Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 134 - 155 2017-02-02

Doğu Kilisesi Erken Yüzyılları Özelinde Bir Değerlendirme

Zafer DUYGU [1]


Hıristiyanlık Miladî takvimin erken asırlarında Roma İmparatorluğu dışında mevcudiyetini en geniş çaplı olarak Geç Antikçağ öncesinde ve sırasında sırasıyla Part ve Sâsânî hanedanlarınca idare edilen eski İran sahasında hissettirmişti. Anlaşılan o ki, bu dinin eski İran’daki erken dönemi büyük oranda Süryânîce ve bir ölçüde de Yunanca’yı kullanan Hıristiyanlar tarafından ayrı hiyerarşiler halinde şekillendirilmişti. Ancak Hıristiyanlığın söz konusu bu coğrafyada ilk defa ortaya çıkışına dair Kilise rivayetleri tartışmalıdır. Hıristiyanların Part ve Sâsânî hanedanlarıyla ilişkileri ile Kilise organizasyonu bağlamında teşkilatlanmaları ise nevi şahsına münhasır arkaplânlar barındırmaktadır. 

Hıristiyanlık, Eski İran, Süryânîler, Doğu Kilisesi, Christianity, Ancient Iran, Syrians, The Church of the East
  • Agapius, Universal History, Vasiliev’in Fransızca tercümesinin İngilizce varyantı: Roger Pearse, Ipswich 2008 (tertullian.org).
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zafer DUYGU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Şubat 2017

APA Duygu, Z . (2017). Doğu Kilisesi Erken Yüzyılları Özelinde Bir Değerlendirme . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 134-155 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/27754/294537