Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 1 - 1 2016-08-01

Farklı dil ve lehçelerin konuşulduğu, birçok kültürel yapının bir arada yaşadığı zengin bir coğrafyada yer alan ülkemiz, bu yönüyle müstesna bir konuma sahiptir. Özellikle dil ve kültür alanındaki zenginliklerimizin bilimsel metotlarla araştırılıp daha görünür hâle getirilmesi, sahip olduğumuz çeşitliliklerin korunması ve toplumsal birlikteliğin daha sağlam temeller üzerine oturtulması adına büyük öneme sahiptir. 

Bu amaç temelinde üniversitemiz bünyesinde 2009 yılında kurulmuş olan Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü, lisansüstü düzeyindeki bilimsel nitelikli dil ve kültür çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Türkiye’de alanında ilk olma özelliğini elinde bulunduran enstitümüzdeki en önemli eksiklik, bilimsel bir derginin bugüne kadar yayımlanmamış olmasıdır. Oysa enstitümüz, gerek sahip olduğu tecrübe ve gerek alanında yetişmiş uzman kadrosuyla böylesine bir bilimsel ürünü çok rahatlıkla ortaya çıkaracak donanım ve güce sahiptir. Bu özeleştirinin bir sonucu olarak bu dergiyi hazırlamış bulunmaktayız.

The Journal of Mesopotamian Studies, Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Subjects Linguistics, Literature
Journal Section Editorial
Authors

Orcid: Mustafa ÖZTÜRK
Author: Mustafa ÖZTÜRK
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2016

APA Öztürk, M . (2016). Editör’den . The Journal of Mesopotamian Studies , 1 (1) , 1-1 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/23716/252616