Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Farklılıkları “Anlamak"

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 156 - 166, 02.02.2017

Öz

İnsanlar birbirlerine önemli oranda benzemekle beraber, uzaklık ya da yakınlık durumlarına göre birbirlerinden farklılıklar da göstermektedirler. Yaşanan coğrafya, çevre ve tarihle ilintili olmasına karşın, anatomik özelliklerinden hareket ederek söz konusu bu farklılıklar uzun süre biyolojiye indirgenmiş ve bu farklılıklar kimi grupları "üst", diğer grupları da daha "aşağı" bir yerde konumlandırmıştır. Bu biyolojik indirgemecilik bir yandan kültürel gerçekliği yadsırken, diğer yandan farklı insan grupları arasında çeşitli sorun ve çatışmalara da neden olmuştur. Bu sorun ve çatışmalardan kaçınmanın yolu var olan farklılıkları "anlamak"tan geçmektedir. Farklı etnik/kültürel kimliklerin birlikte var olduğu Mardin ve çevresi bu konuda önemli örnekler sunmaktadır. Bu vesileyle bu çalışma, farklı etno-kültürel insan topluluklarının bir arada yaşamak durumunda olduğu coğrafyalarda neredeyse kaçınılmaz bir durum haline gelmiş olan sorunların üstesinden gelmek için; farklılıklara önyargılarla yaklaşıp dışlamak yerine, söz konusu farklılıkları tanımak için anlamaya çalışmaya odaklanıyor. 

Kaynakça

  • Walzer, Michael (1998) Hoşgörü Üzerine, (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 156 - 166, 02.02.2017

Öz

Kaynakça

  • Walzer, Michael (1998) Hoşgörü Üzerine, (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ayrıntılar

Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdurrahim ÖZMEN>

Yayımlanma Tarihi 2 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 23 Şubat 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özmen, A. (2017). Farklılıkları “Anlamak" . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 156-166 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/27754/294651


Dergimizin 14. sayısı olan Mart 2023 (c.8.s.1) sayısı için 15.02.2023 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.