Özel Sayı - Zazaca ve Zazalar; Edebiyat, Kültür ve Dil
Special Issue - Zazakî and Zazas; Literature, Culture and Language
Hûmara Taybete Zazakî û Zazayî: Edebîyat, Kultur û Ziwan

Volume: 5 - Issue: Özel

Special Issue

651     |     2.424

Issue Editorial Board

Ahmet KIRKAN
Title: Dr. Öğr. Üyesi
Subjects: Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Sesbilimi, Dilbilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat
ORCID: 0000-0003-3885-5218
Institution: Mardin Artuklu Üniversitesi