Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 291 - 300 2019-08-30

FONOLOJÎYÊ KIRMANCKÎ DE PIRSGIRÊKA VENGÊ “/ğ/”
Sound “/ğ/” Poblem in Kirmancki Phonology

Ahmet KIRKAN [1]


Kürtçe birkaç alfabeyle yazılmaktadır. Kullanılan her alfabede bazı seslerin gösterimi göz ardı edilmektedir. Frekans değeri az olan bazı sesler alfabede gösterilmez. Bu seslerden birisi de /ğ/ sesidir. Bu ses Kirmancca (Zazaca) konuşulan bütün bölgelerde aynı şekilde seslendirilmez. Bu makalede Kirmancca yazımında var olan /ğ/ sorunu analiz edilmiştir. Kürtçe üzerine çalışan üç dilbilimci bu ses üzerine bazı istatistiki veriler tespit etmişlerdir. Makale içerisinde bu üç analize ve ses grafîklerine yer verilmiştir. Kirmanckî yazımında kullanılan alfabeler analiz edilmiş ve bu ses için bazı önerilere yer verilmiştir. 

Kurdish is written in several alphabets. The representation of some sounds in each alphabet is ignored. Some sounds with low frequency are not displayed in the alphabet. One of these sounds is the / ğ / sound. This voice is not played in the same way in all Kirmancca-speaking areas. In this article, the existing / ğ / problem in Kirmanc language is analyzed. Three linguists working on Kurdish have identified some statistical data on this voice. These three analyzes and sound graphics are included in the article. The alphabets used in Kirmanckî writing were examined and whether this letter was included in the alphabet was analyzed.

 • Bedirxan C. A. û Lesscot R. (2009). Kürtçe Gramer, İstanbul:Avesta.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2005).Rastnuştişê Kırmanckî (Zazakî), İstanbul: Vate.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2011).Ferhengê Tirkî-Kirmanckî, İstanbul: Vate.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2016).Ferhengê Kirmanckî-Tirkî, İstanbul: Vate.
 • Hewramanî, M. E. (1973). Fîlolojîy Zimanî Kurdî, Bexdad:Çapxaney Me’arif.
 • Karaağaç, G. (2013). Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Malmîsanij, M. (1992). Ferhengê Dimilkî-Tirkî. İstanbul: Deng.
 • Malmîsanij, M. (2012). Ji Bo Rastnivîsînê Ferhenga Kurdî (Kurmancî)-Tirkî. İstanbul: Rûpel.
 • Malmîsanij, M. (2013). Kürtçede Ses Değişimi, İstanbul: Vate.
 • Malmîsanij, M. (2015).Kırmancca (Zazaca) Dilbilgisi, İstanbul: Vate.
 • Muhammed, H. Dengnasî di Kurdî de, Weşano Dîjîtal.
 • Selcan, Z. (1998). Grammatik der Zaza-Sprache, Nord-Dialekt (Dersim Dialekt), Berlin:W&T Verlag.
 • Vardar, B. (Ed.). (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.
Primary Language tr
Subjects Linguistics
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3885-5218
Author: Ahmet KIRKAN (Primary Author)
Institution: Mardin Artuklu University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2019

APA Kırkan, A . (2019). FONOLOJÎYÊ KIRMANCKÎ DE PIRSGIRÊKA VENGÊ “/ğ/” . The Journal of Mesopotamian Studies , 4 (2) , 291-300 . DOI: 10.35859/jms.2019.595965