Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Arapçayı Lehçe Düzeyinde ve Latin Esaslı Bir Alfabeyle Yazma ve Öğretme: Çukurova Arapçası Örneği

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 95 - 108, 12.08.2018

Öz

Bugün dünyada, çeşitli tarihsel gelişmeler sonucunda, coğrafik olarak Arap ana gövdesinden ayrılan veya başka devletlerin şemsiye altında yaşayan birçok Arap gruplar var. Bu Arap gruplar lehçe düzeyinde bir Arapçayı kısmen sürdürmekte, yazılı dil olarak ise Arap harflerinden ve Klasik ve Standart Arapçadan hızla uzaklaşmaktadırlar. Bu çalışmada Arapçanın özellikle küçük yaştaki üyelere lehçe düzeyinde ve Latin esaslı bir alfabeyle öğretilmesi konusu, Çukurova Arapları ve Çukurova Arapçası esasında tartışılmış ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Arnold, Werner (1998), Die Arabischen Dialekte Antiochiens, Harrassowitz, Wiesbaden.
 • Jastrow, Otto (2006), “Arabic dialects in Turkey- towards a comparative typology”, Türk Dilleri Araştırmaları C. 16, ss. 153-164.
 • Johanson, Lars (2011), Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çevirenler: Nurettin Demir-Emine Yılmaz), Ankara: 4. Baskı Hacettepe Yayınları.
 • ---------------------- (2007), Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler (Çeviren: Nurettin Demir), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 914.
 • Koçak, Mustafa (2013), Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları, Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mertcan, Hakan (2013), Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler (Tarih-Kimlik-Siyaset), Adana: Karahan Kitabevi.
 • Muhammed Emîn Gâlib et-Tavîl (2010), Arap Alevîleri Tarihi, (Çeviren: İsmail Özdemir), Adana: Karahan Kitabevi: 98.
 • Nettle, Daniel- Romaine, Suzanne (2002), Kaybolan Sesler: Dünya Dillerinin Yok Oluş Süreci (Çeviren: Harun Özgür Turgan), İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar
 • Procházka, Stephan (1999), “From language contact to language death: The example of the Arabic spoken in Cilicia (southern Turkey)”, Orientalia Suecana, S. XLVIII, ss. 115-125.
 • ----------------------- (2002), Die Arabischen Dialekte der Çukurova (Südtürkei), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • Sanders, Barry (2013), Öküzün A’sı (Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi), (İngilizceden Çeviren: Şehnaz Tahir), İstanbul: 3. Baskı, Ayrıntı Yayınları.

Writing an Teaching Arabic with a Latin-based Alphabet-The Example of Çukurova Arabic

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 95 - 108, 12.08.2018

Öz

Today in the world, there are many Arabic groups that are geographically separated from the main Arabian tree or live under the umbrella of other states as a result of various historical developments. These Arabic groups partially maintain a dialectic Arabic language, and as a written language they are rapidly moving away from the Arabic alphabet and from the classical and standard Arabic (from Fusha). In this study, the topic of teaching Arabic with a Latin-based alphabet, particularly at the level of dialects of the younger members, was discussed on the basis of Çukurova Arabs and Çukurova Arabic and some suggestions were made.

Kaynakça

 • Arnold, Werner (1998), Die Arabischen Dialekte Antiochiens, Harrassowitz, Wiesbaden.
 • Jastrow, Otto (2006), “Arabic dialects in Turkey- towards a comparative typology”, Türk Dilleri Araştırmaları C. 16, ss. 153-164.
 • Johanson, Lars (2011), Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çevirenler: Nurettin Demir-Emine Yılmaz), Ankara: 4. Baskı Hacettepe Yayınları.
 • ---------------------- (2007), Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler (Çeviren: Nurettin Demir), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 914.
 • Koçak, Mustafa (2013), Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları, Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mertcan, Hakan (2013), Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler (Tarih-Kimlik-Siyaset), Adana: Karahan Kitabevi.
 • Muhammed Emîn Gâlib et-Tavîl (2010), Arap Alevîleri Tarihi, (Çeviren: İsmail Özdemir), Adana: Karahan Kitabevi: 98.
 • Nettle, Daniel- Romaine, Suzanne (2002), Kaybolan Sesler: Dünya Dillerinin Yok Oluş Süreci (Çeviren: Harun Özgür Turgan), İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar
 • Procházka, Stephan (1999), “From language contact to language death: The example of the Arabic spoken in Cilicia (southern Turkey)”, Orientalia Suecana, S. XLVIII, ss. 115-125.
 • ----------------------- (2002), Die Arabischen Dialekte der Çukurova (Südtürkei), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • Sanders, Barry (2013), Öküzün A’sı (Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi), (İngilizceden Çeviren: Şehnaz Tahir), İstanbul: 3. Baskı, Ayrıntı Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muna YÜCEOL ÖZEZEN> (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yüceol Özezen, M. (2018). Arapçayı Lehçe Düzeyinde ve Latin Esaslı Bir Alfabeyle Yazma ve Öğretme: Çukurova Arapçası Örneği . The Journal of Mesopotamian Studies , 3 (2) , 95-108 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/38846/418503


Eylül 2022'de yayınlacak olan 7 (2) sayısı için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.

 Ji bo jimara 7 (2)an hûn dikarin gotarên xwe heya 31ê Tîrmeha 2022yan bişînin. 

You can submit your papers until 31 July 2022 for 7 (2) issue.