Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê Yên Li Tirkiyeyê (2011-2016)

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 119 - 135, 02.02.2017

Öz

Ev
nivîsar li ser tezên beşên kurdolojiyê yên li Tirkiyeyê nirxandineke
bîbliyografîk e. Armanca vê nivîsarê; ji destpêkê heta roja îro çi tez hatibin
nivîsîn digel nirxandineke giştî amadekirina bîbliyografyaya wan e. Ji ber ku
di rewşa hazir de li Tirkiyeyê hê tezên doktorayê tune ne, ev bîbliyografya
tenê tezên lîsansa bilind di nav xwe de dihewîne. Herwiha sînorên vê xebatê ew
tez in ku; di navbera 2011 û 2016an di beşên Ziman û Edebiyata Kurdî û
Ziman û Çanda Kurdî
de hatine amadekirin. Digel vê bi saya vê nivîsarê em ê
pê bidine zanin ku li kurdolojiyê zêdetir di kîjan zanîngehê de çi mijar hatine
xebitîn, di kîjan sehayê de xebat hatine kirin, bi çi ziman an jî zaravayê
hatine nivîsîn. Li gorî wan agahiyan çarçoveyeke gîştî hatiye danîn.

Kaynakça

  • Alakom, Rohat (1991), Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Geçmişi (1787-1987), Deng Yayınları, (ç. 2.), İstanbul

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 119 - 135, 02.02.2017

Öz

Kaynakça

  • Alakom, Rohat (1991), Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Geçmişi (1787-1987), Deng Yayınları, (ç. 2.), İstanbul

Ayrıntılar

Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup AYKAÇ

Yayınlanma Tarihi 2 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 23 Şubat 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aykaç, Y. (2017). Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê Yên Li Tirkiyeyê (2011-2016) . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 119-135 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/27754/294524


by-nc.png


The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.