İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Turkey
iozcosar@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Editör

Dr. Arş. Gör. Şehmus KURT

Turkey
sehmuzkurt@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1083-8133
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Doktora Resul GEYİK

Turkey
resulteacher@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3516-098X
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Dilbilimi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK

Turkey
abdurrahmanadak@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU

Turkey
nesimdoru@hotmail.com
Konular: Felsefe
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Yunus CENGİZ

Turkey
yunuscengiz1@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Felsefe,Dilbilimi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN

Turkey
zahirertekin@hotmail.com
Konular: Kürt Dili ve Edebiyatı
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ

Turkey
nesimsonmez@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6315-6075
Konular: Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ayhan TEK

Turkey
ayhangeveri@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9862-6938
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı,Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı,Klasik Türk Edebiyatı,Karşılaştırmalı Edebiyat,Dünya Dilleri ve Edebiyatları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Zafer DUYGU

Turkey
zaferduygu.zd@gmail.com
Konular: Dinler Tarihi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Rafik SULAİMAN

Germany
drsulaiman7@gmail.com
Konular: Siyaset Bilimi,Dilbilimi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN

Turkey
mustafaaslan@artuklu.edu.tr
Konular: Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Kutlu AKALIN

Turkey
kutluakalin@gmail.com
Konular: Bizans Tarihi,Şehircilik Tarihi,Kentsel Arkeoloji,Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Shahab VALİ

Turkey
vali.shahab@gmail.com
Konular: Felsefe,İlahiyat,Sosyoloji,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji,Dilbilimi

Yrd. Doç. Dr. Necat KESKİN

Turkey
necatkeskin@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji,Dilbilimi,Arkeoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZDİL

Turkey
yilmazozdil@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar,İletişim Çalışmaları,Sanat Tarihi,Filoloji,Dilbilimi

Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ

Turkey
veysinet@hotmail.com
Konular: İslam Mezhepleri,Kelam,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Zülküf ERGÜN

Turkey
zxweshevi@gmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi İbrahim BİNGÖL

Turkey
ibrahimbingol@hotmail.com
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ, KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI