Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 1 - 32 2016-08-21

MANZUM SÖZLÜKLERDEN SÜBHA-İ SIBYÂN İLE KÜRTÇEDEKİ İLK MANZUM SÖZLÜK NÛBEHARA BIÇÛKAN ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

A Comparison of a Poetic Glossary Subha-i Sibyan and The First Kurdish Poetic Glossary Nubehara Biçukan

Mustafa ÖZTÜRK [1]


Klasik edebiyat eserleri arasında sayılan manzum sözlükler, çocuklara yabancı dil ve aruz öğretimi gibi alanlarda temel bilgilerin kazandırılması amacıyla yazılmış eserlerdir. Bu amaçla Arap, Fars, Türk ve Kürt klasik edebiyatlarında kaleme alınmış çok sayıda manzum sözlük bulunmaktadır. Türk Edebiyatındaki Sübha-i Sıbyân ve Kürt Edebiyatındaki Nûbehara Biçûkan kendi alanlarında önemli kabul edilen iki manzum sözlüktür. Bu iki eserin ortak yönü, hedef kitlesi olan çocuklara Arapçayı öğretmek amacıyla yazılmış olmalarıdır. 

Sübha-i Sıbyân ve Nûbehara Biçûkan arasında birçok benzerlik ve farklılıklar tespit edilmektedir. Çocuklara Arapçanın temel kelime ve kurallarının öğretilmesi, dinî ve ahlâkî nitelikli tavsiye ve nasihatlerde bulunulması, eserde izlenen yöntem ve teknik, eserin hacmi ve öğretmede öncelik verilen kelime kadroları bakımından karşılaştırmaya konu olabilecek unsurlar bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Manzum Sözlük, Sübha-i Sıbyân, 

Manzum Sözlük, Sübha-i Sıbyân, Nûbehara Biçûkan, Karşılaştırma, Çocuk Eğitimi
Subjects Linguistics, Literature
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: Mustafa ÖZTÜRK
Author: Mustafa ÖZTÜRK
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 21, 2016

APA Öztürk, M . (2016). MANZUM SÖZLÜKLERDEN SÜBHA-İ SIBYÂN İLE KÜRTÇEDEKİ İLK MANZUM SÖZLÜK NÛBEHARA BIÇÛKAN ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA . The Journal of Mesopotamian Studies , 1 (1) , 1-32 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/23716/252605