Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Mâtûrîdiyye’de Tekvîn Sıfatı –Anlamı ve Zâtî Sıfatlarla İlişkisi

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 163 - 178, 26.02.2018

Öz

Makalem, Mâtûrîdiyye’de, anlam içerikleri ve bağlantılarıyla birlikte Tekvîn sıfatını Allah’ın zâtî sıfatlarıyla ilişkisi çerçevesinde ele almaktadır. Bu makalede, Mâtürîdiyye’de tekvin sıfatının müstakil kadîm bir sıfat olduğunu, Allah’ın tek bir kudretle kâdir ve tek bir ilimle âlim olması gibi tek bir fiille fâil olduğunu, ayrıca O’nun fiilindeki bu ismî ayrılığın, yapılanlar ve etkiler/eserlerinden kaynaklandığını, Allah’ın zatından kaynaklanmadığını açıklamaya çalıştım. Konuyu Mâtûrîdiyye’nin yaklaşımı ve muhaliflerine yönelik eleştirilerini açıklamak üzere dört madde halinde ayrıntılarıyla ele aldık. Bunlar,

1.      Mâtûrîdiyye ve diğerlerine göre zâtî sıfatlar ve fiîlî sıfatlar

2.      Tekvîn’in “kudret” anlamına geldiğini iddia edenleri red

3.      “Mükevven” ve “Tekvîn” bir ve aynı mıdır?

4.      Mâtûrîdiyye’de Tekvîn sıfatının kıdeminin ispatı ve muhalifleri red

Konuyu, Mâtûrîdiyye’ye göre Tekvîn sıfatının Allah için kadîm olduğunu, tekvînin (yaratma sıfatı) kıdeminin mükevvenin (yaratılan şey) kıdemini zorunlu kılmadığını, sıfatın kadîm fakat bütün bir kainatın (mükevvenât) sonradan yaratılmış olduğunu (hâdis) söyleyerek neticelendirdik.

Kaynakça

  • المصادر والمراجع1- الآمدي ( علي بن أبي علي، المتوفى 631 ه‍ ): أبكار الأفكار في أصول الدين ، تحقيق: الدكتور أحمد محمد المهدي، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 2002م.2- الإسفراييني (أبو المظفر، عماد الدين المتوفى 471 ه‍ ) : التبصير في الدين، خرج أحاديثه الشيخ زاهد الكوثري، مطبعة الأنوار، الطبعة الأولى 1359 ه‍ .3- الأشعري(أبو الحسن علي بن إسماعيل 324ه): رسالة أهل الثغر، تحقيق: الدكتور محمد السيد الجليند، مطبعة التقدم 1987م4- الباجوري ( إبراهيم بن محمد بن أحمد المتوفى 1277 ه‍ ) :تحفة المريد على جوهرة التوحيد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة 1358 ه‍. 5- الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب المتوفى 403 ه‍ ): الإنصاف، تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري، الطبعة الثالثة 1980م 6- البياضي( الشيخ كمال الدين، أحمد بن حسن ت 1097هـ) : إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 2007م.7- التفتازاني( سعد الدين مسعود بن عمر المتوفى 793 ه‍ ): شرح المقاصد ، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى 1989م،منشورات الشريف الرضي.8- الجويني: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، تحقيق: الشيخ زاهد الكوثري، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، 1992م.9- خضر بن جلال الدين: شرح الخيالي على النونية للمولى خضر بن جلال الدين، تحقيق: عبد النصير ناتور أحمد المليباري، مكتبة وهبة، ط1، 2008م.10- الدردير( أحمد بن محمد الدردير العدوي ، المتوفى 1201 ه‍):شرح الخريدة البهية ، تحقيق: السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم، الطبعة الأولى 1414 ه‍.11- الدسوقي ( محمد بن عرفة ): حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخير1939م.12- الشهرستاني ( محمد بن عبد الكريم 548 ه‍): نهاية الأقدام في علم الكلام، حرَّره وصححه الفردجيوم.13- عبد الجبار الهمذاني( القاضي): المختصر في أصول الدين ، تحقيق: الدكتور محمد عمارة، دار الهلال، (مع رسائل العدل والتوحيد.14- عبد الجبار( القاضي):المحيط بالتكليف، جمعه الشيخ الحسن بن أحمد بن متوية ، تحقيق: عمر السيد عزمي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.15- عبد الجبار(القاضي): المغني: الجزء السادس ، تحقيق: الأب ج. ش . قنواتي، مطبعة مصر، القاهرة. 16- الغزالي ( محمد بن محمد المتوفى 505 ه‍ ): إحياء علوم الدين ، الناشر: مكتبة مصر- القاهرة 1998م.17- ابن قطلوبغا الحنفي( القاسم ت 778هـ): حاشية على المسامرة على المسايرة ، الطبعة الأولى 1317 ه‍ المطبعة الأميرية ببولاق مصر.18- الماتريدي(أبو منصور ت 333هـ): التوحيد، تحقيق: د.فتح الله خليف، دار الجامعة المصرية- الإسكندرية.19- - الماتريدي ( أبو منصور، محمد بن محمد المتوفى 333 ه‍): تأويلات أهل السنة ، تحقيق: الدكتور إبراهيم عوضين، والسيد عوضين، الطبعة الثانية 1994م، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القاهرة.20- ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ، تحقيق: سوسنة ديفلد – فلزر، الطبعة الثانية 1988م، دار المنتظر، بيروت.21- النسفي(أبو البركات 710ه): شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، تحقيق د. عبد الله محمد عبد الله إسماعيل، المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة، الطبعة الأولى 2011م22- النسفي( أبو المعين ميمون بن محمد ت 508هـ): تبصرة الأدلة في أصول الدين، تحقيق: أ.د. حسين آتاي، نشر رئاسة الشؤون الدينية، أنقرة سنة 2004م.23- النسفي (أبو المعين ): بحر الكلام ، تحقيق محمد السيد البرسيجي، دار الفتح، الطبعة الأولى 2014م.24- النيسابوري(أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري): ديوان الاصول ، تحقيق: الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. 25- ابن أبي هاشم(أحمد بن الحسين) شرح الأصول الخمسة ، تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان ، الطبعة الثالثة 1996م، الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة.

صفة التكوين عند الماتريدية - معناها وعلاقتها بالصفات الذاتية

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 163 - 178, 26.02.2018

Öz

 

يتناول بحثي موضوع صفة التكوين عند الماتريدية، وذلك من خلال توضيح مفهومها وتعلقاتها وعلاقتها بالصفات الذاتية لله تعالى.

وقد أوضحت في هذا البحث أن صفة التكوين عند الماتريدية صفة واحدة قديمة لله تعالى، فالله تعالى فاعل بفعل واحد ،كما هو قادر بقدرة واحدة، عالم بعلم واحد، واختلاف الأسامي على فعله يكون لاختلاف آثاره ومفعولاته، لا لاختلافه في ذاته.

 وقد فصلت ذلك في مباحث أربعة، توضح موقف الماتريدية وردودهم على المخالفين:

المبحث الأول: الصفات الذاتية والصفات الفعلية بين الماتريدية وغيرهم

المبحث الثاني: الرد على القائلين بأنَّ التكوين هو القدرة

المبحث الثالث: هل المكوَّن والتكوين واحد 

المبحث الرابع: إثبات قدم التكوين عند الماتريدية والرد على المخالفين


Kaynakça

  • المصادر والمراجع1- الآمدي ( علي بن أبي علي، المتوفى 631 ه‍ ): أبكار الأفكار في أصول الدين ، تحقيق: الدكتور أحمد محمد المهدي، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 2002م.2- الإسفراييني (أبو المظفر، عماد الدين المتوفى 471 ه‍ ) : التبصير في الدين، خرج أحاديثه الشيخ زاهد الكوثري، مطبعة الأنوار، الطبعة الأولى 1359 ه‍ .3- الأشعري(أبو الحسن علي بن إسماعيل 324ه): رسالة أهل الثغر، تحقيق: الدكتور محمد السيد الجليند، مطبعة التقدم 1987م4- الباجوري ( إبراهيم بن محمد بن أحمد المتوفى 1277 ه‍ ) :تحفة المريد على جوهرة التوحيد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة 1358 ه‍. 5- الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب المتوفى 403 ه‍ ): الإنصاف، تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري، الطبعة الثالثة 1980م 6- البياضي( الشيخ كمال الدين، أحمد بن حسن ت 1097هـ) : إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 2007م.7- التفتازاني( سعد الدين مسعود بن عمر المتوفى 793 ه‍ ): شرح المقاصد ، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى 1989م،منشورات الشريف الرضي.8- الجويني: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، تحقيق: الشيخ زاهد الكوثري، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، 1992م.9- خضر بن جلال الدين: شرح الخيالي على النونية للمولى خضر بن جلال الدين، تحقيق: عبد النصير ناتور أحمد المليباري، مكتبة وهبة، ط1، 2008م.10- الدردير( أحمد بن محمد الدردير العدوي ، المتوفى 1201 ه‍):شرح الخريدة البهية ، تحقيق: السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم، الطبعة الأولى 1414 ه‍.11- الدسوقي ( محمد بن عرفة ): حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخير1939م.12- الشهرستاني ( محمد بن عبد الكريم 548 ه‍): نهاية الأقدام في علم الكلام، حرَّره وصححه الفردجيوم.13- عبد الجبار الهمذاني( القاضي): المختصر في أصول الدين ، تحقيق: الدكتور محمد عمارة، دار الهلال، (مع رسائل العدل والتوحيد.14- عبد الجبار( القاضي):المحيط بالتكليف، جمعه الشيخ الحسن بن أحمد بن متوية ، تحقيق: عمر السيد عزمي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.15- عبد الجبار(القاضي): المغني: الجزء السادس ، تحقيق: الأب ج. ش . قنواتي، مطبعة مصر، القاهرة. 16- الغزالي ( محمد بن محمد المتوفى 505 ه‍ ): إحياء علوم الدين ، الناشر: مكتبة مصر- القاهرة 1998م.17- ابن قطلوبغا الحنفي( القاسم ت 778هـ): حاشية على المسامرة على المسايرة ، الطبعة الأولى 1317 ه‍ المطبعة الأميرية ببولاق مصر.18- الماتريدي(أبو منصور ت 333هـ): التوحيد، تحقيق: د.فتح الله خليف، دار الجامعة المصرية- الإسكندرية.19- - الماتريدي ( أبو منصور، محمد بن محمد المتوفى 333 ه‍): تأويلات أهل السنة ، تحقيق: الدكتور إبراهيم عوضين، والسيد عوضين، الطبعة الثانية 1994م، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القاهرة.20- ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ، تحقيق: سوسنة ديفلد – فلزر، الطبعة الثانية 1988م، دار المنتظر، بيروت.21- النسفي(أبو البركات 710ه): شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، تحقيق د. عبد الله محمد عبد الله إسماعيل، المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة، الطبعة الأولى 2011م22- النسفي( أبو المعين ميمون بن محمد ت 508هـ): تبصرة الأدلة في أصول الدين، تحقيق: أ.د. حسين آتاي، نشر رئاسة الشؤون الدينية، أنقرة سنة 2004م.23- النسفي (أبو المعين ): بحر الكلام ، تحقيق محمد السيد البرسيجي، دار الفتح، الطبعة الأولى 2014م.24- النيسابوري(أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري): ديوان الاصول ، تحقيق: الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. 25- ابن أبي هاشم(أحمد بن الحسين) شرح الأصول الخمسة ، تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان ، الطبعة الثالثة 1996م، الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة.

Maturidism’s Token Creation – its Meaning and its Relationship with the Personal Adjectives

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 163 - 178, 26.02.2018

Öz

My research handles the idea of Maturidism’s Token creation clarifying throughout its concept, meaning and relationship with Allah’s subjective traits.  I have clarified in this research that the idea of Maturidism’s token creation is the one  old attribute of Allah. Allah is a subject capable of one deed, one ability and one knowledge. So the difference in names of his action is due to the difference of effects and works and not the difference of its object. I have explained that in four sections illustrate the position of Maturidism and their responses to opposing views.

The first section: the subjective and objective attributes between the Maturidism and the ones who disagree with them.

The second section: replying to the ones who said that formation is the ability.

The third section: Are the created and the creation one?

The fourth section: proving the old of creation in the Maturidism and replying to the people who don’t agree with them.

Kaynakça

  • المصادر والمراجع1- الآمدي ( علي بن أبي علي، المتوفى 631 ه‍ ): أبكار الأفكار في أصول الدين ، تحقيق: الدكتور أحمد محمد المهدي، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 2002م.2- الإسفراييني (أبو المظفر، عماد الدين المتوفى 471 ه‍ ) : التبصير في الدين، خرج أحاديثه الشيخ زاهد الكوثري، مطبعة الأنوار، الطبعة الأولى 1359 ه‍ .3- الأشعري(أبو الحسن علي بن إسماعيل 324ه): رسالة أهل الثغر، تحقيق: الدكتور محمد السيد الجليند، مطبعة التقدم 1987م4- الباجوري ( إبراهيم بن محمد بن أحمد المتوفى 1277 ه‍ ) :تحفة المريد على جوهرة التوحيد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة 1358 ه‍. 5- الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب المتوفى 403 ه‍ ): الإنصاف، تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري، الطبعة الثالثة 1980م 6- البياضي( الشيخ كمال الدين، أحمد بن حسن ت 1097هـ) : إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 2007م.7- التفتازاني( سعد الدين مسعود بن عمر المتوفى 793 ه‍ ): شرح المقاصد ، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى 1989م،منشورات الشريف الرضي.8- الجويني: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، تحقيق: الشيخ زاهد الكوثري، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، 1992م.9- خضر بن جلال الدين: شرح الخيالي على النونية للمولى خضر بن جلال الدين، تحقيق: عبد النصير ناتور أحمد المليباري، مكتبة وهبة، ط1، 2008م.10- الدردير( أحمد بن محمد الدردير العدوي ، المتوفى 1201 ه‍):شرح الخريدة البهية ، تحقيق: السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم، الطبعة الأولى 1414 ه‍.11- الدسوقي ( محمد بن عرفة ): حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخير1939م.12- الشهرستاني ( محمد بن عبد الكريم 548 ه‍): نهاية الأقدام في علم الكلام، حرَّره وصححه الفردجيوم.13- عبد الجبار الهمذاني( القاضي): المختصر في أصول الدين ، تحقيق: الدكتور محمد عمارة، دار الهلال، (مع رسائل العدل والتوحيد.14- عبد الجبار( القاضي):المحيط بالتكليف، جمعه الشيخ الحسن بن أحمد بن متوية ، تحقيق: عمر السيد عزمي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.15- عبد الجبار(القاضي): المغني: الجزء السادس ، تحقيق: الأب ج. ش . قنواتي، مطبعة مصر، القاهرة. 16- الغزالي ( محمد بن محمد المتوفى 505 ه‍ ): إحياء علوم الدين ، الناشر: مكتبة مصر- القاهرة 1998م.17- ابن قطلوبغا الحنفي( القاسم ت 778هـ): حاشية على المسامرة على المسايرة ، الطبعة الأولى 1317 ه‍ المطبعة الأميرية ببولاق مصر.18- الماتريدي(أبو منصور ت 333هـ): التوحيد، تحقيق: د.فتح الله خليف، دار الجامعة المصرية- الإسكندرية.19- - الماتريدي ( أبو منصور، محمد بن محمد المتوفى 333 ه‍): تأويلات أهل السنة ، تحقيق: الدكتور إبراهيم عوضين، والسيد عوضين، الطبعة الثانية 1994م، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القاهرة.20- ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ، تحقيق: سوسنة ديفلد – فلزر، الطبعة الثانية 1988م، دار المنتظر، بيروت.21- النسفي(أبو البركات 710ه): شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، تحقيق د. عبد الله محمد عبد الله إسماعيل، المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة، الطبعة الأولى 2011م22- النسفي( أبو المعين ميمون بن محمد ت 508هـ): تبصرة الأدلة في أصول الدين، تحقيق: أ.د. حسين آتاي، نشر رئاسة الشؤون الدينية، أنقرة سنة 2004م.23- النسفي (أبو المعين ): بحر الكلام ، تحقيق محمد السيد البرسيجي، دار الفتح، الطبعة الأولى 2014م.24- النيسابوري(أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري): ديوان الاصول ، تحقيق: الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. 25- ابن أبي هاشم(أحمد بن الحسين) شرح الأصول الخمسة ، تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان ، الطبعة الثالثة 1996م، الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة.

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular Antropoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim AL-DİBO> (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Şubat 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Al-dibo, İ. (2018). صفة التكوين عند الماتريدية - معناها وعلاقتها بالصفات الذاتية . The Journal of Mesopotamian Studies , 3 (1) , 163-178 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/31490/365178


Eylül 2022'de yayınlacak olan 7 (2) sayısı için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.

 Ji bo jimara 7 (2)an hûn dikarin gotarên xwe heya 31ê Tîrmeha 2022yan bişînin. 

You can submit your papers until 31 July 2022 for 7 (2) issue.