Research Article
BibTex RIS Cite

CIHNAV DI ZAZAKÎYA DEVOKA GIMGIMÊ DE

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 89 - 107, 21.08.2017

Abstract

Ev gotar li ser mijara cihnavan radiweste, bi taybetî di
çarçoveya zazakîya devoka Gimgimê de. Wekî tê zanîn bi giştî cihnav di famkirina
zimên de xwedî cihekî giring e. Çawa bi saya xîçeke (parçayeke) kevirekî dîrokî
arkeologek dikare taybetmendîyên serdemên borî derxe holê, zimannasek jî dikare
tenê bi lêkolîneke li ser cihnavan nexşeya rêzimana vî zimanî dîyar bike. Di vê
gotarê de em li ser cureyên cihnavan û bikaranîna wan rawestîyan.Cihnav di vê xebatê de bi daneyên ji devoka Gimgimê û bi
perspektîfeke tîpolojîk hatine vekolan.

References

  • Adler, A. û Michael K. (2004): A Sketch of Zazaki Phonology, Kenstowicz, Michael (Ed.), Studies in Zazaki Grammar, Cambridge, MA: MITWPL Aksan, D. (2009): Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Aygen, G. (2010). Kurmancki/Zazaki Kurdish Grammar, Munchen: Lincom Europa Languages of the World Materials 479. Bedir-Xan, Celadet A (1994): Bingehên Gramêra Kurdmancî, Stockholm: Weşanên Nûdem Çeko (1996): Razarê Dımılkî/Türkçe Açıklamalı Zazaca Gramer, Berlin. Çem, Munzur 2003: Türkçe Açıklamalı Kırmancca (Zazaca) Gramer, İstanbul: Deng Yayınları. Dorleijn, M. (1996): The Decay of Ergativity in Kurmanci, Tilburg University Press, Ekinci, A. (2010): Türkçe Açıklamalı Zazaca Gıramer, İstanbul: Kardelen Yayıncılık, Givón, T. (2001): Syntax, An Introduction, Volume II, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Givón, T. (2001) Syntax, An Introduction, Volume I, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Gündüz, D. (2009): Türkçe Açıklamalı Kürtçe Kırmancca/Zazaca Dil Dersleri, İstanbul: Vate Yayınevi. Hassanpour, A. (2005): Kürdistanda Dil ve Milliyetçilik (1918-1985), (wer. İbrahim Bingöl, Cemil Gündoğan), İstanbul: Avesta Yayınları. Jacobson, C. M. (2001): Rastnustena Zonê Ma, Vêjiyaişê Tiji. Ludwig, P. (2009): The Iranian Languages, ed. Gernot Windfuhr, Routledge. MacKenzie, D. N. (1961): Kurdish Dialect Studies I-II, Oxford. Malmîsanij, M. (2013): Kürtçede Ses Değişimi, İstanbul: Vate Yayınları. Pamukçu, F. (2001): Gıramerê Zazaki (Zuwanrêznayi), İstanbul: Vejiayişê Tiji. Tan, S. (2011): Rêzimana Kurmanckî, çapa berfirehkirî, Enstituya Kurdî, c. 2, Taşlıklıkoğlu, Pro. Dr. Z. (1981): Grekçe Gramer ve Syntaks, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Yayınları. Todd, T. L. (2002): A Grammar of Dimili Also Known Zaza, Stockholm: İremet Förlag. Turgut, H. (1997): Türkçe Açıklamalı Zazaca Dilbilgisi, Bremen. Wheelock, F. M. (2000): Wheelock’s Latin, revised by Richard A. LaFleur, Harper Collins.

Pronouns in the Zazaki of Gimgim’s Accent

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 89 - 107, 21.08.2017

Abstract

This article deals with the subject of pronoun in Gimgim’s zazaki accent. As known, pronoun takes an important place in understanding a language. Just as an archaeologist can reveal the features of ancient periods via a part of stone, a map of a grammar of a language can be drawn via a research on pronouns on the language. This article focuses on the kinds of pronoun and their usages in the Gimgim’s accent.In this article the subject of pronoun is examined according to data based on Gimgim’s accent, in terms of the typological aspect.

References

  • Adler, A. û Michael K. (2004): A Sketch of Zazaki Phonology, Kenstowicz, Michael (Ed.), Studies in Zazaki Grammar, Cambridge, MA: MITWPL Aksan, D. (2009): Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Aygen, G. (2010). Kurmancki/Zazaki Kurdish Grammar, Munchen: Lincom Europa Languages of the World Materials 479. Bedir-Xan, Celadet A (1994): Bingehên Gramêra Kurdmancî, Stockholm: Weşanên Nûdem Çeko (1996): Razarê Dımılkî/Türkçe Açıklamalı Zazaca Gramer, Berlin. Çem, Munzur 2003: Türkçe Açıklamalı Kırmancca (Zazaca) Gramer, İstanbul: Deng Yayınları. Dorleijn, M. (1996): The Decay of Ergativity in Kurmanci, Tilburg University Press, Ekinci, A. (2010): Türkçe Açıklamalı Zazaca Gıramer, İstanbul: Kardelen Yayıncılık, Givón, T. (2001): Syntax, An Introduction, Volume II, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Givón, T. (2001) Syntax, An Introduction, Volume I, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Gündüz, D. (2009): Türkçe Açıklamalı Kürtçe Kırmancca/Zazaca Dil Dersleri, İstanbul: Vate Yayınevi. Hassanpour, A. (2005): Kürdistanda Dil ve Milliyetçilik (1918-1985), (wer. İbrahim Bingöl, Cemil Gündoğan), İstanbul: Avesta Yayınları. Jacobson, C. M. (2001): Rastnustena Zonê Ma, Vêjiyaişê Tiji. Ludwig, P. (2009): The Iranian Languages, ed. Gernot Windfuhr, Routledge. MacKenzie, D. N. (1961): Kurdish Dialect Studies I-II, Oxford. Malmîsanij, M. (2013): Kürtçede Ses Değişimi, İstanbul: Vate Yayınları. Pamukçu, F. (2001): Gıramerê Zazaki (Zuwanrêznayi), İstanbul: Vejiayişê Tiji. Tan, S. (2011): Rêzimana Kurmanckî, çapa berfirehkirî, Enstituya Kurdî, c. 2, Taşlıklıkoğlu, Pro. Dr. Z. (1981): Grekçe Gramer ve Syntaks, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Yayınları. Todd, T. L. (2002): A Grammar of Dimili Also Known Zaza, Stockholm: İremet Förlag. Turgut, H. (1997): Türkçe Açıklamalı Zazaca Dilbilgisi, Bremen. Wheelock, F. M. (2000): Wheelock’s Latin, revised by Richard A. LaFleur, Harper Collins.
There are 1 citations in total.

Details

Subjects Linguistics
Journal Section Articles
Authors

İbrahim Bingöl

Publication Date August 21, 2017
Submission Date April 13, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Bingöl, İ. (2017). CIHNAV DI ZAZAKÎYA DEVOKA GIMGIMÊ DE. The Journal of Mesopotamian Studies, 2(2), 89-107.

by-nc.png

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) is licensed through Attribution-NonCommercial 4.0 International.