Research Article
BibTex RIS Cite

A Comparative Analysis Between Şengilo and Mengilo Hecîyê Cindî and The Wolf And The Seven Little Kids

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 159 - 170, 30.09.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1343756

Abstract

Abstract
Folk narratives naturally have a variety of sources and these sources are related to cultural, religious, demographic, commercial and etc. movements of communities. As a result of these movements, just as there are similarity in the daily life methods and material culture of these societies, there are also similarities in their spiritual culture and folklore. As many anthropologists make this finding; since the basic needs of people are the same everywhere in the world, it is very natural that there are widespread commonalities in their culture. Although folk narratives are constantly being created and updated, we know that their roots can be traced back to archaic times. Therefore, when we see an interesting agreement between the expressions of two different cultures, we should not only look for the reasons for this agreement according to today's ccontext. Maybe the relationship between these two cultures was different in the more ancient times of humanity. As an example of commonality between German and Kurdish stories. When we pay close attention to the stories of these two nations, we see that some of their stories are similar in terms of theme, motive, and tale structure. The German tale of Hansel and Gretel and the Kurdish Elik and Fatik, the German tale of The Wolf and The Seven Litle Kids and the Kurdish Şengê and Pengê are the same tales in all respects. That is, they are not two similar tales, but they are the same tale. In this review, we will try to identify this commonality by comparing the Kurdish Şengilo and Mengilo and the German The Wolf and The Seven Litle Kids.
Key Words: Folklore, folktales, tale, comparission, episode

References

 • Attı, Hikmettin. (2013). Lêkolîneke Folklorî Li Ser Destana Mem û Zînê. (Teza NÇ.) Mardin
 • Cindî, Heciyê. (2011). Hîkayetên Cimeta kurdan. Yêrêvan: Weşanên Limûş
 • Çobanoğlu, Özkul. (2012). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri, Ankara: Akçağ yay.
 • Grimm, Brothers. https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/index, Dîroka Pêwendiyê: 8/08/2023
 • Hîkmet, Bedran. (2016). Teoriyên Folklorê. Diyarbakır: Weşanên Lîs.
 • Kaya, Doğan. (2007). Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Ankara: Akçağ yay.
 • Kızıl, Hayreddin-Tanrıkulu-Veysel. (2015). International Journal of Kurdish Studies. No: 1/2, Diyarbakır
 • Oğuz, M. Öcal û yd. (2006). Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Gelneksel Yayınları.
 • Pertev, Ramazan. (2015). Edebiyata Kurdî ya Gelêrî. İstanbul: Weşanên Avesta.
 • Propp, Vladimir. (2008). Masalın Biçimbilimi. Werg: Mehmet Rıfat-Sema Rıfat. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Subaşı, Kenan. (2016). Kürdoloji Akademik Çalışmalar. Cilt 2, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Thompson, Stith. (1969). Motif Index of Folk Literature. Indiana: Indiana University Press.

Vekolîneke Berawirdî Di Navbera Şengilo û Mengiloya Hecîyê Cindî û Gur û Heft Karikên Biçûk ya Birayên Grimm de

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 159 - 170, 30.09.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1343756

Abstract

Kurte
Vegotinên gelêrî bi rengekî xwezayî xwedî curbecur çavkanî ne û ev çavkanî girêdayî tevgerên çandî, dînî, demografî, bazirganî û hwd. yên civakan e. Di encama van tevgeran de çawa ku di rêbazên jiyana rojane û çanda madî ya van civakan de lihevçûn derdikevin meydanê wisa jî di çanda wan ya manewî û folklora wan de jî lihevçûn peyda dibin. Herwekî ku gelek antropolog jî vê tesbîtê dikin; ji ber ku pêdivîyên bingehîn yên mirovan li her deverê cîhanê bi heman rengî ye wisa be gelekî xwezayî ye ku di çanda wan de jî hevbeşîyên berbelav çêbibin. Vegotinên gelêrî digel ku her dem têne afirandin û têne nûjenkirin jî ji vekolîna li ser wan ji taybetmendîya vegêranî û motîfên wan em dizanin ku rehên wan digihîjin demên arkaik jî. Lewre dema ku em di navbera vegotinên du çandên cuda de lihevçûneke balkêş bibînin, divê em ne tenê li gorî peywenda îroyîn li sedemên vê lihevçûnê bigerin. Dibe ku di dewrên kevnartir yên mirovahîyê de têkiliyên di navbera van her dû çandan de cudatir be. Wekî mînaka hevbeşîya di navbera çîrokên Alman û Kurdan de. Dema ku em bi hûrgilî bala xwe didin çîrokên van herdu miletan, em dibînin ku hin çîrokên wan hem ji alî tema, hem ji alî motîf û hem jî ji aliyê avanîya çîrokan ve wekî hev in. Çîroka Elik û Fatik û Hansel û Gretel Almanî, dîsa çîroka Şengê û Pengê û Gur û Heft Karika Almanî ji hemî waran ve heman çîrok in. Yanê ew ne du çîrokên dişibin hev in lê heman çîrok in. Di vê vekolînê de em ê bi berawirdkirina Şengilo û Mengilo ya kurdî û Gur û Heft Karikên Biçûk ya almanî hewl bidin vê hevbeşîyê tesbît bikin.

References

 • Attı, Hikmettin. (2013). Lêkolîneke Folklorî Li Ser Destana Mem û Zînê. (Teza NÇ.) Mardin
 • Cindî, Heciyê. (2011). Hîkayetên Cimeta kurdan. Yêrêvan: Weşanên Limûş
 • Çobanoğlu, Özkul. (2012). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri, Ankara: Akçağ yay.
 • Grimm, Brothers. https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/index, Dîroka Pêwendiyê: 8/08/2023
 • Hîkmet, Bedran. (2016). Teoriyên Folklorê. Diyarbakır: Weşanên Lîs.
 • Kaya, Doğan. (2007). Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Ankara: Akçağ yay.
 • Kızıl, Hayreddin-Tanrıkulu-Veysel. (2015). International Journal of Kurdish Studies. No: 1/2, Diyarbakır
 • Oğuz, M. Öcal û yd. (2006). Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Gelneksel Yayınları.
 • Pertev, Ramazan. (2015). Edebiyata Kurdî ya Gelêrî. İstanbul: Weşanên Avesta.
 • Propp, Vladimir. (2008). Masalın Biçimbilimi. Werg: Mehmet Rıfat-Sema Rıfat. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Subaşı, Kenan. (2016). Kürdoloji Akademik Çalışmalar. Cilt 2, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Thompson, Stith. (1969). Motif Index of Folk Literature. Indiana: Indiana University Press.

Hecıyê Cındi'nin Şengilo ve Mengıio Adlı Masalı ile Grimm Kardeşlerin Kurt ve Yedi Küçük Oğlak Adlı Masalı Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 159 - 170, 30.09.2023
https://doi.org/10.35859/jms.2023.1343756

Abstract

Kurte
Vegotinên gelêrî bi rengekî xwezayî xwedî curbecur çavkanî ne û ev çavkanî girêdayî tevgerên çandî, dînî, demografî, bazirganî û hwd. yên civakan e. Di encama van tevgeran de çawa ku di rêbazên jiyana rojane û çanda madî ya van civakan de lihevçûn derdikevin meydanê wisa jî di çanda wan ya manewî û folklora wan de jî lihevçûn peyda dibin. Herwekî ku gelek antropolog jî vê tesbîtê dikin; ji ber ku pêdivîyên bingehîn yên mirovan li her deverê cîhanê bi heman rengî ye wisa be gelekî xwezayî ye ku di çanda wan de jî hevbeşîyên berbelav çêbibin. Vegotinên gelêrî digel ku her dem têne afirandin û têne nûjenkirin jî ji vekolîna li ser wan ji taybetmendîya vegêranî û motîfên wan em dizanin ku rehên wan digihîjin demên arkaik jî. Lewre dema ku em di navbera vegotinên du çandên cuda de lihevçûneke balkêş bibînin, divê em ne tenê li gorî peywenda îroyîn li sedemên vê lihevçûnê bigerin. Dibe ku di dewrên kevnartir yên mirovahîyê de têkiliyên di navbera van her dû çandan de cudatir be. Wekî mînaka hevbeşîya di navbera çîrokên Alman û Kurdan de. Dema ku em bi hûrgilî bala xwe didin çîrokên van herdu miletan, em dibînin ku hin çîrokên wan hem ji alî tema, hem ji alî motîf û hem jî ji aliyê avanîya çîrokan ve wekî hev in. Çîroka Elik û Fatik û Hansel û Gretel Almanî, dîsa çîroka Şengê û Pengê û Gur û Heft Karika Almanî ji hemî waran ve heman çîrok in. Yanê ew ne du çîrokên dişibin hev in lê heman çîrok in. Di vê vekolînê de em ê bi berawirdkirina Şengilo û Mengilo ya kurdî û Gur û Heft Karikên Biçûk ya almanî hewl bidin vê hevbeşîyê tesbît bikin.

References

 • Attı, Hikmettin. (2013). Lêkolîneke Folklorî Li Ser Destana Mem û Zînê. (Teza NÇ.) Mardin
 • Cindî, Heciyê. (2011). Hîkayetên Cimeta kurdan. Yêrêvan: Weşanên Limûş
 • Çobanoğlu, Özkul. (2012). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri, Ankara: Akçağ yay.
 • Grimm, Brothers. https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/index, Dîroka Pêwendiyê: 8/08/2023
 • Hîkmet, Bedran. (2016). Teoriyên Folklorê. Diyarbakır: Weşanên Lîs.
 • Kaya, Doğan. (2007). Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Ankara: Akçağ yay.
 • Kızıl, Hayreddin-Tanrıkulu-Veysel. (2015). International Journal of Kurdish Studies. No: 1/2, Diyarbakır
 • Oğuz, M. Öcal û yd. (2006). Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Gelneksel Yayınları.
 • Pertev, Ramazan. (2015). Edebiyata Kurdî ya Gelêrî. İstanbul: Weşanên Avesta.
 • Propp, Vladimir. (2008). Masalın Biçimbilimi. Werg: Mehmet Rıfat-Sema Rıfat. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Subaşı, Kenan. (2016). Kürdoloji Akademik Çalışmalar. Cilt 2, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Thompson, Stith. (1969). Motif Index of Folk Literature. Indiana: Indiana University Press.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Kurdi
Subjects Kurdish Language, Literature and Culture
Journal Section Articles
Authors

Hikmettin Atlı 0000-0002-0868-3294

Early Pub Date September 30, 2023
Publication Date September 30, 2023
Submission Date August 15, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Atlı, H. (2023). Vekolîneke Berawirdî Di Navbera Şengilo û Mengiloya Hecîyê Cindî û Gur û Heft Karikên Biçûk ya Birayên Grimm de. The Journal of Mesopotamian Studies, 8(2), 159-170. https://doi.org/10.35859/jms.2023.1343756

by-nc.png

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) is licensed through Attribution-NonCommercial 4.0 International.