Cilt: 7 Sayı: 1, 30.03.2022

Yıl: 2022
Dr. Şehmus KURT Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-1083-8133
Dil Çalışmaları, Dilbilim, Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Dil Çalışmaları, Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Dr. Resul GEYİK MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 0000-0003-3516-098X
Dilbilim, Eğitim

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü yayını olan The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) amacı, Enstitümüz anabilim dalları olan Kürt Dili ve Kültürü, Arap Dili ve Kültürü ve Süryani Dili ve Kültürü ile ilgili edebiyat, dil, tarih, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve eğitim alanlarında Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve İngilizce dillerinde yapılan akademik çalışmalara yer vermektir.
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS)

Kovara Navneteweyî ya Bihekem a Xebatên Akademîk

Uluslararası Akademik Çalışmalar Dergisi

International Peer-reviewed Journal of Academic Studies


The Journal of Mesopotamian Studies is a publication of The Institute of Living Language of Mardin Artuklu University. The Journal Mesopotamian Studies is an international peer-reviewed journal published semi-annually (Summer-Winter). The scientific research on Kurdish, Arabic and Syriac culture, language, literature, history, sociology, anthropology, philosophy and education which written in Turkish, Kurdish, English, Arabic and Syriac languages are published in The Journal of Mesopotamian Studies.

Kovara Mesopotamian Studies weşana Enstîtûya Zimanên Zindî Yên Li Tirkiyeyê ya Zanîngeha Mardin Artukluyê ye. Mesopotamian Studies kovareke navneteweyî ya bihekem e û şeş mehan carekê (Havîn-Zivistan) tête weşandin. Di kovarê de xebatên akademîk ên li ser çand, ziman, edebiyat, dîrok, civaknasî, antropolojî, felsefe û perwerdeya Kurdan, Ereban û Sûryaniyan ên bi zimanên Tirkî, Kurdî, ‘Erebî, Ingilîzî û Sûryankî tên weşandin.

المجلة: The Journal of Mesopotamian Studies المعهد اللغات الحيّة في تركية جامعة ماردين بين الملل التي تُصدر في كل ستةِ أشهر(الصيف- الشتاء) يُنشر في المجلة: عمل لأكادميّين المختصين في الأدب الكردي, والعربي , و السرياني, و باللغة التركية, و الكردية, والعربية , والإنكليزية, والسريانية يُنشر هذه المجلة.

ܓܶܠܦܳܪܳܐ ܕܗܘ̣ܓܝ̈ܐ ܕܒܝܬ̣ܢܗܪܝ̣ܢ ܐܝ̣ܬܗ̱ܘܝ ܦܪܳܣܐ ܪܘ̣ܫܡܝܐ ܘܝܘ̣ܠܦܢܝܐ ܕܒܝܬ̣ ܨܰܘܒܐ ܕܐܰܪܬܘ̣ܩܠܘ̣ ܕܡܪܕܝ̣ܢ ܕܰܡܫܬܣܬܐ ܕܠܶܫܢܐ ܚܰܝ̈ܐ ܕܬܘ̣ܪܟܝܐ، ܓܶܠܦܪܐ ܒܡܶܬ̣ܓܒܝܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܐܶܡܘܬ̣ܝ̈ܐ ܐܝ̣ܬ̣ܗ̱ܘܝ ܕܟܠ ܫܬܳܐ ܝܪ̈ܚܐ(ܣܬ̣ܘܐ ܘܩܝܛܐ) ܐܘܟܝܬ ܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܡܶܬ̣ܦܪܣ. ܡܶܬ̣ܝ̣ܗܒ ܕܘ̣ܟܬ̣ܐ ܒܓ̣ܘ ܓܶܠܦܪܐ ܠܡܺܐܡܪ̈ܝܬ̣ܐ ܝܘ̣ܠܦܢܝ̈ܬ̣ܐ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗܘ̣ܢ ܐܣܝ̣ܪܘ̣ܬ̣ܐ ܒܡܪܕܘ̣ܬ̣ܐ ܘܣܳܦܪܝܘ̣ܬ̣ܐ ܘܠܶܫܢܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ ܘܟܘ̣ܪܕܝܐ ܘܥܰܪܒܝܐ. ܡܶܬ̣ܦܪ̈ܣܝ̣ܢ ܗܠܝ̈ܢ ܡܺܐܡܪ̈ܝܬ̣ܐ ܝܘ̣ܠܦܢܝ̈ܬ̣ܐ ܒܠܫܢܝ̈ܢ ܬܘ̣ܪܟܝܐ ܐܢܓܠܝ̣ܫܝܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ ܘܟܘ̣ܪܕܝܐ ܘܥܰܪܒܝܐ.


JMS

The Journal of Mesopotamian Studies

YAYIN İLKELERİ

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından çıkarılan JMS (The Journal of Mesopotamian Studies), Kürt, Arap ve Süryani dili kültürü ve edebiyatları alanlarındaki bilimsel nitelikli çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. İlkbahar (Mart) ve Sonbahar(Eylül) sayıları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Yayımlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana bir yenilik getirme ve başka yerde yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.

Yazıların Değerlendirilmesi

• Dergimize gönderilen yazılar, öncelikli olarak yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. İlkelere uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alıp gerekli düzeltmeleri yaparlar; fakat katılmadıkları noktalara itiraz etme hakkına sahiptirler.

 • Gönderilen telif makaleler, Editör Kurulu tarafından incelendikten sonra değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Makale, en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. Hakem raporları yazara gönderilerek karar bildirilir.

• Hakemlerden biri veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem veya Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Ayrıca yazarların, hakemler tarafından belirtilen görüşlere itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Yapılan itirazlar editör kurulu tarafından görüşülüp uygun bir karar alınır.

• Yayımlanmasına karar verilen yazılar, sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatında yazarlara gönderilir. Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri metin üzerinde işaretleyerek dergiye geri gönderir.

• Yayımlanmayan yazılar iade edilmez ve yazılardaki görüşlerin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Yayımlanan yazılar için yazardan dergiye veya dergiden yazara herhangi bir ücret ödenmez.

• Yayın aşamasında yazılar üzerinde esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editör Kurulu tarafından yapılabilir. 

• Yayımlanan yazıların yayım hakları MAÜ Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü’ne devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal ortamı da kapsar.

·       Makale gönderimi ve değerlendirme süreci Dergipark sistemi üzerinden yürütülür.

·       Makaleler değerlendirme sürecine alınmadan önce iThentica intihal programı kullanılarak benzerlik analizine tabii tutulur.

 

 

Yayım Dili

• JMS’nin yayım dili Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Süryanicedir. Ancak her sayıda, dergide yer alan çalışmaların en az yarısının Kürtçe ve onun çeşitli lehçelerinde yazılmış olması ilke olarak benimsenmiştir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir.

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni

• Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. Makalelerin uzunluğu en fazla 9.000 sözcük olmalıdır. Özel yazı karakterleri kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa bununla ilgili dokumanlar ulaştırılmalıdır.

• Yazarın adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı kurum, ORCID numarası ve e-posta adresi mutlaka belirtilmelidir.

 • Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle yazılmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir.

• Makalenin başında, en fazla 150 ile 200 sözcükten oluşan bir öz yer almalıdır. Türkçe dışındaki dillerde yazılan makalelerde öz makalenin orijinal dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak da yazılmalıdır. İngilizce öz kısmında makalenin ismine de yer verilmelidir. Özlerin altında genelden özele doğru sıralanmış 4 ila 6 sözcükten oluşan anahtar sözcükler bulunmalıdır.

• Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana ve ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu harflerle yazılmalıdır.

• Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. Hem “tırnak içinde” hem eğik veya hem koyu hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.

• Bölüm ve paragraf başlarında girinti uygulanmaz.

• Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde e-posta yoluyla ayrıca ulaştırılmalıdır.

Kaynak Gösterimi

• Alıntı yapma ve kaynak göstermede APA yöntemi kabul edilmektedir.

·       Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde” yazılır. Ayrıca dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir:

• Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa künyede mutlaka gösterilmelidir.

• Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.

• Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.

 • Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.

• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Eserlerin yayınevleri açık şekilde ve makalelerin bulunduğu sayfa aralıkları belirtilmelidir.

·       Latin harfleri dışındaki alfabelerle yazılmış makalelerde Latin harfleriyle yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler, ve kaynakçaya (referanslar) yer verilmelidir.

 

              Metin içi Kaynak (APA) Kaynakça Gösterimi Sistemi

 

Tek Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Say, 1999: 72)

Kaynakça

Say, A. (1999). Müzik Tarihi.  (9.Baskı). İstanbul: Pan Yayınları.

 

İki Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Kökdemir ve Demirutku, 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Üç Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Kökdemir, Şenocak ve Demirutku, 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Yazar Sayısı Üçten Fazla

Metin İçi

(Kökdemir ve diğ., 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C., Demirutku, K., Yusufi, F., Özyurt, R. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Aynı Yazar, Aynı Yılda Birden Fazla Yayın

Metin İçi

(Harvey, 1999 a: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999 a). The Urbanization of Capital. Oxford: Blackwell. Harvey, D. (1999 b). The Conciousnes and Spatial Structures. Londra: Macmillan.

 

Kitaptan Bölüm

Metin İçi

(Şimşek, 2000: 154)

Kaynakça

Şimşek H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri   (2. baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

 

Çeviri Kitap

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999). Müzik Tarihi. A. Coşkun (Çev). İstanbul: Pan Yayınları.

 

Kitaplardaki Çeviri Makale

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999 ). Modern Dünyada Sanat. A. Can (Çev). Modern Sanat. Ankara: Pan Yayınları, 10, 25-40.

 

Tek Editörlü Kitap

Metin İçi

(Karancı, 2005: 148)

Kaynakça

Karancı, A.N. (Ed.). (2005). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

İki Editörlü Kitap

Metin İçi

(Savaşır ve Şahin, 1997: 148)

Kaynakça

Savaşır, I. ve N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği

 

 

 

 

Editörlü Kitaptan Bölüm

Metin İçi

(Sucuoğlu, 1997: 148)

Kaynakça

Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü Çocukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar. A. N. Karancı (Ed.). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği İçinde (35-56). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

Tek Yazarlı Dergi Makalesi

Metin İçi

(Özkan, 2007)

Kaynakça

Özkan, T. (2007). The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital. The Business Review, Cambridge. 9 (1),  The USA, 230-236.

 

Ansiklopedi Makalesi

Metin İçi

(Warrens, 1997)

Kaynakça

Warrens, A.(1997). Mental retardation and environment. International Encyclopedia of Psychiatry. Psycology, Psychonalysis and Nerology içinde (c.7, 202-207). New York: Aesculapius Publishers.

 

Dergilerdeki Çeviri Makale

Metin İçi

(Bernard, 1991)

Kaynakça

Bernard, A. (1991). Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. R. Sirmen (Çev.). Dış Politika Dergisi. 7, 110-132.

 

Kitaplarda Yayınlanan Çeviri Makale

Metin İçi

(Demac, 1991)

Kaynakça

Demac, A. (1991). İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya. Y. Kaplan (Der. ve Çev.). Enformasyon Devrimi Efsanesi. Kayseri: Rey Yayıncılık.

 

Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar

Metin İçi

(Üstünipek, 1998: 182)

Kaynakça

Üstünipek, M. (1998). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: MSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Dergi Makalesi (Yazarsız)

Metin İçi

(“Blood Business,” 1998)

Kaynakça

The Blood Business. (1992, September 11). Time, 97, 47-48.

 

Gazete Makalesi (Yazarsız)

Metin İçi

(“Amazing Amazon Region,” 1998)

Kaynakça

Amazing Amazon Region. (1998, January 12). New York Times, s.11.

 

Raporlar ve Bültenler

Metin İçi

(Mead, 1992)

Kaynakça

Mead, J.V. (1992). Looking at Old Photograaps: Investigating the Teacher Tales That Novice Teachers Bring with Them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI:National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346 082)

 

Dolaylı Referans

Metin İçi

(Komisar, aktaran Adıyeke 1999: 13)

Kaynakça

Dolaylı referans ile ilgili tüm bilgilere yer verilmelidir.

 

 

 

Film

Metin İçi

Kurtuluş (Öztan, 1996)

Kaynakça

Öztan, Z. (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

 

Televizyon Programı

Metin İçi

Sansürsüz (Bulut, 2009)

Kaynakça

Bulut, Y. (2009). Sansürsüz [TV Programı]. Med Yapım. İstanbul: Habertürk TV.

 

Radyo Programı

Metin İçi

Çeşm-i Siyah (Toprak, 2009)

Kaynakça

Toprak, A. (2009). Çeşm-i Siyah [Radyo Programı]. İstanbul: İstanbul Radyosu.

 

Yasa ve Yönetmelikler

Metin İçi

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995)

Kaynakça

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin  Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995). T.C. Resmi Gazete, 22311, 12 Haziran 1995.

 

Elektronik Makale ve Yayınlar

Metin İçi

(Özkan, 2006)

Kaynakça

Özkan, T. (2006). Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi.   Öneri Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı. Altı Aylık Dergi, Sayı: 25, Yıl:12, Cilt:7. 91-106. Erişim Tarihi: 16 Şubat 2007, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/

 

(Veri tabanında bulunan dergi makalesi)

Metin İçi

(Jacobson, 2006)

Kaynakça

Jacobson, J.W. (2006). A History of Facilitated Communication: Science, Pseudoscience, and Antiscience. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved January 12, 2006, PsycARTICLES veritabanı

 

Yazarsız Alıntılar

Metin İçi

(Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009)

Kaynakça

Türkiye Bankalar Birliği [TBB]. (2009). Erişim Tarihi: 25 Kasım 2009, http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/Uc_Aylik_Banka_Bilgileri_(Son_Donem_Karsilastirmali)_/883/Tablolar/Tablo_1-Aktif_Buyuklugune_Gore_Banka_Siralamasi.xls

 

 

 

JMS ETİK İLKELER

Dergimiz Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) belirttiği Etik İlkelere uymayı taahhüt eder. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmaların aşağıda verilen Etik İlkeler göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir.


1- Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği


 Yazar başkalarının özgün fikirleri, metotları, verileri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterilemez (İntihal).


 Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş veriler kullanılamaz (Sahtecilik).


 Araştırma kayıtları veya elde edilen veriler tahrif edilemez, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi gösterilemez, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif edilemez veya şekillendirilemez (Çarpıtma).


 Önceden yayımlanmış çalışmalar yayımlanmak üzere dergimize gönderilemez (Mükerrer yayım).


 Bir araştırmanın sonuçları, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırılıp birden fazla sayıda yayımlanamaz (Dilimleme).


 Aktif katkısı olmayan kişiler yazarlar arasına dâhil edilemez veya katkısı olan kişiler yazarlar arsından çıkarılamaz, yazar sıralaması gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirilemez, çalışmaya aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuz kullanarak kimsenin ismi yazarlar arasına dâhil edilemez (Haksız yazarlık)


2- Diğer Etik İlkeler


 Destek alınarak yürütülen çalışmalarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtilmelidir.


 Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.


 İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşılamaz.


 Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynaklar, mekânlar, imkânlar ve cihazlar amaç dışı kullanılamaz.


 Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızası alınmadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini alınmadan elde edilen verileri yayımlanamaz.


 Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar verilmemeli, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak alınmalı, ayrıca mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunulmamalıdır.


 Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgililer bilgilendirilmeli ve uyarma yükümlülüğüne uyulmalıdır.


 Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgiler, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanılmalı, bu bilgilerin gizliliğine riayet edilmeli ve korunmasını sağlanmalıdır.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Dergisine makale gönderim ve süreç işletimi ücretsizdir. Makale gönderene yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmediği gibi hakemlere de değerlendirme ücreti ödenmemektedir.

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.