Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Sound “/ğ/” Poblem in Kirmancki Phonology

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 291 - 300, 30.08.2019
https://doi.org/10.35859/jms.2019.595965

Öz

Kurdish is written in several alphabets. The representation of some sounds in each alphabet is ignored. Some sounds with low frequency are not displayed in the alphabet. One of these sounds is the / ğ / sound. This voice is not played in the same way in all Kirmancca-speaking areas. In this article, the existing / ğ / problem in Kirmanc language is analyzed. Three linguists working on Kurdish have identified some statistical data on this voice. These three analyzes and sound graphics are included in the article. The alphabets used in Kirmanckî writing were examined and whether this letter was included in the alphabet was analyzed.

Kaynakça

 • Bedirxan C. A. û Lesscot R. (2009). Kürtçe Gramer, İstanbul:Avesta.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2005).Rastnuştişê Kırmanckî (Zazakî), İstanbul: Vate.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2011).Ferhengê Tirkî-Kirmanckî, İstanbul: Vate.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2016).Ferhengê Kirmanckî-Tirkî, İstanbul: Vate.
 • Hewramanî, M. E. (1973). Fîlolojîy Zimanî Kurdî, Bexdad:Çapxaney Me’arif.
 • Karaağaç, G. (2013). Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Malmîsanij, M. (1992). Ferhengê Dimilkî-Tirkî. İstanbul: Deng.
 • Malmîsanij, M. (2012). Ji Bo Rastnivîsînê Ferhenga Kurdî (Kurmancî)-Tirkî. İstanbul: Rûpel.
 • Malmîsanij, M. (2013). Kürtçede Ses Değişimi, İstanbul: Vate.
 • Malmîsanij, M. (2015).Kırmancca (Zazaca) Dilbilgisi, İstanbul: Vate.
 • Muhammed, H. Dengnasî di Kurdî de, Weşano Dîjîtal.
 • Selcan, Z. (1998). Grammatik der Zaza-Sprache, Nord-Dialekt (Dersim Dialekt), Berlin:W&T Verlag.
 • Vardar, B. (Ed.). (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.

FONOLOJÎYÊ KIRMANCKÎ DE PIRSGIRÊKA VENGÊ “/ğ/”

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 291 - 300, 30.08.2019
https://doi.org/10.35859/jms.2019.595965

Öz

Kürtçe birkaç alfabeyle yazılmaktadır. Kullanılan her alfabede bazı seslerin gösterimi göz ardı edilmektedir. Frekans değeri az olan bazı sesler alfabede gösterilmez. Bu seslerden birisi de /ğ/ sesidir. Bu ses Kirmancca (Zazaca) konuşulan bütün bölgelerde aynı şekilde seslendirilmez. Bu makalede Kirmancca yazımında var olan /ğ/ sorunu analiz edilmiştir. Kürtçe üzerine çalışan üç dilbilimci bu ses üzerine bazı istatistiki veriler tespit etmişlerdir. Makale içerisinde bu üç analize ve ses grafîklerine yer verilmiştir. Kirmanckî yazımında kullanılan alfabeler analiz edilmiş ve bu ses için bazı önerilere yer verilmiştir. 

Kaynakça

 • Bedirxan C. A. û Lesscot R. (2009). Kürtçe Gramer, İstanbul:Avesta.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2005).Rastnuştişê Kırmanckî (Zazakî), İstanbul: Vate.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2011).Ferhengê Tirkî-Kirmanckî, İstanbul: Vate.
 • Grûba Xebate ya Vateyî. (2016).Ferhengê Kirmanckî-Tirkî, İstanbul: Vate.
 • Hewramanî, M. E. (1973). Fîlolojîy Zimanî Kurdî, Bexdad:Çapxaney Me’arif.
 • Karaağaç, G. (2013). Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Malmîsanij, M. (1992). Ferhengê Dimilkî-Tirkî. İstanbul: Deng.
 • Malmîsanij, M. (2012). Ji Bo Rastnivîsînê Ferhenga Kurdî (Kurmancî)-Tirkî. İstanbul: Rûpel.
 • Malmîsanij, M. (2013). Kürtçede Ses Değişimi, İstanbul: Vate.
 • Malmîsanij, M. (2015).Kırmancca (Zazaca) Dilbilgisi, İstanbul: Vate.
 • Muhammed, H. Dengnasî di Kurdî de, Weşano Dîjîtal.
 • Selcan, Z. (1998). Grammatik der Zaza-Sprache, Nord-Dialekt (Dersim Dialekt), Berlin:W&T Verlag.
 • Vardar, B. (Ed.). (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet KIRKAN> (Sorumlu Yazar)
Mardin Artuklu University
0000-0003-3885-5218
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kırkan, A. (2019). FONOLOJÎYÊ KIRMANCKÎ DE PIRSGIRÊKA VENGÊ “/ğ/” . The Journal of Mesopotamian Studies , 4 (2) , 291-300 . DOI: 10.35859/jms.2019.595965


Eylül 2022'de yayınlacak olan 7 (2) sayısı için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.

 Ji bo jimara 7 (2)an hûn dikarin gotarên xwe heya 31ê Tîrmeha 2022yan bişînin. 

You can submit your papers until 31 July 2022 for 7 (2) issue.