Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 89 - 101 2017-02-02

Peyvrêzî Di Frazên Navdêrî De (Devoka Mêrdînê)

Mikail BÜLBÜL [1]


Frazên navdêrî hem bi awayekî pêşnavdêrî hem jî paşnavdêrî tên modîfiyekirin ku modîfiyekerên paşnavdêrî ji yên pêşnavdêrî gelekî komplekstir in. Di vê xebatê de modîfiyekerên pêşnavdêrî û paşnavdêrî ji aliyê peyvrêziya xwe ve hatine vekolan. Modîfiyekerên weke diyarker, çendîker, nîşander, rengdêr, temamker, frazên daçekî û risteyên peywendiyê, sereyan modîfiye dikin û di hin rewşan de peyvrêziya wan ji ber sedemên pragmatîk û fonksiyonî diguherin ku li ser vê guhertinê hêmanên weke prosodî, topîkalîte û fokûs tesîrdar in. Bi taybetî dema ku ji yekê zêdetir rengdêr û temamker sereyekê modîfiye dikin li gor rewşa topîkalîte û fokûsê, hiyerarşiyeke semantîk ava dikin ku pozîsyona nêzîkbûn û dûrbûna sereyê û guhertina peyvrêziyê yek ji stratejiya vê pêvajoyê ye. Ev rewşên peyvrêziya frazên navdêrî di vê xebatê de bi daneyên ji devoka Mêrdînê û bi perspektîfeke tîpolojîk hatine ravekirin.

Fraza navdêrî, modîfiyeker, sere, devoka Mêrdînê, kurmanciya Mêrdînê, Noun phrases, Modifiers, Head noun, Mardin’s accent, Mardin’s Kurmanji
  • Nooteboom, Sieb. “The The Prosody Of Speech: Melody And Rhythm”. in The Handbook Of Phonetics Sciences. 640-673. W.J. Hardcastle and J. Laver (edit) Oxford: Blackwell, 1997.
Subjects Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Author: Mikail BÜLBÜL

Dates

Publication Date : February 2, 2017

APA Bülbül, M . (2017). Peyvrêzî Di Frazên Navdêrî De (Devoka Mêrdînê) . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (1) , 89-101 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/27754/294492