Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

علي تَرَماخي ومؤلّفاتھ

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 127 - 139, 01.07.2016

Öz

یدور الحدیث كثیراً في الأوساط العلمیة والثقافیة حول أقدم عمل مكتوب باللغة الكردیة،

ویتردد في ھذا السیاق اسم علي ترماخي. لذا سعت الباحثة إلى تسلیط الضوء على ھذا

الكاتب الكردي ومؤلفاتھ؛ من حیث الموطن الذي ینتمي إلیھ، والعصر الذي عاش فیھ

(أواخر القرن السادس عشر – بدایة السابع عشر م)، وأھم ما نعرفھ من المصادر عن

شخصیتھ وحیاتھ ومؤلّفاتھ.

یركز البحث على توضیح مضمون مؤلفھ الشھیر "كتاب الصرف باللغة الكردیة"

وأسلوبھ ومنھجھ. وھو كتاب تعلیمي یبحث باللغة الكردیة في علم الصرف العربي، مع

لمحات عن اللغتین الفارسیة والكردیة، ویُعدّ أقدم كتاب نثري باللغة الكردیة، معروف

حتى الآن. ولا شك في أن ذلك یعكس مدى اھتمام الكرد باللغة العربیة منذ زمن مبكّر.

و یُظھر علي ترماخي في عملھ ھذا تمكّناً في علم الصرف، وكفاءةً في تعلیمھ؛ ولا سیما

لمن لا تكون العربیة لغتھ الأم. ولعلّھ من المثیر للانتباه خلوّ الكتاب من شواھد القرآن

الكریم، رغم أنھ مخصص للتعلیم في مدرسة دینیة إسلامیة.

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 127 - 139, 01.07.2016

Öz

Ayrıntılar

Konular Dilbilim, Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

نیروزه محمود
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2016
Kabul Tarihi 1 Ağustos 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA محمود, ن. (2016). علي تَرَماخي ومؤلّفاتھ . The Journal of Mesopotamian Studies , 1 (1) , 127-139 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/23716/252613