Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 198 - 201 2017-02-02

Zülküf ERGÜN, Bajar-Edebiyat û Cizîra Botan, Nûbihar, Stenbol, 2014

Kenan SUBAŞI [1]


Qebûleke giştî ye ku afirandin û çêbûna tiştan di nav têkiliyeke sedem û encamê de pêk tê. Yanî her tişt sedemeke wê heye ku çê dibe û encameke wê heye ku dirûv digire û dibe xwedî tesîr li gorî erka xwe.

Bajar-Edebiyat û Cizîra Botan, Zülküf ERGÜN
  • Zülküf ERGÜN, Bajar-Edebiyat û Cizîra Botan,Nûbihar, Stenbol, 2014
Subjects Literature
Journal Section Book Review
Authors

Author: Kenan SUBAŞI

Dates

Publication Date : February 2, 2017

APA Subaşı, K . (2017). Zülküf ERGÜN, Bajar-Edebiyat û Cizîra Botan, Nûbihar, Stenbol, 2014 . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 198-201 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/27754/294887