Yazım Kuralları

Klasik Metin Altı Atıf/Dipnot ve Kaynakça Gösterme Sistemi

Tek Yazarlı Kitap

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

 

İki Yazarlı Kitap

Dipnot

Birinci Yazarın Adı Soyadı ve İkinci Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Birinci Yazarın SOYADI, Adı, İkinci Yazarın Adı SOYADI, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

 

Üç Yazarlı Kitap

Dipnot

Birinci Yazarın Adı Soyadı, İkinci Yazarın Adı Soyadı ve Üçüncü Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Birinci Yazarın SOYADI, Adı, İkinci Yazarın Adı SOYADI, Üçüncü Yazarın Adı SOYADI, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

 

Üçten Fazla Yazarlı Kitap

Dipnot

 

Birinci Yazarın Adı Soyadı ve Diğerleri, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Birinci Yazarın SOYADI, Adı, İkinci Yazarın Adı SOYADI, Üçüncü Yazarın Adı SOYADI ve Dördüncü Yazarın Adı SOYADI, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yıl.

 

Yazar Adı Olarak Bir Kurum

Dipnot

Kurumun Adı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Kurumun Adı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

 

Yazar Adı Yok

Dipnot

Yayın Adı, Konu Adı, Yıl, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yayın Adı, Konu Adı, Yıl.

 

Çeviren

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Çeviren Yazarın Adı Soyadı (Çev.), Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın Adı, Çeviren (çev.), Yazarın Adı SOYADI, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

 

Ansiklopedi

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Konunun Adı”, Ansiklopedi Adı, Yayın Evi, Yayın Yeri Yılı, Cilt No, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Konunun Adı”,Ansiklopedi Adı, Cilt No, Yayın Evi, Yayın Yeri Yıl.

Tek Editörlü Kitap

 

Dipnot

Editörün Adı Soyadı (Ed.), Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Editörün (Ed.) SOYADI, Adı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yıl.

 

İki Editörlü Kitap

 

Dipnot

Birinci Editörün Adı Soyadı ve İkinci Editörün Adı Soyadı (Ed.), Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Birinci Editörün SOYADI, Adı ve İkinci Editörün Adı SOYADI (Ed.), Kitabın Adı, Basım Yeri Yayın Evi, Yıl.

 

 

Editörlü Kitaptan Bölüm

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Bölümün Adı”, Kitabın Adı, parantez içinde (Bölümün Sayfa Aralığı), Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Bölümün Adı”, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yıl, Bölümün Sayfa Aralığı.

 

Tek Yazarlı Süreli Yayınlar

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Süreli Yayının Adı, Cilt No. (Türkçe Rakam), Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Makalenin Adı”, Süreli Yayının Adı. Cilt No. (Türkçe Rakam), Makalenin Sayfa Aralığı.

 

Yazarsız Süreli Yayınlar

Dipnot

Süreli Yayının Adı, “Makalenin Adı”, Cilt No. (Türkçe Rakam), Sayfa Numarası.

Kaynakça

Süreli Yayının Adı, “Makalenin Adı”, Cilt No. (Türkçe Rakam), Makalenin Sayfa Aralığı

 

Kutsal Kitaplar

Dipnot

Kutsal Kitabın Adı, Surenin Adı, Sure/Ayet No.

Kaynakça

Kutsal Kitabın Adı

 

Sözlük

Dipnot

Sözlüğün Adı, “Madde Adı”, Yayın Evi, Yayın Yeri Yılı.

Kaynakça

Sözlüğün Adı, “Madde Adı”, Yayın Evi, Yayın Yeri Yıl.

 

Yayınlanmamış Tezler

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Tezin Adı”, (Tezin Türü, Hazırlandığı Üniversite Enstitü, Yer Yıl), Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Tezin Adı”, (Tezin Türü, Hazırlandığı Üniversite Enstitü), Yer Yıl.

 

Mahkeme Kararları

Dipnot

Karar Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi, Numarası (Kararın Yayımlandığı Kaynağın Adı, Ay Yıl).

Kaynakça

Karar Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi Numarası (Kararın Yayınlandığı Kaynağın Adı, Ay Yıl), Kaynağın Sayfa Aralığı.

 

İnternet – Yazar Adı Olarak Bir Kurum

Dipnot

Kurumun Adı, Yayının Adı, Yıl, İnternet Adresi (erişim tarihi için gün ay yıl).

Kaynakça

Kurumun Adı, Yayının Adı, Yıl, İnternet Adresi (erişim tarihi için gün ay yıl).

 

İnternet – İnternette Yayımlanan Dergi Makalesi

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Derginin Adı, Yıl, İnternet Adresi (erişim tarihi için gün ay yıl), Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Makalenin Adı”, Derginin Adı. Yıl, Cilt No, Sayfa Aralığı, İnternet Adresi (erişim tarihi için gün ay yıl).

 

Kongrede Sunulan Yayınlar

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Kongrenin Adı, Yayın Yeri, Yayınlayan, Gün Ay Yıl, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Makalenin Adı”, Kongrenin Adı, Yayın Yeri Tarih (gün-ay-yıl), Makalenin Sayfa Aralığı.

 

Raporlar

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Raporun Başlığı”, Raporun Adı, Yayın Yeri Yıl, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Raporun Başlığı”, Raporun Adı, Yayın Yeri Yıl.

 

Yazarsız Raporlar

Dipnot

Raporu Yayınlayan Yerin Adı, Raporun Adı, Yayın Yeri Yıl, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Raporu Yayınlayan Yerin Adı, Raporun Adı, Yayın Yeri Yıl.

 

Seminerler

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Konunun Başlığı”, Seminerin Adı, Yapıldığı Yer Tarih (gün-ay-yıl), Sayfa Numarası.

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Konunun Başlığı”, Seminerin Adı, Yapıldığı Yer Tarih (gün-ay-yıl), Konunun Sayfa Aralığı.

 

Standartlar

Dipnot

Standardın Adı, Kurumun Adı, Yayın Yeri Yıl, Sayfa Numarası.

Kaynakça

Standardın Adı, Kurumun Adı, Yayın Yeri Yıl.

 

Broşür

Dipnot

Kurumun Adı, “Broşürün Başlığı”, Baskı Sayısı [Broşür] Yıl.

Kaynakça

Kurumun Adı, “Broşürün Başlığı”, Baskı Sayısı [Broşür] Yıl.

 

 

 

 

 

Gazete (Yazarlı)

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Başlık Adı”, Gazetenin Adı, Tarih (gün-ay-yıl).

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Başlık Adı”, Gazetenin Adı, Tarih (gün-ay-yıl).

 

Gazete (Yazarsız)

Dipnot

Gazetenin Adı, “Başlık Adı”, Tarih (gün-ay-yıl).

Kaynakça

Gazetenin Adı, “Başlık Adı”, Tarih (gün-ay-yıl).

 

Gazete (Yazarsız ve Başlıksız)

Dipnot

Gazetenin Adı, Tarih (gün-ay-yıl).

Kaynakça

Gazetenin Adı. Tarih (gün-ay-yıl).

 

 

 

              Metin içi Kaynak (APA) ve Kaynakça Gösterimi Sistemi

 

Tek Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Say, 1999: 72)

Kaynakça

Say, A. (1999). Müzik Tarihi.  (9.Baskı). İstanbul: Pan Yayınları.

 

İki Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Kökdemir ve Demirutku, 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Üç Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Kökdemir, Şenocak ve Demirutku, 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Yazar Sayısı Üçten Fazla

Metin İçi

(Kökdemir ve diğ., 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C., Demirutku, K., Yusufi, F., Özyurt, R. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Aynı Yazar, Aynı Yılda Birden Fazla Yayın

Metin İçi

(Harvey, 1999 a: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999 a). The Urbanization of Capital. Oxford: Blackwell. Harvey, D. (1999 b). The Conciousnes and Spatial Structures. Londra: Macmillan.

 

Kitaptan Bölüm

Metin İçi

(Şimşek, 2000: 154)

Kaynakça

Şimşek H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri   (2. baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

 

Çeviri Kitap

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999). Müzik Tarihi. A. Coşkun (Çev). İstanbul: Pan Yayınları.

 

Kitaplardaki Çeviri Makale

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999 ). Modern Dünyada Sanat. A. Can (Çev). Modern Sanat. Ankara: Pan Yayınları, 10, 25-40.

 

Tek Editörlü Kitap

Metin İçi

(Karancı, 2005: 148)

Kaynakça

Karancı, A.N. (Ed.). (2005). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

İki Editörlü Kitap

Metin İçi

(Savaşır ve Şahin, 1997: 148)

Kaynakça

Savaşır, I. ve N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği

 

 

 

 

Editörlü Kitaptan Bölüm

Metin İçi

(Sucuoğlu, 1997: 148)

Kaynakça

Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü Çocukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar. A. N. Karancı (Ed.). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği İçinde (35-56). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

Tek Yazarlı Dergi Makalesi

Metin İçi

(Özkan, 2007)

Kaynakça

Özkan, T. (2007). The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital. The Business Review, Cambridge. 9 (1),  The USA, 230-236.

 

Ansiklopedi Makalesi

Metin İçi

(Warrens, 1997)

Kaynakça

Warrens, A.(1997). Mental retardation and environment. International Encyclopedia of Psychiatry. Psycology, Psychonalysis and Nerology içinde (c.7, 202-207). New York: Aesculapius Publishers.

 

Dergilerdeki Çeviri Makale

Metin İçi

(Bernard, 1991)

Kaynakça

Bernard, A. (1991). Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. R. Sirmen (Çev.). Dış Politika Dergisi. 7, 110-132.

 

Kitaplarda Yayınlanan Çeviri Makale

Metin İçi

(Demac, 1991)

Kaynakça

Demac, A. (1991). İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya. Y. Kaplan (Der. ve Çev.). Enformasyon Devrimi Efsanesi. Kayseri: Rey Yayıncılık.

 

Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar

Metin İçi

(Üstünipek, 1998: 182)

Kaynakça

Üstünipek, M. (1998). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: MSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Dergi Makalesi (Yazarsız)

Metin İçi

(“Blood Business,” 1998)

Kaynakça

The Blood Business. (1992, September 11). Time, 97, 47-48.

 

Gazete Makalesi (Yazarsız)

Metin İçi

(“Amazing Amazon Region,” 1998)

Kaynakça

Amazing Amazon Region. (1998, January 12). New York Times, s.11.

 

Raporlar ve Bültenler

Metin İçi

(Mead, 1992)

Kaynakça

Mead, J.V. (1992). Looking at Old Photograaps: Investigating the Teacher Tales That Novice Teachers Bring with Them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI:National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346 082)

 

Dolaylı Referans

Metin İçi

(Komisar, aktaran Adıyeke 1999: 13)

Kaynakça

Dolaylı referans ile ilgili tüm bilgilere yer verilmelidir.

 

 

 

Film

Metin İçi

Kurtuluş (Öztan, 1996)

Kaynakça

Öztan, Z. (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

 

Televizyon Programı

Metin İçi

Sansürsüz (Bulut, 2009)

Kaynakça

Bulut, Y. (2009). Sansürsüz [TV Programı]. Med Yapım. İstanbul: Habertürk TV.

 

Radyo Programı

Metin İçi

Çeşm-i Siyah (Toprak, 2009)

Kaynakça

Toprak, A. (2009). Çeşm-i Siyah [Radyo Programı]. İstanbul: İstanbul Radyosu.

 

Yasa ve Yönetmelikler

Metin İçi

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995)

Kaynakça

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin  Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995). T.C. Resmi Gazete, 22311, 12 Haziran 1995.

 

Elektronik Makale ve Yayınlar

Metin İçi

(Özkan, 2006)

Kaynakça

Özkan, T. (2006). Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi.   Öneri Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı. Altı Aylık Dergi, Sayı: 25, Yıl:12, Cilt:7. 91-106. Erişim Tarihi: 16 Şubat 2007, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/

 

(Veri tabanında bulunan dergi makalesi)

Metin İçi

(Jacobson, 2006)

Kaynakça

Jacobson, J.W. (2006). A History of Facilitated Communication: Science, Pseudoscience, and Antiscience. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved January 12, 2006, PsycARTICLES veritabanı

 

Yazarsız Alıntılar

Metin İçi

(Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009)

Kaynakça

Türkiye Bankalar Birliği [TBB]. (2009). Erişim Tarihi: 25 Kasım 2009, http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/Uc_Aylik_Banka_Bilgileri_(Son_Donem_Karsilastirmali)_/883/Tablolar/Tablo_1-Aktif_Buyuklugune_Gore_Banka_Siralamasi.xls