Bir hata meydana geldi.

Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 31 - 47, 21.08.2017

Öz

Mîxaîl Mîxaîlovîç Baxtîn (1895-1975) yek ji zanyarên giring ên sedsala XXem e ku di gelek biyavên wek felsefe, fenomenolojî, dîroka çandê, antropolojî û zanista edebiyatê de xebat kiriye û bi piranî ji ber xebatên xwe yên derbarê teoriya romanê de navdar bûye. Teoriya wî ya romanê di çarçoveya çemkên pirdengî, kronotop, karnaval û heteroglossîa de teşe girtiye ku her yek ji van di vî warî de bûye cihê gelek lêkolînan û îlhama gelek xebatan. Ji van çemkan a ku ev meqale li ser hatiye avakirin, heteroglossîa ye. Heteroglossîa, amaje bi ziman, şêwezar, axaftin û gotarên civakî yên curbicur ên li civakê heyî û ketina wan di romanê de dike. Bi rêya vê çemkê hat nîşandan bê ka çawa şêwezarên curbicur ên civakî, ziman û şêwazên janrên edebî, jargona kom û pîşeyan di romana Remezan Alan, Saturnê de hatine nimandin.

Kaynakça

 • Aktulum, K. (1999). Metinlerarası İlişkiler, İstanbul: Öteki.
 • Alan, R. (2002). Saturn, İstanbul: Avesta
 • Alan, R. (2013). Folklor û Roman: Li dor texeyulên berê rêçên îroyîn, Stenbol: Peywend.
 • Bahtin, M.M. (2004). Dostoyevski Poetikasının Sorunları, (Wer. Cem Soydemir), İstanbul: Metis.
 • Bakhtin, M.M. (1982). “Discourse in the Novel”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. 259-422.
 • Bakhtin, M.M. (1982). “From the Prehistory of Novelistic Discourse”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. 41-83.
 • Holquist, M. (1981). “Introduction”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. xv-xxxiii.
 • Holquist, M. (2002). Dialogism: Bakhtin and his world, London and New York: Taylor & Francis e-Library.
 • Lescot, R. (1996). Memê Alan, İstanbul: Orfeus.
 • Madran, C.Y. (2010). Modern İngiliz Romanında Mikhail Bakhtin, İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Morris, P. (1994). The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev and Voloshinov, London: Arnold.
 • Todorov, T. (1998). Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle, (ç.7.), (Wer. Wlad Godzich), Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
 • Vice, S. (1997). Introducing Bakhtin, Manchester and New York: Manchester University Press.

Heteroglossia in the Novel Saturn by Remezan Alan

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 31 - 47, 21.08.2017

Öz

Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) is one of the most important theorists of XX century. He studied in many fields such as phenomenology, philosophy, cultural history, anthropology, literary theory but he widely became famous for his studies about the theory of the novel. His theory of the novel is based on the concepts such as polyphony, chronotope, carnival and heteroglossia. Of these concepts, it is the concept of heteroglossia that this article is based on. Heteroglossia refers to a diversity of social languages, dialects, speech types and discourses and their treatment in the novel. By this concept, the representation of various social dialects, the languages and styles of literary genres and the occupational and group jargons in the novel Saturn by Remezan Alan are scrutinized. 

Kaynakça

 • Aktulum, K. (1999). Metinlerarası İlişkiler, İstanbul: Öteki.
 • Alan, R. (2002). Saturn, İstanbul: Avesta
 • Alan, R. (2013). Folklor û Roman: Li dor texeyulên berê rêçên îroyîn, Stenbol: Peywend.
 • Bahtin, M.M. (2004). Dostoyevski Poetikasının Sorunları, (Wer. Cem Soydemir), İstanbul: Metis.
 • Bakhtin, M.M. (1982). “Discourse in the Novel”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. 259-422.
 • Bakhtin, M.M. (1982). “From the Prehistory of Novelistic Discourse”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. 41-83.
 • Holquist, M. (1981). “Introduction”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. xv-xxxiii.
 • Holquist, M. (2002). Dialogism: Bakhtin and his world, London and New York: Taylor & Francis e-Library.
 • Lescot, R. (1996). Memê Alan, İstanbul: Orfeus.
 • Madran, C.Y. (2010). Modern İngiliz Romanında Mikhail Bakhtin, İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Morris, P. (1994). The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev and Voloshinov, London: Arnold.
 • Todorov, T. (1998). Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle, (ç.7.), (Wer. Wlad Godzich), Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
 • Vice, S. (1997). Introducing Bakhtin, Manchester and New York: Manchester University Press.

Ayrıntılar

Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ümran Altınkılıç>
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ, ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI
0000-0003-1308-2271
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Altınkılıç, Ü. (2017). HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE . The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (2) , 31-47 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/tr/pub/issue/28128/318335