Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 89 - 107 2017-08-21

CIHNAV DI ZAZAKÎYA DEVOKA GIMGIMÊ DE
Pronouns in the Zazaki of Gimgim’s Accent

İbrahim Bingöl [1]


Ev gotar li ser mijara cihnavan radiweste, bi taybetî di çarçoveya zazakîya devoka Gimgimê de. Wekî tê zanîn bi giştî cihnav di famkirina zimên de xwedî cihekî giring e. Çawa bi saya xîçeke (parçayeke) kevirekî dîrokî arkeologek dikare taybetmendîyên serdemên borî derxe holê, zimannasek jî dikare tenê bi lêkolîneke li ser cihnavan nexşeya rêzimana vî zimanî dîyar bike. Di vê gotarê de em li ser cureyên cihnavan û bikaranîna wan rawestîyan.

Cihnav di vê xebatê de bi daneyên ji devoka Gimgimê û bi perspektîfeke tîpolojîk hatine vekolan.

This article deals with the subject of pronoun in Gimgim’s zazaki accent. As known, pronoun takes an important place in understanding a language. Just as an archaeologist can reveal the features of ancient periods via a part of stone, a map of a grammar of a language can be drawn via a research on pronouns on the language. This article focuses on the kinds of pronoun and their usages in the Gimgim’s accent.

In this article the subject of pronoun is examined according to data based on Gimgim’s accent, in terms of the typological aspect.

  • Adler, A. û Michael K. (2004): A Sketch of Zazaki Phonology, Kenstowicz, Michael (Ed.), Studies in Zazaki Grammar, Cambridge, MA: MITWPL Aksan, D. (2009): Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Aygen, G. (2010). Kurmancki/Zazaki Kurdish Grammar, Munchen: Lincom Europa Languages of the World Materials 479. Bedir-Xan, Celadet A (1994): Bingehên Gramêra Kurdmancî, Stockholm: Weşanên Nûdem Çeko (1996): Razarê Dımılkî/Türkçe Açıklamalı Zazaca Gramer, Berlin. Çem, Munzur 2003: Türkçe Açıklamalı Kırmancca (Zazaca) Gramer, İstanbul: Deng Yayınları. Dorleijn, M. (1996): The Decay of Ergativity in Kurmanci, Tilburg University Press, Ekinci, A. (2010): Türkçe Açıklamalı Zazaca Gıramer, İstanbul: Kardelen Yayıncılık, Givón, T. (2001): Syntax, An Introduction, Volume II, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Givón, T. (2001) Syntax, An Introduction, Volume I, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Gündüz, D. (2009): Türkçe Açıklamalı Kürtçe Kırmancca/Zazaca Dil Dersleri, İstanbul: Vate Yayınevi. Hassanpour, A. (2005): Kürdistanda Dil ve Milliyetçilik (1918-1985), (wer. İbrahim Bingöl, Cemil Gündoğan), İstanbul: Avesta Yayınları. Jacobson, C. M. (2001): Rastnustena Zonê Ma, Vêjiyaişê Tiji. Ludwig, P. (2009): The Iranian Languages, ed. Gernot Windfuhr, Routledge. MacKenzie, D. N. (1961): Kurdish Dialect Studies I-II, Oxford. Malmîsanij, M. (2013): Kürtçede Ses Değişimi, İstanbul: Vate Yayınları. Pamukçu, F. (2001): Gıramerê Zazaki (Zuwanrêznayi), İstanbul: Vejiayişê Tiji. Tan, S. (2011): Rêzimana Kurmanckî, çapa berfirehkirî, Enstituya Kurdî, c. 2, Taşlıklıkoğlu, Pro. Dr. Z. (1981): Grekçe Gramer ve Syntaks, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Yayınları. Todd, T. L. (2002): A Grammar of Dimili Also Known Zaza, Stockholm: İremet Förlag. Turgut, H. (1997): Türkçe Açıklamalı Zazaca Dilbilgisi, Bremen. Wheelock, F. M. (2000): Wheelock’s Latin, revised by Richard A. LaFleur, Harper Collins.
Subjects Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim Bingöl
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 21, 2017

APA Bingöl, İ . (2017). CIHNAV DI ZAZAKÎYA DEVOKA GIMGIMÊ DE . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (2) , 89-107 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/28128/306000