Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Arapçadan Zazacaya Geçen Sözcükler Üzerine Bir Analiz

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 13 - 41, 31.03.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.829599

Öz

Birbirine yakın coğrafyalarda konuşulan diller arasında dil etkileşimi sık karşılaşılan bir durumdur. Zazacanın konuşulduğu coğrafyada Türkçe, Arapça, Ermenice, Kurmancca gibi birçok dil konuşulmaktadır. Zazaca kültürlerin ve dillerin karşılaşma alanında konuşulduğu için, Zazacanın üzerinde farklı dillerin etkisi vardır. Bu çalışmada Arapçadan Zazacaya geçmiş olan sözcükler üzerinde durulacaktır. Arapça, Zazacaya komşu olan diğer dillerden farklı olarak, İslam dininin dili olmasından dolayı bölge dillerinin hepsini etkilemiştir. Çalışmada Zazalar ve Zazaca üzerine bazı bilgiler verildikten sonra diller arasında sözcük alışverişi üzerinde durulacaktır. Bulgular kısmında örnek sözcükler üzerinden, Zazacaya geçmiş olan Arapça sözcükler incelenecektir. Vate Çalışma Grubu’nun son yayımlamış olduğu sözlük temel alınarak tespit edilmiş olan Arapça sözcükler ise ek kısmında verilecektir. Bu alanda daha önce bir çalışma olmadığı için, bu çalışmada tespit edilen veriler önemlidir. Çalışma metodu olarak sözlük taraması kullanılmıştır. Çalışmada bu sözcüklerin kullanım sıklığı, kullanım alanları, geçiş şekilleri gibi özellikler üzerinde durulmamıştır. En fazla sözcüğün geçtiği sesler grafik şeklinde verilmiş, böylelikle Arapçadan geçen geçen seslerin yoğunluğu tespit edilmiştir. Böylelikle Zazaca ve Arapça arasındaki dil etkileşimi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada sadece sözcüklerin kök kısmı ele alınacak, aynı kökten türetilmiş olan sözcüklere yer verilmeyecektir. Bundan dolayı Arapçadan Zazacaya geçmiş olan sözcüklerin sayısı çok daha fazladır.

Kaynakça

  • Akalın, Ş.H. vd.(2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
  • Babij, M.C. (2009). Sîyerê Nebî. İstanbul: Nûbihar.
  • Banguoğlu, T.(2011). Türkçenin Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu.
  • Bussman, H. (1998). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. New York: Routledge.

An Analysis on Words Transitioned From Arabic to Zazaki

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 13 - 41, 31.03.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.829599

Öz

Language interaction between languages spoken in close geographies other a common situation. Many languages such as Turkish, Arabic, Armenian and Kurmanc are spoken in the geography where Zazaki is spoken. Since Zazaki is spoken in an encounter field of cultures and languages, different languages have an effect on Zazaki. In this study, the words passed from Arabic to Zazaki will be emphasized. Unlike other languages neighboring Zazaki, Arabic has affected all languages of the region because it is the language of the Islamic religion. After giving some information on Zazas and Zazaki, word exchange between languages will be focused on. In the findings section, Arabic words that have been translated into Zazaki will be examined through the sample words. Arabic words determined on the basis of the dictionary published recently by the Vate Study Group will be given in the appendix. The data determined in this study are important as there has been no previous study in this area. Dictionary searching was used as a research method. The study did not focus on features such as the frequency of use of these words, usage areas, and transitional forms. Only the sounds in which the most words occur are given in graphic form, and the density of the sounds in which the most Arabic words occur has been determined. Thus, the language interaction between Zazaki and Arabic was tried to be revealed. Only the root part of the words will be discussed in the study. Words derived from the same root will not be given. Therefore, the number of words that have passed from Arabic to Zazaki is much more.

Kaynakça

  • Akalın, Ş.H. vd.(2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
  • Babij, M.C. (2009). Sîyerê Nebî. İstanbul: Nûbihar.
  • Banguoğlu, T.(2011). Türkçenin Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu.
  • Bussman, H. (1998). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. New York: Routledge.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet KIRKAN> (Sorumlu Yazar)
Mardin Artuklu Üniversitesi
0000-0003-3885-5218
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kırkan, A. (2021). Arapçadan Zazacaya Geçen Sözcükler Üzerine Bir Analiz . The Journal of Mesopotamian Studies , 6 (1) , 13-41 . DOI: 10.35859/jms.2021.829599


Eylül 2022'de yayınlacak olan 7 (2) sayısı için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.

 Ji bo jimara 7 (2)an hûn dikarin gotarên xwe heya 31ê Tîrmeha 2022yan bişînin. 

You can submit your papers until 31 July 2022 for 7 (2) issue.