Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 2011 - 2013 2017-09-22

Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih
Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık

Kutlu AKALIN [1]


Bu eser giriş, 8 Kısım ve Zeyil’den

oluşmaktadır. Eserin başına kısaltmalar,

Hükümdarlar (Kronolojik) Listesi ve Önsöz,

sonuna Kaynakça, İndex ve Resimler bölümleri

de eklenmiştir.

Bu eser giriş, 8 Kısım ve Zeyil’den oluşmaktadır. Eserin başına kısaltmalar, Hükümdarlar (Kronolojik) Listesi ve Önsöz, sonuna Kaynakça, İndex ve Resimler bölümleri de eklenmiştir. 73 sayfalık Giriş bölümü (kitabın 31-104. sayfaları) belirli ara başlıklarla belirtilmiş farklı konularda maddî tarihsel bilgilendirme ve ayrıca yazarın bu bilgileri temel alarak bugünkü çalışma atmosferi konusunda makul yorumlarını vermektedir. Örneğin Süryani literatürü ara başlığı altındaki ilk kısımda (İçindekiler’de “Genel Hatlarıyla Süryani Literatürü ve Süryaniler” diye geçmektedir) bu çalışma ve araştırma alanının kısa bir tarihçesi ile beraber bu alanın ülkemizdeki akademik seviyesine ilişkin bilgilendirmeler verilmiştir. Dipnotlarda dikkat çekici husus bugüne kadar Türkiye menşeli yayınlarda görülmedik derecede Batı literatüründeki yayınlardan bilgi verilmesi olmuştur.

  • Zafer Duygu, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih, İstanbul: Divan, 2016. (590 sayfa)
Birincil Dil tr
Konular Antropoloji
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Yazar: Kutlu AKALIN
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Eylül 2017

APA Akalın, K . (2017). Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (2) , 2011-2013 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/28128/339735