Research Article
BibTex RIS Cite

Arapçayı Lehçe Düzeyinde ve Latin Esaslı Bir Alfabeyle Yazma ve Öğretme: Çukurova Arapçası Örneği

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 95 - 108, 12.08.2018

Abstract

Bugün dünyada,
çeşitli tarihsel gelişmeler sonucunda, coğrafik olarak Arap ana gövdesinden
ayrılan veya başka devletlerin şemsiye altında yaşayan birçok Arap gruplar var.
Bu Arap gruplar lehçe düzeyinde bir Arapçayı kısmen sürdürmekte, yazılı dil
olarak ise Arap harflerinden ve Klasik ve Standart Arapçadan hızla
uzaklaşmaktadırlar. Bu çalışmada Arapçanın özellikle küçük yaştaki üyelere
lehçe düzeyinde ve Latin esaslı bir alfabeyle öğretilmesi konusu, Çukurova
Arapları ve Çukurova Arapçası esasında tartışılmış ve birtakım önerilerde
bulunulmuştur.

References

 • Arnold, Werner (1998), Die Arabischen Dialekte Antiochiens, Harrassowitz, Wiesbaden.
 • Jastrow, Otto (2006), “Arabic dialects in Turkey- towards a comparative typology”, Türk Dilleri Araştırmaları C. 16, ss. 153-164.
 • Johanson, Lars (2011), Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çevirenler: Nurettin Demir-Emine Yılmaz), Ankara: 4. Baskı Hacettepe Yayınları.
 • ---------------------- (2007), Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler (Çeviren: Nurettin Demir), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 914.
 • Koçak, Mustafa (2013), Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları, Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mertcan, Hakan (2013), Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler (Tarih-Kimlik-Siyaset), Adana: Karahan Kitabevi.
 • Muhammed Emîn Gâlib et-Tavîl (2010), Arap Alevîleri Tarihi, (Çeviren: İsmail Özdemir), Adana: Karahan Kitabevi: 98.
 • Nettle, Daniel- Romaine, Suzanne (2002), Kaybolan Sesler: Dünya Dillerinin Yok Oluş Süreci (Çeviren: Harun Özgür Turgan), İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar
 • Procházka, Stephan (1999), “From language contact to language death: The example of the Arabic spoken in Cilicia (southern Turkey)”, Orientalia Suecana, S. XLVIII, ss. 115-125.
 • ----------------------- (2002), Die Arabischen Dialekte der Çukurova (Südtürkei), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • Sanders, Barry (2013), Öküzün A’sı (Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi), (İngilizceden Çeviren: Şehnaz Tahir), İstanbul: 3. Baskı, Ayrıntı Yayınları.

Writing an Teaching Arabic with a Latin-based Alphabet-The Example of Çukurova Arabic

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 95 - 108, 12.08.2018

Abstract

Today in the
world, there are many Arabic groups that are geographically separated from the
main Arabian tree or live under the umbrella of other states as a result of
various historical developments. These Arabic groups partially maintain a
dialectic Arabic language, and as a written language they are rapidly moving
away from the Arabic alphabet and from the classical and standard Arabic (from
Fusha). In this study, the topic of teaching Arabic with a Latin-based
alphabet, particularly at the level of dialects of the younger members, was
discussed on the basis of Çukurova Arabs and Çukurova Arabic and some
suggestions were made.

References

 • Arnold, Werner (1998), Die Arabischen Dialekte Antiochiens, Harrassowitz, Wiesbaden.
 • Jastrow, Otto (2006), “Arabic dialects in Turkey- towards a comparative typology”, Türk Dilleri Araştırmaları C. 16, ss. 153-164.
 • Johanson, Lars (2011), Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çevirenler: Nurettin Demir-Emine Yılmaz), Ankara: 4. Baskı Hacettepe Yayınları.
 • ---------------------- (2007), Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler (Çeviren: Nurettin Demir), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 914.
 • Koçak, Mustafa (2013), Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları, Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mertcan, Hakan (2013), Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler (Tarih-Kimlik-Siyaset), Adana: Karahan Kitabevi.
 • Muhammed Emîn Gâlib et-Tavîl (2010), Arap Alevîleri Tarihi, (Çeviren: İsmail Özdemir), Adana: Karahan Kitabevi: 98.
 • Nettle, Daniel- Romaine, Suzanne (2002), Kaybolan Sesler: Dünya Dillerinin Yok Oluş Süreci (Çeviren: Harun Özgür Turgan), İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar
 • Procházka, Stephan (1999), “From language contact to language death: The example of the Arabic spoken in Cilicia (southern Turkey)”, Orientalia Suecana, S. XLVIII, ss. 115-125.
 • ----------------------- (2002), Die Arabischen Dialekte der Çukurova (Südtürkei), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • Sanders, Barry (2013), Öküzün A’sı (Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi), (İngilizceden Çeviren: Şehnaz Tahir), İstanbul: 3. Baskı, Ayrıntı Yayınları.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Muna Yüceol Özezen

Publication Date August 12, 2018
Submission Date April 25, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Yüceol Özezen, M. (2018). Arapçayı Lehçe Düzeyinde ve Latin Esaslı Bir Alfabeyle Yazma ve Öğretme: Çukurova Arapçası Örneği. The Journal of Mesopotamian Studies, 3(2), 95-108.

by-nc.png

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) is licensed through Attribution-NonCommercial 4.0 International.