Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Nirxandina Tetbiqî ya Wergêranekê: “Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı (1880-1925)”

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 93 - 118, 30.04.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1175154

Öz

Kaynakça

 • Albiz, Ü. (2018). Çeviride İdeoloji: 1960-1980’li Yıllarda Türkiye’de Yayıncılık ve Çeviri, Çeviri Eserler ve Dergicilik Faaliyetleri, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fırat, M. Ş. (1961). Doğu İlleri ve Varto Tarihi, 2. Baskı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi PDF.
 • Göktürk, A. (1994). Çeviri: Dillerin Dili, 1. Baskı, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
 • Longman-Metro Büyük İngilizce-Türkçe-Türkçe Sözlük, 1. Baskı, İstanbul:Longman Group UK Limited and Metro Kitap Yayın Pazarlama A.Ş.
 • Olson, W. R., The Emergence Of Kurdish Nationalism And The Sheikh Said Rebellion, 1880-1925, PDF
 • Olson, W. R. (1992). Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı (1880-1925, çev: Bülent – Nevzat Kıraç, Ankara: Özge Yayınları.
 • https://www.rudaw.net/turkish/culture-art/15122022
 • https://bianet.org/bianet/kitap/210425-can-yayinlari-kurdistan-gectigi-icin-sansurlenen-kitabi-toplatiyor
 • https://www.gazeteduvar.com.tr/dersim-makalesinde-kurd-kelimesini-adi-diye-cevirdiler-haber-1537546
 • https://t24.com.tr/haber/rektor-kurtler-ifadesini-turkler-olarak-degistirdi-iddiasi,785004

An Applied Evaluation of a Translation: “Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı (1880-1925)”

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 93 - 118, 30.04.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1175154

Öz

Kaynakça

 • Albiz, Ü. (2018). Çeviride İdeoloji: 1960-1980’li Yıllarda Türkiye’de Yayıncılık ve Çeviri, Çeviri Eserler ve Dergicilik Faaliyetleri, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fırat, M. Ş. (1961). Doğu İlleri ve Varto Tarihi, 2. Baskı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi PDF.
 • Göktürk, A. (1994). Çeviri: Dillerin Dili, 1. Baskı, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
 • Longman-Metro Büyük İngilizce-Türkçe-Türkçe Sözlük, 1. Baskı, İstanbul:Longman Group UK Limited and Metro Kitap Yayın Pazarlama A.Ş.
 • Olson, W. R., The Emergence Of Kurdish Nationalism And The Sheikh Said Rebellion, 1880-1925, PDF
 • Olson, W. R. (1992). Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı (1880-1925, çev: Bülent – Nevzat Kıraç, Ankara: Özge Yayınları.
 • https://www.rudaw.net/turkish/culture-art/15122022
 • https://bianet.org/bianet/kitap/210425-can-yayinlari-kurdistan-gectigi-icin-sansurlenen-kitabi-toplatiyor
 • https://www.gazeteduvar.com.tr/dersim-makalesinde-kurd-kelimesini-adi-diye-cevirdiler-haber-1537546
 • https://t24.com.tr/haber/rektor-kurtler-ifadesini-turkler-olarak-degistirdi-iddiasi,785004

Uygulamalı Bir Çeviri Eleştirisi: “Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı (1880-1925)”

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 93 - 118, 30.04.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1175154

Öz

Bu makalede Robert Olson’un “The Emergence of Kurdish Nationalism and The Sheikh Said Rebellion, 1880-1925” adlı eserinin Türkçe çevirisi olan “Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı (1880-1925” adlı eseri çeviri açısından karşılaştırılmıştır. Çeviride sorunlu alanlar tespit edilerek, bunlar orijinal eser ile karşılaştırılarak, yapılan yanlışlara işaret edilmiştir. Çeviride küçük anlam kayıpları, ifade bozuklukları, metnin tümünü etkilemeyen küçük yanlışlar vb. şeyler bu makalenin kapsamı dışında tutulmuştur. Sadece ve sadece okurun analizini etkileyen, okura yanlış bilgi veren ve okuru yanlış yöne yönlendiren çeviri yanlışları ele alınmış ve bunların alternatif çevirileri verilerek, gerektiği yerlerde de yorumlar eklenmiştir.

Kaynakça

 • Albiz, Ü. (2018). Çeviride İdeoloji: 1960-1980’li Yıllarda Türkiye’de Yayıncılık ve Çeviri, Çeviri Eserler ve Dergicilik Faaliyetleri, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fırat, M. Ş. (1961). Doğu İlleri ve Varto Tarihi, 2. Baskı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi PDF.
 • Göktürk, A. (1994). Çeviri: Dillerin Dili, 1. Baskı, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
 • Longman-Metro Büyük İngilizce-Türkçe-Türkçe Sözlük, 1. Baskı, İstanbul:Longman Group UK Limited and Metro Kitap Yayın Pazarlama A.Ş.
 • Olson, W. R., The Emergence Of Kurdish Nationalism And The Sheikh Said Rebellion, 1880-1925, PDF
 • Olson, W. R. (1992). Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı (1880-1925, çev: Bülent – Nevzat Kıraç, Ankara: Özge Yayınları.
 • https://www.rudaw.net/turkish/culture-art/15122022
 • https://bianet.org/bianet/kitap/210425-can-yayinlari-kurdistan-gectigi-icin-sansurlenen-kitabi-toplatiyor
 • https://www.gazeteduvar.com.tr/dersim-makalesinde-kurd-kelimesini-adi-diye-cevirdiler-haber-1537546
 • https://t24.com.tr/haber/rektor-kurtler-ifadesini-turkler-olarak-degistirdi-iddiasi,785004

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dilbilim
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

İbrahim BİNGÖL
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ, KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI
0000-0002-6340-5000
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 14 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bingöl, İ. (2023). Uygulamalı Bir Çeviri Eleştirisi: “Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı (1880-1925)” . The Journal of Mesopotamian Studies , 8 (1) , 93-118 . DOI: 10.35859/jms.2023.1175154


by-nc.png


The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.