Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Xwendineke Berawirdî Ya Problema Xerabîyê Di Mem û Zîna Ehmedê Xanî û Othelloya Shakespeare De

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 69 - 87, 02.02.2017

Öz

Problema xerabiyê,
problemeke herî kevnare ye ku hem di qada felsefeyê de hem jî di qada olî de
nîqaş li ser hatine kirin. Ev problem îro jî aktûelbûna xwe diparêze û gelek
nîqaşên felsefî û olî li ser vê problemê têne kirin. Shakespeare û Ehmedê Xanî di
demên cuda de jiyabin jî em dikarin şopên vê problemê di berhemên her duyan de
jî bibînin. Di çanda Rojava de ev problem bêtir di çarçoveya felsefeyê de hatiye
nîqaşkirin. Loma em di Othelloyê de bêtir rastî nêrînên felsefîk tên. Lê
di çanda Rojhilat de di vê serdemê de bandora olê bêtir heye û şair û edîbên vê
serdemê bêtir ji perwerdeya olî derbas bûne. Loma jî di Mem û Zînê de em
bêtir rastî nêrînên olî yên li ser vê problemê tên. Di vê gotarê de di çarçoveya
problema xerabiyê de em ê van herdu berheman bidin berhev. Her çend di navbera
van her du berheman de ji aliyê edebî ve gelek xalên hevpar hebin jî em ê bêtir
li ser problema xerabiyê hûr bibin.

Kaynakça

  • Warburton, Nigel (2000). Felsefeye Giriş, wer. Ahmet Cevizci, ç.1., İstanbul: Paradigma.

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 69 - 87, 02.02.2017

Öz

Kaynakça

  • Warburton, Nigel (2000). Felsefeye Giriş, wer. Ahmet Cevizci, ç.1., İstanbul: Paradigma.

Ayrıntılar

Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Şirin FİLİZ

Yayınlanma Tarihi 2 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 23 Şubat 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Filiz, M. Ş. (2017). Xwendineke Berawirdî Ya Problema Xerabîyê Di Mem û Zîna Ehmedê Xanî û Othelloya Shakespeare De . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 69-87 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/27754/294474


by-nc.png


The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.