Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 213 - 217 2018-02-26

Kürt Tarihi Üzerine Bir İnceleme

Kürt Tarihi
  • İbrahim Özcoşar ve Shahab Vali editörlüğünde hazırlanan kitap genel itibariyle Osmanlı-Kürt ilşikilerini konu alan ve farklı yazarlarca kaleme alınmış on iki makaleden oluşmaktadır. Eserin önsözünde editörler, Osmanlı-Kürt ilişkilerini tanımlarken modern indirgemeci yaklaşımların ve politik baskıların hapsettiği şablonları aşarak, özne-nesne, merkez-çevre, ben-öteki gibi anakronik yaklaşımların yanılsamalarından kurtulmaya çalışıldığını ve Osmanlı Devleti ve Kürtler odaklarından herhangi birini politik bağımlılıklarla merkeze alan çalışmaların bu derlemenin dışında bırakıldığını ifade etmişlerdir. Eserin bütünü dikkate alındığında taraflardan birini işgalci/emperyal, diğerini eşkıya olarak tanımlama kolaycılığıyla günümüz politikalarına argüman sunma gayreti içinde olan çalışmaların eserde yer bulamadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla kitabın, kendi döneminin özelliklerini yansıtan bir dizi doğal kavrama sahip Osmanlı-Kürt ilişki ağını bu günün büyüsünden kurtularak ele aldığını ve tektipleştirmelere karşı tepkisel bir içerik de taşıdığı söylenebilir.
Primary Language tr
Subjects Anthropology
Journal Section Book Review
Authors

Author: Cafer AÇAR (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 26, 2018

APA Açar, C . (2018). Osmanlı Devleti ve Kürtler . The Journal of Mesopotamian Studies , 3 (1) , 213-217 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/31490/391076