Subjects

• History of Religions
• Social Science


Articles


Z. DUYGU
Antik Çağ’da İnciller’in Güvenilirliği Meselesi, Oksident, (2019)
Z. Duygu
Were the Gospels Altered? An Evaluation in the Contexts of Textual Criticism and Translation Problem, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
Z. DUYGU
Paulus, İsa Mesih’in Elçisi Miydi?, Cedrus, (2019)
Z. DUYGU
Oral Tradition, Form Criticism, and the Gospels, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
Z. DUYGU
Synoptic Problem and Redaction Criticism: An Introductory Survey, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, (2019)
Z. DUYGU
İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi, Bilimname, (2018)
Z. DUYGU
HIRİSTİYANLIĞIN ERKEN YÜZYILLARINDAKİ İSA TEOLOJİSİ TARTIŞMALARINDA ‘DİNAMİK MONARŞİYANİST’ AKIMA ÖZGÜ ‘MONOTEİST’ KRİSTOLOJİ ve BUNUN ‘EBİONİT’ KRİSTOLOJİYLE MUKAYESESİ, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, (2018)
Y. Özdil, Z. Duygu
Editorial, The Journal of Mesopotamian Studies, (2018)
Z. DUYGU
İlk İki Yüzyılın Pagan Kaynaklarında Nasıralı İsa, The Journal of Near East University Islamic Research Center, (2017)
K. AKALIN, Z. DUYGU
Translation of Sebastian P. Brock's article "The Nestorian Church: A Lamentable Misnomer”, The Journal of Mesopotamian Studies, (2017)
Z. DUYGU
The Church of the East in the Sasanian Empire up to the Sixth Century and Its Absence from the Councils in the Roman Empire, Artuklu Human and Social Science Journal, (2017)
Z. Duygu
Nasıralı İsa’nın Erken Dönem Yahudi Literatüründeki İzlerine Dair Modern Değerlendirmeler, Mukaddime, (2017)
Z. DUYGU
Doğu Kilisesi Erken Yüzyılları Özelinde Bir Değerlendirme, The Journal of Mesopotamian Studies, (2017)