Translation
BibTex RIS Cite

Translation of Sebastian P. Brock's article "The Nestorian Church: A Lamentable Misnomer”

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 197 - 208, 21.08.2017

Abstract

Kilise tarihine ilişkin yaygın bir
kanıya göre V. yüzyılın kristolojik tartışmaları 451’deki Khalkedon Konsili’nde
yayınlanan inanç formülüyle birlikte mutlu bir nihayete kavuşturulmuştu. Bu
formül hem Grek Doğu hem de Latin Batı (ve dolayısıyla sonradan Batı’nın
muhtelif Reformasyon Kiliseleri) tarafından bir standart kabul edilmişti. Kabul
edilen bu resme göre sadece birkaç inatçı Doğulu, Konsil’in inanç formülünü
kabulden imtina etmişti; bu ya bilgisizlik, ahmaklık ve dik kafalılıktan veya
ayrılıkçı milliyetçi ülkülerden kaynaklanmış olmalıydı. Bu insanlar, yani
teolojik spektrumun bir tarafında yer alan Nesturîler ile diğer ucundaki
Monofizitler, her ikisi birden sapkındılar. Nesturîler Ephesos Konsili’ni (431)
reddedip beden bulmuş Mesih’te iki şahsiyetin varlığına iman etmişler;
Monofizitler ise Khalkedon Konsili’ni reddederek Mesih’in insanî tabiatının
ilahî tabiatı tarafından yutulduğu görüşünü benimsemişlerdi. References

  • The Nestorian Church: A Lamentable Misnomer, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, 78: 3 (1996), ss. 23-35’de

Sebastian P. Brock’un “‘Nesturî Kilisesi: Esefle Karşılanacak Bir İsimlendirme” Adlı Makalesinin Tercümesi

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 197 - 208, 21.08.2017

Abstract

Kilise tarihine ilişkin yaygın bir kanıya göre V. yüzyılın kristolojik tartışmaları 451’deki Khalkedon Konsili’nde yayınlanan inanç formülüyle birlikte mutlu bir nihayete kavuşturulmuştu. Bu formül hem Grek Doğu hem de Latin Batı (ve dolayısıyla sonradan Batı’nın muhtelif Reformasyon Kiliseleri) tarafından bir standart kabul edilmişti. Kabul edilen bu resme göre sadece birkaç inatçı Doğulu, Konsil’in inanç formülünü kabulden imtina etmişti; bu ya bilgisizlik, ahmaklık ve dik kafalılıktan veya ayrılıkçı milliyetçi ülkülerden kaynaklanmış olmalıydı. Bu insanlar, yani teolojik spektrumun bir tarafında yer alan Nesturîler ile diğer ucundaki Monofizitler, her ikisi birden sapkındılar. Nesturîler Ephesos Konsili’ni (431) reddedip beden bulmuş Mesih’te iki şahsiyetin varlığına iman etmişler; Monofizitler ise Khalkedon Konsili’ni reddederek Mesih’in insanî tabiatının ilahî tabiatı tarafından yutulduğu görüşünü benimsemişlerdi. 


References

  • The Nestorian Church: A Lamentable Misnomer, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, 78: 3 (1996), ss. 23-35’de
There are 1 citations in total.

Details

Subjects Linguistics, Creative Arts and Writing
Journal Section Translation
Authors

Kutlu Akalın

Zafer Duygu

Publication Date August 21, 2017
Submission Date August 14, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Akalın, K., & Duygu, Z. (2017). Sebastian P. Brock’un “‘Nesturî Kilisesi: Esefle Karşılanacak Bir İsimlendirme” Adlı Makalesinin Tercümesi. The Journal of Mesopotamian Studies, 2(2), 197-208.

by-nc.png

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) is licensed through Attribution-NonCommercial 4.0 International.