Çeviri
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 175 - 185, 21.02.2019

Öz

Kaynakça

  • Delaporte, L. J. (wer. û ed.), La Chronographie d’Elie bar-Shinaya, Métropolitain de Nisibe, Paris:1910.
  • Cheikho, L. Machriq, j. 20, 1922.
  • __________ Sê Rîsaleyên Kevin yên Polemik û Teolojîya Xaçperestî, Bêrûd: 1923.
  • İbn Abi Usaybiya, ‘Uyun al-Anba fi Tabaqat al-Tibba’, Misir:1921
  • Landron, Bénédicte. (dnv.) Attitudes nestoriennes vis-à-vis de l’Islam, Cariscript, Paris:1994.

Di Waqaînameya Elyasê Nisêbînî de Mîrektîya Merwaniyan

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 175 - 185, 21.02.2019

Öz

Waqanûsên Suryanî yên wekî Elyasê (bî suryanî Elîa) Nisêbînî (975-1046) bi
kêfxweşî ji me re behsa dîroka mîrektîya kurd ya Merwanîya dikin. Ji 372an
heta 478an hicrî (983-1085 P.Z.) desthelatdarîya Merwanîyan li ser herêma
Amedê berdewam kir.

Kaynakça

  • Delaporte, L. J. (wer. û ed.), La Chronographie d’Elie bar-Shinaya, Métropolitain de Nisibe, Paris:1910.
  • Cheikho, L. Machriq, j. 20, 1922.
  • __________ Sê Rîsaleyên Kevin yên Polemik û Teolojîya Xaçperestî, Bêrûd: 1923.
  • İbn Abi Usaybiya, ‘Uyun al-Anba fi Tabaqat al-Tibba’, Misir:1921
  • Landron, Bénédicte. (dnv.) Attitudes nestoriennes vis-à-vis de l’Islam, Cariscript, Paris:1994.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Antropoloji
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Ephrem İsa YOUSIF Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yousıf, E. İ. (2019). Di Waqaînameya Elyasê Nisêbînî de Mîrektîya Merwaniyan . The Journal of Mesopotamian Studies , 4 (1) , 175-185 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/42888/530149


Eylül 2022'de yayınlacak olan 7 (2) sayısı için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.

 Ji bo jimara 7 (2)an hûn dikarin gotarên xwe heya 31ê Tîrmeha 2022yan bişînin. 

You can submit your papers until 31 July 2022 for 7 (2) issue.