Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 156 - 166 2017-02-02

İnsanlar birbirlerine önemli oranda benzemekle beraber, uzaklık ya da yakınlık durumlarına göre birbirlerinden farklılıklar da göstermektedirler. Yaşanan coğrafya, çevre ve tarihle ilintili olmasına karşın, anatomik özelliklerinden hareket ederek söz konusu bu farklılıklar uzun süre biyolojiye indirgenmiş ve bu farklılıklar kimi grupları "üst", diğer grupları da daha "aşağı" bir yerde konumlandırmıştır. Bu biyolojik indirgemecilik bir yandan kültürel gerçekliği yadsırken, diğer yandan farklı insan grupları arasında çeşitli sorun ve çatışmalara da neden olmuştur. Bu sorun ve çatışmalardan kaçınmanın yolu var olan farklılıkları "anlamak"tan geçmektedir. Farklı etnik/kültürel kimliklerin birlikte var olduğu Mardin ve çevresi bu konuda önemli örnekler sunmaktadır. Bu vesileyle bu çalışma, farklı etno-kültürel insan topluluklarının bir arada yaşamak durumunda olduğu coğrafyalarda neredeyse kaçınılmaz bir durum haline gelmiş olan sorunların üstesinden gelmek için; farklılıklara önyargılarla yaklaşıp dışlamak yerine, söz konusu farklılıkları tanımak için anlamaya çalışmaya odaklanıyor. 

etno-kültürel sınırlar, etnisite, Mardin, hoşgörü, Difference, etno-cultural boundaries, ethnicity, race, tolerance
  • Walzer, Michael (1998) Hoşgörü Üzerine, (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdurrahim ÖZMEN

Dates

Publication Date : February 2, 2017

APA Özmen, A . (2017). Farklılıkları “Anlamak" . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 156-166 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/27754/294651