Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Impact of Madrasahs in Mardin and Diyarbakir on the Arabic Language

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 289 - 302, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.937896

Abstract

The beginning of Non-Arabs such as Sibawayh (d.796) of Persian origin, Ibn Jana (d.1002) of Greek origin, Jurjanî (d.1413) and Fîruzâbâdi (d.1414) determined the rules of the Arabic language and contributed to the establishment of these rules. A group of non-Arabs who contributed to the spread of Arabic were Kurdish scholars who tought in madrasahs in the Eastern and Southeastern Anatolia Region of Turkey. In this study, we will discuss some of the efforts of madrasahs and scholars in Diyarbakır and Mardin for Arabic to be settled in the hearts and minds of students who demand knowledge. In addition, we will touch on the history of these madrasas, their teaching methods, and the difficulties they face.

References

 • el-Hamevî, Y. (1977). Mu’cemü’l-Büldân. Beyrut: Dârü Sâdir.
 • es-Siirdi, H. (2020). el-Kafiyetül Kübra, İnceleme ve Tahkik: Aslam Jankır. Ankara: Sonçağ Akademi.
 • Gemi, A. (2015). Ta’limü’l-lugati’l-Arabiyye Fî Türkiya-Nizamü’l-ketâtîb, Dubai: Kitâbü’l-mü’temer li’l-meclisi’d-düvelî li’l-lugati’l-Arabiyye.
 • Kırkız, M. ve Jankır, A. (2017). المدارس القديمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt: 4 , Sayı 1, 43-60.
 • Ruhanî, B. M. (2003). Târihu Meşahir-i Kürd, Tahran.
 • Ziriklî, H. (2002). el-Aʿlâm, Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn.

أثر المدارس الأهلية الغير رسمية بمدينتي (ديار بكر وماردين) في اللغة العربية

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 289 - 302, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.937896

Abstract

ساهم غير العرب في ترسيخ قواعد العربية بداية من سيبويه الفارسي (ت 796م) وابن جني الرومي (ت1002م) والجرجاني (ت1413م) والفيروزبادي(ت1414م). ومن غير العرب الذين ساهموا في نشر العربية علماء الأكراد في المدارس الأهلية غير الرسمية في جنوب وجنوب شرق تركيا. يتناول بحثنا هذا جهود بعض هذه المدارس وعلمائها في نشر العربية في عقول طلاب العلم وقلوبهم من غير العرب بمدينتي ديار بكر وماردين، مستعرضا تاريخ هذه المدارس ومناهجها ونظامها التعليمي وأعلامها، والصعوبات التي تواجهها.

References

 • el-Hamevî, Y. (1977). Mu’cemü’l-Büldân. Beyrut: Dârü Sâdir.
 • es-Siirdi, H. (2020). el-Kafiyetül Kübra, İnceleme ve Tahkik: Aslam Jankır. Ankara: Sonçağ Akademi.
 • Gemi, A. (2015). Ta’limü’l-lugati’l-Arabiyye Fî Türkiya-Nizamü’l-ketâtîb, Dubai: Kitâbü’l-mü’temer li’l-meclisi’d-düvelî li’l-lugati’l-Arabiyye.
 • Kırkız, M. ve Jankır, A. (2017). المدارس القديمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt: 4 , Sayı 1, 43-60.
 • Ruhanî, B. M. (2003). Târihu Meşahir-i Kürd, Tahran.
 • Ziriklî, H. (2002). el-Aʿlâm, Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn.

Diyarbakır ve Mardin’deki Medreselerin Arapça’ya Olan Etkisi

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 289 - 302, 30.09.2021
https://doi.org/10.35859/jms.2021.937896

Abstract

Başlangıçta Fars kökenli Sibeveyhi (ö.796), Rum kökenli İbn Cinnî (ö.1002), Cürcanî (ö.1413) ve Fîruzâbâdi (ö.1414) gibi Arap olmayanlar, Arap dili kurallarını belirlemiş ve bu kuralların kökleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Arapça’nın yayılmasında katkısı olan Arap olmayanlardan bir grup ise Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki medreselerde eğitim veren Kürt alimlerdir. Bu çalışmamızda Diyarbakır ve Mardin’deki medreselerin ve alimlerin Arapça’nın ilim talep eden öğrencilerin gönüllerinde ve akıllarında yerleşmesi için gösterdikleri çabalardan bir kısmını ele alacağız. Bununla birlikte bu medreselerin tarihine, eğitim-öğretim metoduna, meşhur olanlarına ve önündeki zorluklara değineceğiz.

References

 • el-Hamevî, Y. (1977). Mu’cemü’l-Büldân. Beyrut: Dârü Sâdir.
 • es-Siirdi, H. (2020). el-Kafiyetül Kübra, İnceleme ve Tahkik: Aslam Jankır. Ankara: Sonçağ Akademi.
 • Gemi, A. (2015). Ta’limü’l-lugati’l-Arabiyye Fî Türkiya-Nizamü’l-ketâtîb, Dubai: Kitâbü’l-mü’temer li’l-meclisi’d-düvelî li’l-lugati’l-Arabiyye.
 • Kırkız, M. ve Jankır, A. (2017). المدارس القديمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt: 4 , Sayı 1, 43-60.
 • Ruhanî, B. M. (2003). Târihu Meşahir-i Kürd, Tahran.
 • Ziriklî, H. (2002). el-Aʿlâm, Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn.

Details

Primary Language Arabic
Subjects Linguistics, Literature
Journal Section Articles
Authors

Mahmoud Abdelnabi Mohamed SHOUSH (Primary Author)
MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY
0000-0001-7730-9864
Türkiye

Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Shoush, M. A. M. (2021). أثر المدارس الأهلية الغير رسمية بمدينتي (ديار بكر وماردين) في اللغة العربية . The Journal of Mesopotamian Studies , 6 (2) , 289-302 . DOI: 10.35859/jms.2021.937896


Eylül 2022'de yayınlacak olan 7 (2) sayısı için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz.

Ji bo jimara 7 (2)an hûn dikarin gotarên xwe heya 31ê Tîrmeha 2022yan bişînin.

You can submit your papers until 31 July 2022 for 7 (2) issue.