplan, Y. (2014). Tarihte Hakkari, Şemdinan, Bahdinan ve Nehri. Uluslararası Seyyid Tâhâ-î Hakkâri Sempozyumu Bildirileri Kitabı. 1, s. 107-130. Hakkari: Hakkari Üniversitesi . Kaplan, Y. (2015). Hakkari Tarihi. Hakkari İl Yıllığı (Cilt 1). içinde Hakkari: Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Kasap, A. (2022, Ocak 13). İletişim Aracından Bilgi Kaynağına Kartpostallar. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-59.
 • Kasapoğlu Akyol, P. (2017). Kültürel Miras Aktarıcısı Posta Pullarını Ulusal Kimlik Bağlamında Okumak. III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu (s. 60-78). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
 • Kaya, A. (2015). Efemera Koleksiyonlarının Derlenmesi, Tanımlanması, Erişimi Ve Korunması: İstanbul Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Koz, K. A. (2020, Ocak 17). Türk Basınında Liderlerin Karikatürize Edilişi: 1987 Genel Seçimleri Örneği. Humanities Sciences, 15(1), 1-22.
 • Özkahraman, E. (2019, Eylül 18). Eski Hakkari Kartpostallarimdan. Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748182708948653&set=pb.100012707911805.-2207520000.&type=3 adresinden alındı
 • Öztürk, İ. (2021, Haziran 21). Hakkâri’de Tespit Edilen Şel Şepik Örneklerinin Teknik ve Desen Özelliklerinin. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 14(27), 512-531.
 • Öztunç, H. B. (2020, Ocak). Osmanlı Devleti'nde Kartpostal Kullanımı ve Yasaklı Kartpostallar. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(67), 541-561.
 • Polat, Ü. (2012, Mayıs 08). Savaş, Propaganda ve Kartpostallar. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 1(2), 243-268. Sönmez, Ö. (2012, Temmuz 2). Soyutlamacı Resmin Okunmasına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım. Art-e Sanat Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Somer, Ş., & Keskin, İ. (2012). Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera ve Türleri. Bilgi Dünyası, 13(2), 437-456.
 • Sungur, S. (2011, Eylül). Kaybolan Bir Kutlama Ritüeli ve Bir İletişim Aracı Olarak Kartpostal. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 829-856.
 • Şahin, E. (2020). İkdam Gazetesi’ndeki Efemera Örnekleri Bağlamında Osmanlı’daki Gündelik Yaşamda Modernitenin İzleri. Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, Bildiriler (s. 357-374). İstanbul: Koç Üniversitesi VEKAM .
 • Yalçın Çelik, S. D. (2019, Aralık 31). Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın (2019) Yüzler Ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız. STAD Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 4(4), 7-9.
 • Yalçın, H. (2010). Hakkari Folkloru. Hakkari: Hakkari Valiliği.
 • Yalçın, H. (2015). Hakkari Folkloru. Hakkari: Hakkari Valiliği.

Efemera ile Kent Kültürel Mirası Bağlamında Hakkâri Kartpostalları

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 7 - 26, 30.04.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1251790

Öz

Toplumların iletişim ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları bir efemera unsuru olan kartpostallar geçmişte fotoğrafın yanında yaygın turistik öğelerden biri olmasına rağmen günümüzde neredeyse kaybolan bir kutlama ritüelidir. Görsel bir iletişim sanatı olarak kabul edilen kartpostallarda kent manzarası dışında sosyal yaşam, meslek, kıyafet gibi imgelerle işlenmiştir. Çalışmada birer bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkan kartpostallar üzerinden nitel bir araştırma tekniği olan doküman incelemesiyle derinlemesine bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini Hakkâri il ve ilçelerine ait kartpostalları oluşturmaktadır. Değerlendirilen kartpostalların kentsel ve yöresel imge içeriklerine göre tasniflenerek incelenmesine özen gösterilmiştir. Ayrıca kartpostallar gösterge bilimsel bir yöntemle çözümlenmiştir. Çalışmanın amacı efemera ile kentin folklorunu, ekonomik, kültürel ve sosyal durumunu doğrudan veya dolaylı olarak yansıtan kültürel mirasına yönelik elde edilen veriler üzerinden değerlendirilmesidir. Ayrıca bu çalışmayla kartpostallarla ilgili eser üreterek korunmaya değer bulunan kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Akgün, S. (2020, Nisan 20). Geleneğin Geleceğe Aktarımında Evlilik Öncesi Âdetler: Bursa Şehri Kına Gecesi Tavuk Alma Örneği . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(48), 155-171.
 • Ataman Yengin, D. (2012, Mart 3). Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2(1), 13-21.
 • Babacan, E. (2014, Kasım 19). Efemera nedir? Efemera koleksiyoneri kimdir? Haziran 2021 tarihinde Dünyabizim: https://www.dunyabizim.com/mercek-alti/efemera-nedir-efemera-koleksiyoneri-kimdir-h18676.html adresinden alındı
 • Bahadıroğlu, D. (2018, Ocak 4). Göstergebilim Nedir? Mart 2022 tarihinde Makaleler: https://www.makaleler.com/gostergebilim-nedir adresinden alındı
 • Cangiz, İ. Y. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kavramına ilişkin Metaforları ve Görsel İmajları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Çakı, C. (2018, Aralık 10). Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Amaçlı Kullanılan Posterlerin Korku Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi: Büyük Britanya Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, 1(15), 111-136.
 • Çakı, C. (2018, Ağustos 31). İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. İran Çalışmları Dergisi, 2(1), 11-39.
 • Çakı, C. (2018, Temmuz 11). Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Selçuk İletişim, 11(2), 252-272.
 • Çakır, E. (2020). Kültürel Belleğin Görsel Metinleri:Efemera Olarak Sigara Paketleri. I. Uluslarası Efemera Çalışmaları Sempozyumu (s. 288-315). Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.
 • Erdoğan, N., & Şehitoğlu, M. (2019, Haziran 30). 1927 Genel Nüfus Sayımı Verileri Işığında Hakkâri . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 30-42.
 • Ünal, M. F. (2016, Aralık). Göstergebilim Serüveni. Mütefekkir Dergisi, 3(6), 379-398.
 • Ünal, N., & Utkun Aktener, E. (2018, Haziran 15). Denizli Yöresel Giysilerinin Çağdaşlaştırma ve Model Analizi Çalışmaları. The Journal of Social Science, 2(3), 126-135.
 • Kaplan, Y. (2014). Tarihte Hakkari, Şemdinan, Bahdinan ve Nehri. Uluslararası Seyyid Tâhâ-î Hakkâri Sempozyumu Bildirileri Kitabı. 1, s. 107-130. Hakkari: Hakkari Üniversitesi . Kaplan, Y. (2015). Hakkari Tarihi. Hakkari İl Yıllığı (Cilt 1). içinde Hakkari: Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Kasap, A. (2022, Ocak 13). İletişim Aracından Bilgi Kaynağına Kartpostallar. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-59.
 • Kasapoğlu Akyol, P. (2017). Kültürel Miras Aktarıcısı Posta Pullarını Ulusal Kimlik Bağlamında Okumak. III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu (s. 60-78). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
 • Kaya, A. (2015). Efemera Koleksiyonlarının Derlenmesi, Tanımlanması, Erişimi Ve Korunması: İstanbul Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Koz, K. A. (2020, Ocak 17). Türk Basınında Liderlerin Karikatürize Edilişi: 1987 Genel Seçimleri Örneği. Humanities Sciences, 15(1), 1-22.
 • Özkahraman, E. (2019, Eylül 18). Eski Hakkari Kartpostallarimdan. Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748182708948653&set=pb.100012707911805.-2207520000.&type=3 adresinden alındı
 • Öztürk, İ. (2021, Haziran 21). Hakkâri’de Tespit Edilen Şel Şepik Örneklerinin Teknik ve Desen Özelliklerinin. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 14(27), 512-531.
 • Öztunç, H. B. (2020, Ocak). Osmanlı Devleti'nde Kartpostal Kullanımı ve Yasaklı Kartpostallar. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(67), 541-561.
 • Polat, Ü. (2012, Mayıs 08). Savaş, Propaganda ve Kartpostallar. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 1(2), 243-268. Sönmez, Ö. (2012, Temmuz 2). Soyutlamacı Resmin Okunmasına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım. Art-e Sanat Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Somer, Ş., & Keskin, İ. (2012). Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera ve Türleri. Bilgi Dünyası, 13(2), 437-456.
 • Sungur, S. (2011, Eylül). Kaybolan Bir Kutlama Ritüeli ve Bir İletişim Aracı Olarak Kartpostal. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 829-856.
 • Şahin, E. (2020). İkdam Gazetesi’ndeki Efemera Örnekleri Bağlamında Osmanlı’daki Gündelik Yaşamda Modernitenin İzleri. Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, Bildiriler (s. 357-374). İstanbul: Koç Üniversitesi VEKAM .
 • Yalçın Çelik, S. D. (2019, Aralık 31). Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın (2019) Yüzler Ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız. STAD Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 4(4), 7-9.
 • Yalçın, H. (2010). Hakkari Folkloru. Hakkari: Hakkari Valiliği.
 • Yalçın, H. (2015). Hakkari Folkloru. Hakkari: Hakkari Valiliği.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Antropoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ADIYAMAN
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0001-5701-7485
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 15 Şubat 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Adıyaman, M. (2023). Efemera ile Kent Kültürel Mirası Bağlamında Hakkâri Kartpostalları . The Journal of Mesopotamian Studies , 8 (1) , 7-26 . DOI: 10.35859/jms.2023.1251790


by-nc.png


The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.