Bir hata meydana geldi.

Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

علي تَرَماخي ومؤلّفاتھ

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 127 - 139, 01.07.2016

Öz

یدور الحدیث كثیراً في الأوساط العلمیة والثقافیة حول أقدم عمل مكتوب باللغة الكردیة،

ویتردد في ھذا السیاق اسم علي ترماخي. لذا سعت الباحثة إلى تسلیط الضوء على ھذا

الكاتب الكردي ومؤلفاتھ؛ من حیث الموطن الذي ینتمي إلیھ، والعصر الذي عاش فیھ

(أواخر القرن السادس عشر – بدایة السابع عشر م)، وأھم ما نعرفھ من المصادر عن

شخصیتھ وحیاتھ ومؤلّفاتھ.

یركز البحث على توضیح مضمون مؤلفھ الشھیر "كتاب الصرف باللغة الكردیة"

وأسلوبھ ومنھجھ. وھو كتاب تعلیمي یبحث باللغة الكردیة في علم الصرف العربي، مع

لمحات عن اللغتین الفارسیة والكردیة، ویُعدّ أقدم كتاب نثري باللغة الكردیة، معروف

حتى الآن. ولا شك في أن ذلك یعكس مدى اھتمام الكرد باللغة العربیة منذ زمن مبكّر.

و یُظھر علي ترماخي في عملھ ھذا تمكّناً في علم الصرف، وكفاءةً في تعلیمھ؛ ولا سیما

لمن لا تكون العربیة لغتھ الأم. ولعلّھ من المثیر للانتباه خلوّ الكتاب من شواھد القرآن

الكریم، رغم أنھ مخصص للتعلیم في مدرسة دینیة إسلامیة.

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 127 - 139, 01.07.2016

Öz

Ayrıntılar

Konular Dil Bilim, Edebiyat
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

نیروزه محمود Bu kişi benim
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
نیروزه محمود
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA محمود, ن. (2016). علي تَرَماخي ومؤلّفاتھ . The Journal of Mesopotamian Studies , 1 (1) , 127-139 . Retrieved from https://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/23716/252613


Eylül 2022'de yayınlacak olan 7 (2) sayısı için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.

 Ji bo jimara 7 (2)an hûn dikarin gotarên xwe heya 31ê Tîrmeha 2022yan bişînin. 

You can submit your papers until 31 July 2022 for 7 (2) issue.