Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 175 - 185 2019-02-21

Di Waqaînameya Elyasê Nisêbînî de Mîrektîya Merwaniyan

Ephrem İsa YOUSIF [1]


Waqanûsên Suryanî yên wekî Elyasê (bî suryanî Elîa) Nisêbînî (975-1046) bi
kêfxweşî ji me re behsa dîroka mîrektîya kurd ya Merwanîya dikin. Ji 372an
heta 478an hicrî (983-1085 P.Z.) desthelatdarîya Merwanîyan li ser herêma
Amedê berdewam kir.
Waqanûs, Nisêbîn, Elyasê Nisêbînî, Merwanî
  • Delaporte, L. J. (wer. û ed.), La Chronographie d’Elie bar-Shinaya, Métropolitain de Nisibe, Paris:1910.
  • Cheikho, L. Machriq, j. 20, 1922.
  • __________ Sê Rîsaleyên Kevin yên Polemik û Teolojîya Xaçperestî, Bêrûd: 1923.
  • İbn Abi Usaybiya, ‘Uyun al-Anba fi Tabaqat al-Tibba’, Misir:1921
  • Landron, Bénédicte. (dnv.) Attitudes nestoriennes vis-à-vis de l’Islam, Cariscript, Paris:1994.
Primary Language tr
Subjects Anthropology
Journal Section Translation
Authors

Author: Ephrem İsa YOUSIF

Dates

Publication Date : February 21, 2019

APA Yousıf, E . (2019). Di Waqaînameya Elyasê Nisêbînî de Mîrektîya Merwaniyan . The Journal of Mesopotamian Studies , 4 (1) , 175-185 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/42888/530149