Hakkımızda

JMS Hakkında 

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından çıkarılan The Journal of Mesopotamian Studies (JMS), Kürt, Arap ve Süryani Kürt Dili ve Kültürü, Arap Dili ve Kültürü ve Süryani Dili ve Kültürü ile ilgili edebiyat, dil, tarih, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve eğitim alanlarındaki bilimsel nitelikli çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. İlkbahar (Mart) ve Sonbahar (Eylül) sayıları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır

Ağustos 2016 yılında yayım hayatına başlayan dergi, hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır.

JMS’de, Kürt, Arap ve Süryani dili kültürü ve edebiyatları alanlarındaki bilimsel nitelikli özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; kendi alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır

Dergide, APA (6. Baskı) kaynakça ve atıf sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve İnglizcedir. Diğer dillerde gönderilen yazılar Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. JMS Dergisi açık erişimli olup yazar ve okurdan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazarın/yazarların ırkına, cinsiyetine, dinsel görüşüne, etnik kökenine, politik yönelimine bakılmaz Yayımlanacak makalelerde bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana bir yenilik getirme ve başka yerde yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir. Gelen bütün makaleler hakemlere gönderilmeden önce Editör Kurulu tarafından bilimsel kıstaslara göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasını geçemeyen çalışmalar yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar ise değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Her bir hakemden çalışmayla ilgili değerlendirme formunu doldurmaları veya gerekli görülmesi durumunda ayrı bir rapor hazırlamaları istenir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakemlerin isimleri gizli tutulmak kaydıyla hakem raporları yazara/yazarlara bildirilir. Hakemlerden birisi veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Makale, en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem ve Editör Kurulu tarafından değerlendirilir.

Kitap değerlendirme yazılarının yayınına Editör Kurulu karar verir.

Yayınlanan yazıların dil, üslup, içerik, vb. açılardan bütün yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.

Yayın ve yazım ilkeleri için yazar rehberi linkine tıklayınız.


Yayın sıklığı
Dergi, altı ay aralıklarla İlkbahar (Mart) ve Sonbaha (Eylül) dönemlerinde yayınlanır.

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Bilimsel Etik
Editör Kurulu’nun ön değerlendirmesinden geçen bütün makaleler iThenticate programında taranır. Bilimsel uygunluk raporuna sahip olmayanlar hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan reddedilir.

Arşivleme
Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. 


by-nc.png


The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.