Research Article
BibTex RIS Cite

Representation in Eliyê Evdilrehman’s Historical Novels

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 43 - 63, 12.08.2018

Abstract

In this article we analyze Eliyê
Evdilrehman’s historical novels. We will do a thematic reading through
representation and examples from Xatê Xanim [Lady Khate] (1959), Gundê Mêrxasan,
[Land of Bravemen] (1968) Şer Li Çiya [Battle on the Mountains] (1989). In this
framework, Historical Novel, Partisan Literature, Socialistic Realism and
National Discourse are theoric background for our article. In this article we
claim that Evdilrehman’s ideological and intellectual attempts restrict his
literary borders. Accordingly, his works look like historical documents rather
than literary texts. Because of his ideological approach and representation of
characters and hostility and idealization of relations of Kurds with other
nations such as Armenian and Azeris are represented out of historical
realities. Even though, there are clear attempts in works of this writer for
Kurdish patriotism and identity as well as for formation a collective memory.
In this perspectives, we aim to do a thematic reading via these representation
and historical themes and evaluate the literary, political and intellectuel
borders of mentioned novels.

References

 • Bruinnessen, Martin Van. 2013. Kürdistan Üzerine Yazılar. İstanbul: İletişim.
 • Hasanpour, Amir. 2005. Kürdistanda Milliyetçilik ve Dil. İstanbul: Avesta.
 • Evdilrehman, Eliyê. 2012a. Xatê Xanim. Amed: Lîs.
 • Evdilrehman, Eliyê. 2012b. Gundê Mêrxasan. Amed: Lîs.
 • Evdilrehman, Eliyê. 2001. Şer Li Çiya Şêx Zayîr. Stenbol: Perî.
 • Göldaş, İsmail. 1991. Kürdistan Teali Cemiyeti. İstanbul: Doz.
 • Hejarê Şamîl. 2005. Diaspora Kürtleri. İstanbul: Peri.
 • Jusdanis, Gregory. 1998. Gecikmiş Modernite ve Estetik Kültür. İstanbul: Metis.
 • Kurtuluş, Akif. 1996. Politika ve Sanat. İstanbul: Avesta.
 • Kutlay, Naci. 2012. Kafkas Kürtleri-Kürt Edebi İlişkileri. İnatçı Bir Bahar. Ed. Vecdi Erbay. İstanbul: Ayrıntı.
 • Tosinê Reşît. 2012. Sovyetler Birliğinde Kürt Edebiyatı. İnatçı Bir Bahar. Vecdi Erbay (amd.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Lukacs, György. 2008. Tarihsel Roman. Ankara: Epos.
 • Moran, Berna. 2012. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim.
 • Orbelî, Î. A. 2011. Li Muksê Folklor û Jiyana Rojane. Amd. Sînan Hakan, Stenbol: Nûbihar
 • Tîmurê Xelîl. 1995. Hevpeyvîna bi Eliyê Evdilrehman re. Antolojiya Edebiyata Kurdî. Mehmet Uzun (amd.). İstanbul: Tüm Zamanlar.
 • Adsay, Fahriye. 2013. Romana Kurdî (Kurmancî) ya Dîrokî: Bîra Civakî û Nasname, Zanîngeha Mêrdîn Artuklu, Teza Lîsansa Bilind.
 • Türkeş, A. Ömer. 2011. Romana Yazılan Tarih. Edebiyatın Omzundaki Melek. Zeynep Uysal (amd.). İstanbul: İletişim.
 • Uzun, Mehmet. 2013. Bir Dil Yaratmak. İstanbu: İthaki.
 • Vali, Abbas. 2013. Kürt Tarihi Kimliği ve Siyaseti. İstanbul: Avesta.
 • Zeynep, Zeyno. 2008. Wekî qadeke Şîdetê Temsîl: Di Romana Tirkan de Kurd, Îsyan û Jin-1. Davut Ozalp (wer.). Zend, ( r.19-28)
 • Ahmedzade, Haşîm. 2011. Romana Kurdî û Nasname. Stenbol: Avesta.
 • Alan, Remezan. 2009. Bendname. Stenbol: Avesta.
 • Bozarslan, M. Emîn. 1985. Kovara Jîn. Uppsala: Deng.

Temsîl di Romanên Dîrokî yên Eliyê Evdilrehman de

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 43 - 63, 12.08.2018

Abstract

Di vê xebatê de em ê li ser romanên
Eliyê Evdilrehman yên dîrokî bisekinin. Bi riya temsîl û mînakên ji Xatê Xanim (1959), Gundê Mêrxasan (1968) û Şer
Li Çiya (1989)
em dê xwendinek tematîk bikin. Di vê çerçoveyê de Romana Dîrokî, Edebiyata Mêldar û Realîzma Sosyalîst, Dîskura Netewî, dê ji bo xebata me bibin paşxaneyên teorîk. Bi vê
xebata xwe em îddîa dikin ku helwesta Eliyê Evdilrehman ya îdeolojîk û
rewşenbîrî
sînorên edebiyata
wî teng

dike, girêdayî

yekê jî

berhemên wî ji metnên edebî zêdetir wek belgeyên dîrokî xuya dikin. Ji ber
nêzîkbûna wî ya îdeolojîk, temsîlên leheng û dijminahiyê, îdealîzekirina
têkiliyên kurdan bi netewên wek ermen û azeriyan, derveyî rastiyên dîrokî tên
temsîlkirin. Dîsa ji bo netewperwerî û nasnameya kurdan, avakirina hafizayeke
kolektîf, di berhemên nivîskarî de hewldanek eşkere heye. Armanca xebata me ew
e ku em bi van temsîl û meseleyên dîrokî xwendineke tematîk bikin û sînorên van
romanan yên edebî, siyasî û fîkrî binirxînin.

References

 • Bruinnessen, Martin Van. 2013. Kürdistan Üzerine Yazılar. İstanbul: İletişim.
 • Hasanpour, Amir. 2005. Kürdistanda Milliyetçilik ve Dil. İstanbul: Avesta.
 • Evdilrehman, Eliyê. 2012a. Xatê Xanim. Amed: Lîs.
 • Evdilrehman, Eliyê. 2012b. Gundê Mêrxasan. Amed: Lîs.
 • Evdilrehman, Eliyê. 2001. Şer Li Çiya Şêx Zayîr. Stenbol: Perî.
 • Göldaş, İsmail. 1991. Kürdistan Teali Cemiyeti. İstanbul: Doz.
 • Hejarê Şamîl. 2005. Diaspora Kürtleri. İstanbul: Peri.
 • Jusdanis, Gregory. 1998. Gecikmiş Modernite ve Estetik Kültür. İstanbul: Metis.
 • Kurtuluş, Akif. 1996. Politika ve Sanat. İstanbul: Avesta.
 • Kutlay, Naci. 2012. Kafkas Kürtleri-Kürt Edebi İlişkileri. İnatçı Bir Bahar. Ed. Vecdi Erbay. İstanbul: Ayrıntı.
 • Tosinê Reşît. 2012. Sovyetler Birliğinde Kürt Edebiyatı. İnatçı Bir Bahar. Vecdi Erbay (amd.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Lukacs, György. 2008. Tarihsel Roman. Ankara: Epos.
 • Moran, Berna. 2012. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim.
 • Orbelî, Î. A. 2011. Li Muksê Folklor û Jiyana Rojane. Amd. Sînan Hakan, Stenbol: Nûbihar
 • Tîmurê Xelîl. 1995. Hevpeyvîna bi Eliyê Evdilrehman re. Antolojiya Edebiyata Kurdî. Mehmet Uzun (amd.). İstanbul: Tüm Zamanlar.
 • Adsay, Fahriye. 2013. Romana Kurdî (Kurmancî) ya Dîrokî: Bîra Civakî û Nasname, Zanîngeha Mêrdîn Artuklu, Teza Lîsansa Bilind.
 • Türkeş, A. Ömer. 2011. Romana Yazılan Tarih. Edebiyatın Omzundaki Melek. Zeynep Uysal (amd.). İstanbul: İletişim.
 • Uzun, Mehmet. 2013. Bir Dil Yaratmak. İstanbu: İthaki.
 • Vali, Abbas. 2013. Kürt Tarihi Kimliği ve Siyaseti. İstanbul: Avesta.
 • Zeynep, Zeyno. 2008. Wekî qadeke Şîdetê Temsîl: Di Romana Tirkan de Kurd, Îsyan û Jin-1. Davut Ozalp (wer.). Zend, ( r.19-28)
 • Ahmedzade, Haşîm. 2011. Romana Kurdî û Nasname. Stenbol: Avesta.
 • Alan, Remezan. 2009. Bendname. Stenbol: Avesta.
 • Bozarslan, M. Emîn. 1985. Kovara Jîn. Uppsala: Deng.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Anthropology
Journal Section Articles
Authors

Cumhur Ölmez

Publication Date August 12, 2018
Submission Date February 6, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Ölmez, C. (2018). Temsîl di Romanên Dîrokî yên Eliyê Evdilrehman de. The Journal of Mesopotamian Studies, 3(2), 43-63.

by-nc.png

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) is licensed through Attribution-NonCommercial 4.0 International.