Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Peyvrêzî Di Frazên Navdêrî De (Devoka Mêrdînê)

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 89 - 101, 02.02.2017

Öz

Frazên navdêrî hem bi awayekî pêşnavdêrî hem jî paşnavdêrî tên modîfiyekirin
ku modîfiyekerên paşnavdêrî ji yên pêşnavdêrî gelekî komplekstir in. Di vê
xebatê de modîfiyekerên pêşnavdêrî û paşnavdêrî ji aliyê peyvrêziya xwe ve
hatine vekolan. Modîfiyekerên weke diyarker,
çendîker, nîşander, rengdêr, temamker, frazên daçekî û risteyên peywendiyê,
sereyan modîfiye dikin û di hin rewşan de peyvrêziya wan ji ber sedemên
pragmatîk û fonksiyonî diguherin ku li ser vê guhertinê hêmanên weke prosodî,
topîkalîte û fokûs tesîrdar in. Bi taybetî dema ku ji yekê zêdetir rengdêr û
temamker sereyekê modîfiye dikin li gor rewşa topîkalîte û fokûsê, hiyerarşiyeke
semantîk ava dikin ku pozîsyona nêzîkbûn û dûrbûna sereyê û guhertina peyvrêziyê
yek ji stratejiya vê pêvajoyê ye. Ev rewşên peyvrêziya frazên navdêrî di vê
xebatê de bi daneyên ji devoka Mêrdînê û bi perspektîfeke tîpolojîk hatine
ravekirin.

Kaynakça

  • Nooteboom, Sieb. “The The Prosody Of Speech: Melody And Rhythm”. in The Handbook Of Phonetics Sciences. 640-673. W.J. Hardcastle and J. Laver (edit) Oxford: Blackwell, 1997.
Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 89 - 101, 02.02.2017

Öz

Kaynakça

  • Nooteboom, Sieb. “The The Prosody Of Speech: Melody And Rhythm”. in The Handbook Of Phonetics Sciences. 640-673. W.J. Hardcastle and J. Laver (edit) Oxford: Blackwell, 1997.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Dilbilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mikail Bülbül

Yayımlanma Tarihi 2 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 23 Şubat 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bülbül, M. (2017). Peyvrêzî Di Frazên Navdêrî De (Devoka Mêrdînê). The Journal of Mesopotamian Studies, 2(1), 89-101.

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.