Review
PDF BibTex RIS Cite

Farklılıkları “Anlamak"

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 156 - 166, 02.02.2017

Abstract

İnsanlar birbirlerine önemli oranda benzemekle
beraber, uzaklık ya da yakınlık durumlarına göre birbirlerinden farklılıklar da
göstermektedirler. Yaşanan coğrafya, çevre ve tarihle ilintili olmasına karşın,
anatomik özelliklerinden hareket ederek söz konusu bu farklılıklar uzun süre
biyolojiye indirgenmiş ve bu farklılıklar kimi grupları "üst", diğer
grupları da daha "aşağı" bir yerde konumlandırmıştır. Bu biyolojik
indirgemecilik bir yandan kültürel gerçekliği yadsırken, diğer yandan farklı
insan grupları arasında çeşitli sorun ve çatışmalara da neden olmuştur. Bu
sorun ve çatışmalardan kaçınmanın yolu var olan farklılıkları
"anlamak"tan geçmektedir. Farklı etnik/kültürel kimliklerin birlikte
var olduğu Mardin ve çevresi bu konuda önemli örnekler sunmaktadır. Bu
vesileyle bu çalışma, farklı etno-kültürel insan topluluklarının bir arada
yaşamak durumunda olduğu coğrafyalarda neredeyse kaçınılmaz bir durum haline
gelmiş olan sorunların üstesinden gelmek için; farklılıklara önyargılarla
yaklaşıp dışlamak yerine, söz konusu farklılıkları tanımak için anlamaya
çalışmaya odaklanıyor. 

References

  • Walzer, Michael (1998) Hoşgörü Üzerine, (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 156 - 166, 02.02.2017

Abstract

References

  • Walzer, Michael (1998) Hoşgörü Üzerine, (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Details

Subjects Creative Arts and Writing
Journal Section Articles
Authors

Abdurrahim ÖZMEN

Publication Date February 2, 2017
Submission Date February 23, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA
ÖZMEN, A. (2017). Farklılıkları “Anlamak". The Journal of Mesopotamian Studies, 2(1), 156-166.by-nc.png

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) is licensed through Attribution-NonCommercial 4.0 International.