Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Motîfên Sereke Di Çîrokên Mîrze Mihemed De

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 53 - 68, 02.02.2017

Öz

Çîrok û xebatên polînkirin û berawirdkirina çîrokan di nav
xebatên folklorî de cihekî girîng digirin. Di nav cîhana folklorê de jî Stith
Thompson xwedî cihekî bêhempa ye. Ew bi dehan salan li ser vegotinên gelêrî
xebitiye û gelek berhemên derbarê folklorê de amade kirine. Yek ji xebatên wî
ya herî girîng Motif-Indeksa Edebiyata Gelêrî ye ku ew herwiha wekî
rebazek jî te qabulkirin. Li gorî vê rebazê hemu vegotinên gelêrî di nava xwe
de tiştên hevpar dicivînin ku ew ji wan re dibêje motîf. Me jî ev xebata
xwe li ser kismek çîrokên kurdî ku ji qadê hatine berhevkirin kir. Ev çîrok ji
ber lehengê xwe yê sereke wekî “Çirokên Mîrze Mihemed” tên nasîn. Bi gotineke
din, bi bikaranîna Motif-Indexê me
hevpariyên çîrokên Mirze Mihemed derxistin holê. Herwiha ji bilî tespîtkirina
van motîfan, me wateyên wan ên di çanda gelêrî de jî dan.Peyvên sereke: Çîrok, motîf, Çîrokên Mîrze Mihemed, Stith Thompson,
Motif-Indeks

Kaynakça

  • Alakom, Rohat (2002). Folklor û Jinên Kurd, Stockholm: weş. Nefel

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 53 - 68, 02.02.2017

Öz

Kaynakça

  • Alakom, Rohat (2002). Folklor û Jinên Kurd, Stockholm: weş. Nefel

Ayrıntılar

Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bünyamin DEMİR

Yayınlanma Tarihi 2 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 23 Şubat 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demir, B. (2017). Motîfên Sereke Di Çîrokên Mîrze Mihemed De . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 53-68 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/27754/294459


by-nc.png


The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.