Book Review
BibTex RIS Cite

Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 2011 - 2013, 22.09.2017

Abstract

Bu eser giriş, 8 Kısım ve Zeyil’den oluşmaktadır. Eserin başına kısaltmalar, Hükümdarlar (Kronolojik) Listesi ve Önsöz, sonuna Kaynakça, İndex ve Resimler bölümleri de eklenmiştir. 73 sayfalık Giriş bölümü (kitabın 31-104. sayfaları) belirli ara başlıklarla belirtilmiş farklı konularda maddî tarihsel bilgilendirme ve ayrıca yazarın bu bilgileri temel alarak bugünkü çalışma atmosferi konusunda makul yorumlarını vermektedir. Örneğin Süryani literatürü ara başlığı altındaki ilk kısımda (İçindekiler’de “Genel Hatlarıyla Süryani Literatürü ve Süryaniler” diye geçmektedir) bu çalışma ve araştırma alanının kısa bir tarihçesi ile beraber bu alanın ülkemizdeki akademik seviyesine ilişkin bilgilendirmeler verilmiştir. Dipnotlarda dikkat çekici husus bugüne kadar Türkiye menşeli yayınlarda görülmedik derecede Batı literatüründeki yayınlardan bilgi verilmesi olmuştur.

References

  • Zafer Duygu, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih, İstanbul: Divan, 2016. (590 sayfa)

Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 2011 - 2013, 22.09.2017

Abstract

Bu eser giriş, 8 Kısım ve Zeyil’den

oluşmaktadır. Eserin başına kısaltmalar,

Hükümdarlar (Kronolojik) Listesi ve Önsöz,

sonuna Kaynakça, İndex ve Resimler bölümleri

de eklenmiştir.

References

  • Zafer Duygu, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih, İstanbul: Divan, 2016. (590 sayfa)
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Anthropology
Journal Section Book Review
Authors

Kutlu Akalın

Publication Date September 22, 2017
Submission Date September 24, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Akalın, K. (2017). Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık. The Journal of Mesopotamian Studies, 2(2), 2011-2013.

by-nc.png

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) is licensed through Attribution-NonCommercial 4.0 International.