Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 1 - 29 2017-09-22

DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ

Abdurrahman Adak [1]


Mewlûda Melayê Bateyî berhemeke girîng a edebiyata Kurdî ya klasîk e. Her çiqas

ji aliyê gelek dîsîplînên zanistên sosyal ve li ser Mewlûdê xebat dikarin bên kirin jî

berî her tiştî, ji aliyê dîsîplîna destnivîsariyê ve divê xebat bên kirin û li ser esasê

nusxeyên destnivîs divê metneke durist û zanistî bê amadekirin. Nasandina

nusxeyên destnivîs û analîza wan (nirxê nusxeyê, şecereya nusxeyan) di pêvajoya

amadekirina metna zanistî ya berhemê de du karên pêşî ne ku divê bên kirin. Di

arşîva A. Jaba de sê nusxeyên Mewlûda Bateyî hene ku yek ji wan di nav hemû

nusxeyên ku tên zanîn de ya herî kevin e. Heta niha yazdeh nusxeyên Mewlûdê

yên ku di qonaxa berî Şerê Cîhanê yê Yekem de hatine istînsaxkirin, tên zanîn ku

sê heb ji van di arşîva A. Jaba de tên parastin. Di vê gotarê de ji aliyekî ve bi

hûrgilî ev her sê nusxe hatine nasandin û analîza wan hatiye kirin, ji aliyekî ve jî

rola arşîva Jaba di parastina van nusxeyan de li ber çavan hatiye raxistin.

destnivîsarî, Mewlûda Bateyî, arşîva A. Jaba, nirxê nusxeyê
  • Amêdî, S. B. (?). Mewlûda Melayê Bateyî, Hewlêr: Emîndarêtiyê Giştî yê Rewşenbîrî û Lawan, Hewlêr. Amêdî, S. B. (1998). Hozanvanêt Kurd, (Amd. Zeynelabidîn Zinar), Stockholm: Pencînar. Azizan, H. (1998). “Klasîkên Me an Şahir û Edîbên Me ên Kevin”, Hawar, Stokolm:Nûdem. Babê Zêrevanî, (2002). “Mela Hisênê Bateyî-1”, Nûbihar, hj. 87, Stenbol. Bazîdî, M. M. (2010). “Rîsaleya Şa’ir û Musennefên di Kurdistanê”, Camî’eya Rîsaleyan û Hîkayetan bi Zimanê Kurmancî, Amd. Ziya Avcı, Stenbol: Lîs. Bergsträsser, G. (2011). Metin Tenkidi ve Yazma Metinleri Yayınlama İlkeleri, Yayına Haz. Muhammed Hamdi el-Bekri, Çev. Eyyüp Tanrıverdi, İstanbul: Kitabevi. Bilgin, O. (2013). “Yazma” DIA, (b. XLIII), İstanbul:DİB Yay. Binbîn, E û Şewqî T (2005). Mustefa, Mu’cem Mustelehat el-Mextût el-‘Erebî, Merakeş: el-Xizane el-Heseniyye er-Ribat. Doskî, T. Î. û Doskî, M. (2005). Melayê Bateyî Jiyan û Berhem, Duhok: Spîrêz. Ertûşî, H. (1323). Mewlidun’Nebî, Stenbol:Dersaedet Esîlan, E. E. (1994). Tehqîqu’l-Mextûtat beyne’l-Waqi’ we’n-Nehc el-Emsel, Riyad: Mektebet el-Melik Fehd el-Weteniyye. İlhan, Z. (2014). Mewlûda Mela Huseynê Bateyî-Metn û Lêkolîn, Enstîtuya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê, t.ç, Mardin: Teza Lîsansa Bilind Kavakçı, Y. Z. (1991). İslam Araştırmalarında Usul, Ankara: DİB Yay. Kızıl, H., Şınğar, C. û Çetin, R. (2015), “Ceribandinek Li Ser Senifandina Mewlûdên Kurdiya Kurmancî Li Gorî Mijarên Wan”, International Journal of Kurdish Studies, j.1, Diyarbakır. el-Muneccid, S. (1976). Qewa’id Fehreset el-Mextûtat el-‘Erebiyye, Beyrûd: Dar el-Kitab el-Cedîd. el-Muneccid, S. (1987). Qewa’id Tehqîq el-Mextûtat, Dar el-Kitab el-Cedîd, Beyrûd: Dar el-Kitab el-Cedîd. Qenatê Kurdo (1992). Tarîxa Edebyeta Kurdî, Ankara: Ozge. Pîrbal, F. (2000). Mela Mehmûdê Bayezîdî (1799-1867) Yekemîn Çîroknûs û Pexşannûsî Kurd, Hewlêr: Aras. Rudenko, M. B. (1961). Opisanie Kurdskih Rukopisey Leningradskih Sobraniy, Moskova: Izdatelbstyo Ydstdçnoy Literaturi. Sadini, M. X. (2015). Molla Huseyin-i Bateyî Mevlid-i Şerif/Mewlûda Nebî, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Sadinî, M. X. (2010), Mela Huseynê Bateyî Jiyan, Berhem û Helbestên Wî, İstanbul: Nûbihar. Şemrexî, H. (2011). Mewlûd Melayê Bateyî, Stenbol: Nûbihar. Togan, A. Z. V. (1985). Tarihte Usul, İstanbul: Enderun Kitabevi. Wellek, R. û Warren, A. (1948). Theoryn of Literature, New York: Harcourt, Brace and Company . Zinar, Z. (1992). Mewlûd,, İstanbul: Fırat Yay. Çavkaniyên Destnivîs: Melayê Bateyî, (1206 H/1791-92 M). Mewlidu’n-Nebî, nusxeya dijîtal a arşîva A. Jaba li Pirtûkxaneya Giştî ya Lenîngrad/Rûsyayê, j. Kurd 7, Erzirûm: Muhemmed el-Muksî Melayê Bateyî, (1206 H/1791-92 M). Mewlidu’n-Nebî, nusxeya dijîtal a arşîva A. Jaba li Pirtûkxaneya Giştî ya Lenîngrad/Rûsyayê, j. Kurd 7, Erzirûm: Muhemmed el-Muksî Melayê Bateyî, (1274 H/1857-58 M) . Kitabu Mewlida Şerif, nusxeya dijîtal a arşîva A. Jaba li Pirtûkxaneya Giştî ya Lenîngrad/Rûsyayê, j. Kurd 9, Erzirûm: Mela Mehmûdê Bayezîdî Melayê Bateyî, (?). Mewlûd, nusxeya dijîtal a arşîva A. Jaba li Pirtûkxaneya Giştî ya Lenîngrad/Rûsyayê, j. Kurd 33b. ?: ?. Melayê Bateyî, (1854). Mewlûda Melayê Bateyî, nusxeya dijîtal Staatsbibliothek zu Berlin/Almanya, j. Ms. or. oct.1083. Bitlîs: Salih b. Mustefa. Çavkaniya Elektronîk: Huşyar, Cewdet, “Zexaîru’t-Turasi’l-Kurdî fî Xezainî Petersborg”, http://brob.org/old/bohoth/bohoth/hoohth026. Htm, 29. 10. 2013.
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdurrahman Adak
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 22, 2017

Bibtex @research article { jms339511, journal = {The Journal of Mesopotamian Studies}, issn = {2147-6659}, eissn = {2147-6659}, address = {Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü Rektörlük Ek Bina Yenişehir Yerleşkesi Artuklu/ MARDİN}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 29}, doi = {}, title = {DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ}, key = {cite}, author = {Adak, Abdurrahman} }
APA Adak, A . (2017). DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ. The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (2) , 1-29 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/issue/28128/339511
MLA Adak, A . "DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ". The Journal of Mesopotamian Studies 2 (2017 ): 1-29 <http://jms.artuklu.edu.tr/en/issue/28128/339511>
Chicago Adak, A . "DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ". The Journal of Mesopotamian Studies 2 (2017 ): 1-29
RIS TY - JOUR T1 - DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ AU - Abdurrahman Adak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - The Journal of Mesopotamian Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 29 VL - 2 IS - 2 SN - 2147-6659-2147-6659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Mesopotamian Studies DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ %A Abdurrahman Adak %T DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ %D 2017 %J The Journal of Mesopotamian Studies %P 2147-6659-2147-6659 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Adak, Abdurrahman . "DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ". The Journal of Mesopotamian Studies 2 / 2 (September 2017): 1-29 .
AMA Adak A . DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ. JMS - The Journal of Mesopotamian Studies. 2017; 2(2): 1-29.
Vancouver Adak A . DESTNIVÎSÊN MEWLÛDA MELAYÊ BATEYÎ DI ARŞÎVA A. JABA DE: NASANDIN Û ANALÎZ. The Journal of Mesopotamian Studies. 2017; 2(2): 29-1.