Yazım Kuralları

 

              Metin içi Kaynak (APA) ve Kaynakça Gösterimi Sistemi

 

Tek Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Say, 1999: 72)

Kaynakça

Say, A. (1999). Müzik Tarihi.  (9.Baskı). İstanbul: Pan Yayınları.

 

İki Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Kökdemir ve Demirutku, 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Üç Yazarlı Kitap

Metin İçi

(Kökdemir, Şenocak ve Demirutku, 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Yazar Sayısı Üçten Fazla

Metin İçi

(Kökdemir ve diğ., 2000: 148)

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C., Demirutku, K., Yusufi, F., Özyurt, R. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Aynı Yazar, Aynı Yılda Birden Fazla Yayın

Metin İçi

(Harvey, 1999 a: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999 a). The Urbanization of Capital. Oxford: Blackwell. Harvey, D. (1999 b). The Conciousnes and Spatial Structures. Londra: Macmillan.

 

Kitaptan Bölüm

Metin İçi

(Şimşek, 2000: 154)

Kaynakça

Şimşek H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri   (2. baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

 

Çeviri Kitap

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999). Müzik Tarihi. A. Coşkun (Çev). İstanbul: Pan Yayınları.

 

Kitaplardaki Çeviri Makale

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

Kaynakça

Harvey, D. (1999 ). Modern Dünyada Sanat. A. Can (Çev). Modern Sanat. Ankara: Pan Yayınları, 10, 25-40.

 

Tek Editörlü Kitap

Metin İçi

(Karancı, 2005: 148)

Kaynakça

Karancı, A.N. (Ed.). (2005). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

İki Editörlü Kitap

Metin İçi

(Savaşır ve Şahin, 1997: 148)

Kaynakça

Savaşır, I. ve N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği

 

 

 

 

Editörlü Kitaptan Bölüm

Metin İçi

(Sucuoğlu, 1997: 148)

Kaynakça

Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü Çocukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar. A. N. Karancı (Ed.). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği İçinde (35-56). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

Tek Yazarlı Dergi Makalesi

Metin İçi

(Özkan, 2007)

Kaynakça

Özkan, T. (2007). The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital. The Business Review, Cambridge. 9 (1),  The USA, 230-236.

 

Ansiklopedi Makalesi

Metin İçi

(Warrens, 1997)

Kaynakça

Warrens, A.(1997). Mental retardation and environment. International Encyclopedia of Psychiatry. Psycology, Psychonalysis and Nerology içinde (c.7, 202-207). New York: Aesculapius Publishers.

 

Dergilerdeki Çeviri Makale

Metin İçi

(Bernard, 1991)

Kaynakça

Bernard, A. (1991). Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. R. Sirmen (Çev.). Dış Politika Dergisi. 7, 110-132.

 

Kitaplarda Yayınlanan Çeviri Makale

Metin İçi

(Demac, 1991)

Kaynakça

Demac, A. (1991). İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya. Y. Kaplan (Der. ve Çev.). Enformasyon Devrimi Efsanesi. Kayseri: Rey Yayıncılık.

 

Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar

Metin İçi

(Üstünipek, 1998: 182)

Kaynakça

Üstünipek, M. (1998). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: MSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Dergi Makalesi (Yazarsız)

Metin İçi

(“Blood Business,” 1998)

Kaynakça

The Blood Business. (1992, September 11). Time, 97, 47-48.

 

Gazete Makalesi (Yazarsız)

Metin İçi

(“Amazing Amazon Region,” 1998)

Kaynakça

Amazing Amazon Region. (1998, January 12). New York Times, s.11.

 

Raporlar ve Bültenler

Metin İçi

(Mead, 1992)

Kaynakça

Mead, J.V. (1992). Looking at Old Photograaps: Investigating the Teacher Tales That Novice Teachers Bring with Them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI:National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346 082)

 

Dolaylı Referans

Metin İçi

(Komisar, aktaran Adıyeke 1999: 13)

Kaynakça

Dolaylı referans ile ilgili tüm bilgilere yer verilmelidir.

 

 

 

Film

Metin İçi

Kurtuluş (Öztan, 1996)

Kaynakça

Öztan, Z. (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

 

Televizyon Programı

Metin İçi

Sansürsüz (Bulut, 2009)

Kaynakça

Bulut, Y. (2009). Sansürsüz [TV Programı]. Med Yapım. İstanbul: Habertürk TV.

 

Radyo Programı

Metin İçi

Çeşm-i Siyah (Toprak, 2009)

Kaynakça

Toprak, A. (2009). Çeşm-i Siyah [Radyo Programı]. İstanbul: İstanbul Radyosu.

 

Yasa ve Yönetmelikler

Metin İçi

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995)

Kaynakça

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin  Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995). T.C. Resmi Gazete, 22311, 12 Haziran 1995.

 

Elektronik Makale ve Yayınlar

Metin İçi

(Özkan, 2006)

Kaynakça

Özkan, T. (2006). Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi.   Öneri Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı. Altı Aylık Dergi, Sayı: 25, Yıl:12, Cilt:7. 91-106. Erişim Tarihi: 16 Şubat 2007, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/

 

(Veri tabanında bulunan dergi makalesi)

Metin İçi

(Jacobson, 2006)

Kaynakça

Jacobson, J.W. (2006). A History of Facilitated Communication: Science, Pseudoscience, and Antiscience. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved January 12, 2006, PsycARTICLES veritabanı

 

Yazarsız Alıntılar

Metin İçi

(Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009)

Kaynakça

Türkiye Bankalar Birliği [TBB]. (2009). Erişim Tarihi: 25 Kasım 2009, http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/Uc_Aylik_Banka_Bilgileri_(Son_Donem_Karsilastirmali)_/883/Tablolar/Tablo_1-Aktif_Buyuklugune_Gore_Banka_Siralamasi.xls