Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Peyvrêzî Di Frazên Navdêrî De (Devoka Mêrdînê)

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 89 - 101, 02.02.2017

Öz

Frazên navdêrî hem bi awayekî pêşnavdêrî hem jî paşnavdêrî tên modîfiyekirin ku modîfiyekerên paşnavdêrî ji yên pêşnavdêrî gelekî komplekstir in. Di vê xebatê de modîfiyekerên pêşnavdêrî û paşnavdêrî ji aliyê peyvrêziya xwe ve hatine vekolan. Modîfiyekerên weke diyarker, çendîker, nîşander, rengdêr, temamker, frazên daçekî û risteyên peywendiyê, sereyan modîfiye dikin û di hin rewşan de peyvrêziya wan ji ber sedemên pragmatîk û fonksiyonî diguherin ku li ser vê guhertinê hêmanên weke prosodî, topîkalîte û fokûs tesîrdar in. Bi taybetî dema ku ji yekê zêdetir rengdêr û temamker sereyekê modîfiye dikin li gor rewşa topîkalîte û fokûsê, hiyerarşiyeke semantîk ava dikin ku pozîsyona nêzîkbûn û dûrbûna sereyê û guhertina peyvrêziyê yek ji stratejiya vê pêvajoyê ye. Ev rewşên peyvrêziya frazên navdêrî di vê xebatê de bi daneyên ji devoka Mêrdînê û bi perspektîfeke tîpolojîk hatine ravekirin.

Kaynakça

  • Nooteboom, Sieb. “The The Prosody Of Speech: Melody And Rhythm”. in The Handbook Of Phonetics Sciences. 640-673. W.J. Hardcastle and J. Laver (edit) Oxford: Blackwell, 1997.

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 89 - 101, 02.02.2017

Öz

Kaynakça

  • Nooteboom, Sieb. “The The Prosody Of Speech: Melody And Rhythm”. in The Handbook Of Phonetics Sciences. 640-673. W.J. Hardcastle and J. Laver (edit) Oxford: Blackwell, 1997.

Ayrıntılar

Konular Dil Bilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mikail BÜLBÜL>

0000-0002-1833-3757

Yayımlanma Tarihi 2 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 23 Şubat 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bülbül, M. (2017). Peyvrêzî Di Frazên Navdêrî De (Devoka Mêrdînê) . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 89-101 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/27754/294492


Dergimizin 14. sayısı olan Mart 2023 (c.8.s.1) sayısı için 15.02.2023 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.