Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Doğu Kilisesi Erken Yüzyılları Özelinde Bir Değerlendirme

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 134 - 155, 02.02.2017

Abstract

Hıristiyanlık Miladî takvimin erken asırlarında Roma
İmparatorluğu dışında mevcudiyetini en geniş çaplı olarak Geç Antikçağ
öncesinde ve sırasında sırasıyla Part ve Sâsânî hanedanlarınca idare edilen
eski İran sahasında hissettirmişti. Anlaşılan o ki, bu dinin eski İran’daki
erken dönemi büyük oranda Süryânîce ve bir ölçüde de Yunanca’yı kullanan Hıristiyanlar
tarafından ayrı hiyerarşiler halinde şekillendirilmişti. Ancak Hıristiyanlığın
söz konusu bu coğrafyada ilk defa ortaya çıkışına dair Kilise rivayetleri tartışmalıdır.
Hıristiyanların Part ve Sâsânî hanedanlarıyla ilişkileri ile Kilise
organizasyonu bağlamında teşkilatlanmaları ise nevi şahsına münhasır arkaplânlar
barındırmaktadır. 

References

  • Agapius, Universal History, Vasiliev’in Fransızca tercümesinin İngilizce varyantı: Roger Pearse, Ipswich 2008 (tertullian.org).

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 134 - 155, 02.02.2017

Abstract

References

  • Agapius, Universal History, Vasiliev’in Fransızca tercümesinin İngilizce varyantı: Roger Pearse, Ipswich 2008 (tertullian.org).

Details

Journal Section Articles
Authors

Zafer DUYGU

Publication Date February 2, 2017
Submission Date February 23, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA
DUYGU, Z. (2017). Doğu Kilisesi Erken Yüzyılları Özelinde Bir Değerlendirme. The Journal of Mesopotamian Studies, 2(1), 134-155. https://doi.org/10.35859/jms.294537by-nc.png

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) is licensed through Attribution-NonCommercial 4.0 International.